Incompany

Incompanytrainingen kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn voor individuele scholing om de vakkennis van GGZ-professionals op peil te houden. De cursisten doen tegelijkertijd dezelfde kennis op, zodat ze samen het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Omdat de cursussen op de eigen werkplek worden gegeven, sparen de deelnemers reistijd uit. En wanneer grotere groepen meedoen aan een incompanytraining, kan het ook nog voordeliger uitpakken.

Vraag nu een offerte aan

RINO amsterdam is een landelijk werkende instelling voor nascholing, opleiding en incompany-trainingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren zijn veel GGZ-instellingen gefuseerd tot grote organisaties die het hele werkveld bestrijken. Hierdoor vervallen de traditionele scheidslijnen tussen klinische en poliklinische zorg, en maken zij plaats voor flexibele tussenvormen. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg moeten steeds vaker strategisch en concurrerend opereren. Tegelijkertijd moeten ze inspelen op veranderende zorgvragen. En ook de wetenschap staat niet stil. Best practices die elders worden ontwikkeld en geëvalueerd, moeten hun weg vinden naar behandelkamers overal in Nederland.

 • Incompany vakkennis ontwikkelen

  Dit vraagt van de instellingen een strategisch beleid en een daarmee samenhangend kwaliteitsbeleid. Om dat beleid uit te voeren, zijn raden van bestuur, afdelingshoofden en teamleiders afhankelijk van de directe hulpverleners. Die kunnen hun werk alleen goed doen als ze over de juiste kennis beschikken. Soms is die kennis niet meer helemaal up-to-date, en soms sluiten opleiding en ervaring niet naadloos aan op de zorgvraag of de veranderende organisatie. Opleiding en nascholing verdienen daarom een duidelijke plaats in het strategisch en kwaliteitsbeleid.

 • Nascholing op eigen werkplek

  Individuele nascholing kan een goede manier zijn om de vakkennis van GGZ-professionals op peil te houden. RINO amsterdam heeft hiervoor een uitgebreid cursusaanbod. Incompanytrainingen kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. De cursisten doen tegelijkertijd dezelfde kennis op, zodat ze samen het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Omdat de cursussen op de eigen werkplek worden gegeven, sparen de deelnemers reistijd uit. En wanneer grotere groepen meedoen aan een incompanytraining, kan het ook nog voordeliger uitpakken.

 • Doelgroep

  De incompany trainingen van RINO amsterdam zijn geschikt voor hulpverleners die werkzaam zijn in GGZ-instellingen en in een eigen praktijk. Zoals gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Daarnaast richt de RINO zich ook op beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen.

 • Incompany trainingen op maat

  Voor al deze verschillende disciplines organiseert RINO amsterdam Incompany-trainingen ‘op maat’ over een wijd scala aan onderwerpen. Van het vijf-gesprekkenmodel tot teambegeleiding, van DSM IV tot transculturele diagnostiek, en van seksuologische hulpverlening tot behandeling van gedragsproblemen bij ouderen.

  Je kunt bij RINO amsterdam terecht met een specifieke vraag naar een Incompanytraining. Je hebt dan al een duidelijk beeld van de inhoud van de cursus, en van de doelen die je ermee wilt bereiken. Op basis van jouw vraag kunnen wij je een aanbod doen. In veel gevallen zal de gevraagde cursus deel uitmaken van ons uitgebreide nascholingsaanbod. Daarnaast is er de mogelijkheid de inhoud en duur van de cursus op uw organisatie af te stemmen, in overleg met de docent. Mocht een onderwerp nog niet in ons pakket zitten, dan nog zullen wij je meestal een passend aanbod kunnen doen.

 • Opleidingstraject ontwikkelen

  Misschien weet je nog niet helemaal zeker op welke vakgebieden nascholing nodig is, welke medewerkers zouden moeten deelnemen en wat je met het leertraject wilt bereiken. In dat geval kun je een beroep doen op RINO amsterdam voor het ontwikkelen van een opleidingstraject. Wij zullen dan methodisch met jou analyseren waarom het huidige kennis- en vaardigheidsniveau niet aansluiten bij jouw instelling, welke aanvullende vaardigheden de hulpverleners nodig hebben, en hoe deze vaardigheden efficiënt verworven kunnen worden. Dit ‘draaiboek’ kan desgewenst worden aangevuld met langduriger begeleiding bij de implementatie van de nieuw verworven kennis.

 • Docenten

  Alle docenten bij RINO amsterdam die de incompany trainingen geven zijn experts op hun vakgebied en hebben jarenlange praktijkerva­ring als hulpverlener. Meestal zijn zij lid, erkend opleider of supervisor van één of meerdere (psychotherapeutische) beroepsverenigingen. Dit is een waarborg voor de kwaliteit van de cursus en de praktische toepasbaarheid van het geleerde. RINO amsterdam zorgt voor onderwijskundige nascholing van haar docenten en stimu­leert de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen en leermethoden.

 • Praktische informatie

  De Incompanytrainingen lopen in duur uiteen van enkele dagdelen tot trajecten van een jaar. Een groep bestaat uit maximaal veertien deelnemers bij één docent, en achttien bij twee docenten. Alle deelnemers die minimaal negentig procent van de tijd aanwezig zijn geweest en de eventuele toets met voldoende resultaat hebben gemaakt, ontvangen een RINO-certificaat. Diverse cursussen zijn al door beroepsverenigingen geaccrediteerd. Als accreditatie voor de overige cursussen voor jou relevant is, kunnen wij de aanvraag voor je verzorgen.

 • Kosten incompanytraining

  De kosten van een Incompanytraining zijn onder meer afhankelijk van de discipline van de docent(en), de reis- en verblijfskosten, etc. RINO amsterdam is niet btw-plichtig. Literatuur is inbegrepen, eventuele boeken uitgezonderd. Oriënterende gesprekken, voorbesprekingen en nabesprekingen worden apart in rekening gebracht.

  Neem voor meer informatie contact met ons op. We maken graag een offerte op maat.

 • Contact

  Tristan Vellekoop

  ● incompany trainingen
  ● nascholing op maat


  T: 020 - 625 08 03
  F: 020 - 625 59 79
  E: incompany@rino.nl
  W: www.rino.nl/incompany

   

  Neem voor meer informatie contact met ons op. We maken graag een offerte op maat!

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen

Bekijk ons cursusaanbod > 

RINO amsterdam
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam

Contactpersoon:
Tristan Vellekoop

 • Incompany trainingen
 • Nascholing op maat

T: 020 - 625 08 03
E: incompany@rino.nl