Mevr. S. ter Avest (Selma)

Selma ter Avest is werkzaam als systeemtherapeut binnen haar eigen praktijk in Amsterdam.

Ze heeft sinds 2001 verschillende posities ingenomen in het werken met kinderen, jeugdigen en hun gezinnen binnen de GGZ in Amsterdam, waarvan sinds 2010 als systeemtherapeut.

In haar eigen praktijk ziet ze veel stellen en is ze geïnspireerd om vanuit het narratieve, dialogische en samenwerkingsgerichte gedachtengoed te werken. Dit geeft ruimte om verbinding te maken met de veerkracht en plezier die partners binnen hun relatie hebben ervaren alsmede stilstaan bij de dynamieken en onderliggende emoties. Op zoek gaan naar hoopvolle verhalen en hoe deze te integreren in het dagelijkse leven is haar drijfveer in de gesprekken met haar cliënten.

Bij de RINO geeft ze met veel enthousiasme les binnen de opleiding voor systeemtherapie, alwaar ze zelf ook opgeleid is. Het werken vanuit een veelzijdig docententeam ervaart ze als een verrijking in de overdracht van de lesstof voor de cursisten. De cursisten mogen ervaren hoe iedere systeemtherapeut zijn/haar eigen ‘kleur’ heeft  en de uitwisseling tussen docenten in de les maakt dat er een verdiepende dynamiek ontstaat. Het overdragen van het systemische gedachtengoed en een bijdrage leveren en getuige zijn van een stimulerend groeiproces bij de cursisten geeft haar veel voldoening.