Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

RINO amsterdam is een landelijk werkende instelling voor nascholing, opleiding en incompany-trainingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren zijn veel GGZ-instellingen gefuseerd tot grote organisaties die het hele werkveld bestrijken. Hierdoor vervallen de traditionele scheidslijnen tussen klinische en poliklinische zorg, en maken zij plaats voor flexibele tussenvormen. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg moeten steeds vaker strategisch en concurrerend opereren. Tegelijkertijd moeten ze inspelen op veranderende zorgvragen. En ook de wetenschap staat niet stil. Best practices die elders worden ontwikkeld en geëvalueerd, moeten hun weg vinden naar behandelkamers overal in Nederland.

Incompany vakkennis ontwikkelen

Dit vraagt van de instellingen een strategisch beleid en een daarmee samenhangend kwaliteitsbeleid. Om dat beleid uit te voeren, zijn raden van bestuur, afdelingshoofden en teamleiders afhankelijk van de directe hulpverleners. Die kunnen hun werk alleen goed doen als ze over de juiste kennis beschikken. Soms is die kennis niet meer helemaal up-to-date, en soms sluiten opleiding en ervaring niet naadloos aan op de zorgvraag of de veranderende organisatie. Opleiding en nascholing verdienen daarom een duidelijke plaats in het strategisch en kwaliteitsbeleid.

Nascholing op eigen werkplek

Individuele nascholing kan een goede manier zijn om de vakkennis van GGZ-professionals op peil te houden. RINO amsterdam heeft hiervoor een uitgebreid cursusaanbod. Incompanytrainingen kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. De cursisten doen tegelijkertijd dezelfde kennis op, zodat ze samen het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Omdat de cursussen op de eigen werkplek worden gegeven, sparen de deelnemers reistijd uit. En wanneer grotere groepen meedoen aan een incompanytraining, kan het ook nog voordeliger uitpakken.

De incompany trainingen van RINO amsterdam zijn geschikt voor hulpverleners die werkzaam zijn in GGZ-instellingen en in een eigen praktijk. Zoals gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Daarnaast richt de RINO zich ook op beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen.

Incompany trainingen  op maat

Voor al deze verschillende disciplines organiseert RINO amsterdam Incompany-trainingen ‘op maat’ over een wijd scala aan onderwerpen. Van het vijf-gesprekkenmodel tot teambegeleiding, van DSM IV tot transculturele diagnostiek, en van seksuologische hulpverlening tot behandeling van gedragsproblemen bij ouderen.

U kunt bij RINO amsterdam terecht met een specifieke vraag naar een Incompanytraining. U heeft dan al een duidelijk beeld van de inhoud van de cursus, en van de doelen die u ermee wilt bereiken. Op basis van uw vraag kunnen wij u een aanbod doen. In veel gevallen zal de gevraagde cursus deel uitmaken van ons uitgebreide nascholingsaanbod. Daarnaast is er de mogelijkheid de inhoud en duur van de cursus op uw organisatie af te stemmen, in overleg met de docent. Mocht een onderwerp nog niet in ons pakket zitten, dan nog zullen wij u meestal een passend aanbod kunnen doen.

Opleidingstraject ontwikkelen

Misschien weet u nog niet helemaal zeker op welke vakgebieden nascholing nodig is, welke medewerkers zouden moeten deelnemen en wat u met het leertraject wilt bereiken. In dat geval kunt u een beroep doen op RINO amsterdam voor het ontwikkelen van een opleidingstraject. Wij zullen dan methodisch met u analyseren waarom het huidige kennis- en vaardigheidsniveau niet aansluiten bij uw instelling, welke aanvullende vaardigheden de hulpverleners nodig hebben, en hoe deze vaardigheden efficiënt verworven kunnen worden. Dit ‘draaiboek’ kan desgewenst worden aangevuld met langduriger begeleiding bij de implementatie van de nieuw verworven kennis.

Alle docenten bij RINO amsterdam die de incompany trainingen geven zijn experts op hun vakgebied en hebben jarenlange praktijkerva­ring als hulpverlener. Meestal zijn zij lid, erkend opleider of supervisor van één of meerdere (psychotherapeutische) beroepsverenigingen. Dit is een waarborg voor de kwaliteit van de cursus en de praktische toepasbaarheid van het geleerde. RINO amsterdam zorgt voor onderwijskundige nascholing van haar docenten en stimu­leert de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen en leermethoden.

De Incompanytrainingen lopen in duur uiteen van enkele dagdelen tot trajecten van een jaar. Een groep bestaat uit maximaal veertien deelnemers bij één docent, en achttien bij twee docenten. Alle deelnemers die minimaal negentig procent van de tijd aanwezig zijn geweest en de eventuele toets met voldoende resultaat hebben gemaakt, ontvangen een RINO-certificaat. Diverse cursussen zijn al door beroepsverenigingen geaccrediteerd. Als accreditatie voor de overige cursussen voor u relevant is, kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen.

Kosten incompanytraining

De kosten van een Incompanytraining zijn onder meer afhankelijk van de discipline van de docent(en), de reis- en verblijfskosten, etc. RINO amsterdam is niet btw-plichtig. Literatuur is inbegrepen, eventuele boeken uitgezonderd. Oriënterende gesprekken, voorbesprekingen en nabesprekingen worden apart in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact met ons op. We maken graag een offerte op maat.

Contact