Schoolpsychologencongres 22 maart 2024

Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres. Het aankomend Schoolpsychologencongres vindt plaats op 22 maart 2024 in DeFarbique in Utrecht. Het jaarlijks evenement is gericht op het delen van kennis en expertise op het gebied van schoolpsychologie.

Tijdens het congres worden er lezingen gegeven door experts uit de branche en zijn er verschillende workshops waarbij de deelnemers de kans krijgen om hun vaardigheden te versterken en te verdiepen. Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de schoolpsychologie, zoals schoolpsychologen, onderwijsprofessionals en studenten die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. 

Het doel van het congres is om de kwaliteit van de professionele ondersteuning van leerlingen te verbeteren door het bieden van de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van schoolpsychologie. Het schoolpsychologencongres biedt daarom een unieke kans om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om te netwerken met andere professionals in de branche.

Tijdens het Schoolpsychologencongres inspireren we je om de basis binnen je school of samenwerkingsverband te versterken! Een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, bestuur, SWV en zorgprofessionals is voor het creëren van dit fundament in scholen essentieel. De Schoolpsycholoog is bij uitstek geschikt om hierbij een spilfunctie te vervullen.

 

Meer informatie >

Opleiding Schoolpsycholoog 

De tweejarige postacademische masteropleiding Schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het werkterrein van de schoolpsycholoog strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs, en alles wat daartussen zit.

De postacademische opleiding Schoolpsycholoog start in januari 2024 in Amsterdam. 

Deze tweejarige opleiding bestaat uit:

  • Cursorisch onderwijs;
  • Praktijkwerkzaamheden;
  • Supervisie.

Lees meer  >

Nascholingsaanbod Schoolpsychologie

Sensorische informatieverwerking bij kinderen

achtergronden, diagnostiek en behandeling

vierdaagse cursus

Sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende problemen ontstaan.

-
235.24.01
€ 885,00
-
235.24.02
€ 885,00

Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist?

tweedaagse cursus
Jason (16): “Na Corona liep ik achter op school. Ik ging niet meer naar school en ging steeds meer gamen. Mijn ouders zetten de wifi uit en ik kreeg steeds meer ruzie met ze. Ik wilde niet meer leven.” Anne (15): “Ik had op de basisschool wel vriendinnen, maar vanaf de middelbare school begonnen ze over jongens te praten en daar had ik niks mee. Ik snapte ook niet meer wat ze bedoelden en ik hield niet van meisjesdingen. Ik raakte oververmoeid. Ik merkte dat calorieën tellen met rustig maakte en gevoel van controle gaf.”
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

vijfdaagse cursus

De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?
-
504.24.01
€ 1.155,00

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

tweedaagse cursus
Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

agressief en destructief gedrag van kinderen stoppen

driedaagse cursus
Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie, ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.
-
595.24.01
€ 760,00
-
595.24.02
€ 695,00

Stress en veerkracht op school

Het ligt voor het oprapen, pak jij het op?

alleen incompany aan te vragen

Ingrijpende gebeurtenissen in de thuis- of schoolsituatie, bijvoorbeeld geweld, het overlijden van een ouder of een ernstig ongeluk tijdens een excursie hebben effect op het welbevinden van kinderen en jongeren.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Angst en Schoolverzuim

De aanpak van schoolweigering bij angstige kinderen en jongeren

tweedaagse cursus

In het onderwijs en de jeugdhulpverlening hebben professionals regelmatig te maken met jeugdigen die uit angst weigeren om naar school te gaan en deels of volledig thuis komen te zitten.

- (gestart)
1250.24.01
€ 390,00

Kwaad en kwetsbaar

Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen

vijfdaagse cursus

Je kent ze wel: de jongeren (vooral jongens) die uitvallen uit het onderwijs, op straat hangen, blowen, zich agressief of delinquent gedragen, en niet of slechts heel kort in de hulpverlening te zien zijn.

-
1271.24.01
€ 925,00

Coming soon (najaar 2023)

Het volgende nascholingsaanbod is nog in ontwikkeling:

  • ACT in het onderwijs
  • Crisisinterventie 
  • Verbindend gezag en geweldloos verzet
  • Kindermishandeling en huiselijk geweld

Houd de website in de gaten voor actuele updates!