Mevr. M. Jansen (Mirjam)

Mirjam Jansen is ruim 26 jaar werkzaam als gezinstherapeut/psychotherapeut bij de Jeugd-GGZ en als groepstherapeut bij de forensische psychiatrie (Dimencegroep). In deze periode heeft ze verschillende posities ingenomen waaronder teamleider binnen de Jeugd-GGZ van 4 verschillende teams.

Mirjam is ruim 10 jaar actief als erkend opleider binnen de RINO Amsterdam (opleiding Systeemtherapie en opleiding Systeemtherapeutisch werker) en bij het Consortium Noord waar ze les geeft aan psychiaters in opleiding.

Tevens is Mirjam werkzaam als supervisor voor de Nederlandse vereniging voor Gezinstherapie en voor de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie en als coach (zowel team coach als individuele coach bij de Dimence groep). Als gezinstherapeut is ze breed opgeleid in de jaren ’80 en ’90 en heeft ze verschillende perspectieven waaronder het oplossingsgerichte, narratieve en hechtingsgerichte perspectief middels trainingen verder uitgediept. Ze is tevens geregistreerd EMDR behandelaar.

Waarom werkt u in de GGZ en wat drijft u? Van jongs af aan spelen mensen, wat er in mensen zelf en tussen mensen gebeurd, een belangrijke rol in mijn leven, zowel in mijn prive- als werk leven. Ik geloof er in dat mensen elkaar nodig hebben en dat mensen zich beter voelen als ze zich goed verbonden voelen. Kinderen die zich goed verbonden voelen met hun ouders voelen zich vaak gelukkiger en ouders die zich goed verbonden voelen met hun kinderen en eigen ouders ervaren ook vaak meer geluk, evenwicht, tevredenheid. Soms gebeuren er dingen waardoor die verbinding niet meer voelbaar is en lukt het niet om dit met elkaar te repareren. Ik vind het fijn om samen met kinderen, ouders, familie en eventueel andere belangrijke betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden om deze verbinding te repareren, zo goed als mogelijk is. Dit mooie vak overdragen aan nieuwsgierige en geïnteresseerde studenten geeft me veel voldoening en plezier. Ik hoop het nog jaren te doen.