Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Emotie Regulatie Training (ERT)

binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

eendaagse cursus
131.21.03
€ 225,-

inclusief lunch

.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
17 Feb 2022

Oplopende spanning, uitgelaten blijdschap, ontploffingen van boosheid, passiviteit als gevolg van somberheid…. Emotie regulatie problemen komen veel voor, soms gerelateerd aan psychiatrische aandoeningen, soms als gevolg van ontoereikende coping. Veel trainingen die helpen om meer controle te krijgen over emoties zijn cognitief te moeilijk voor zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. In deze cursus maakt u kennis met een variant die ontwikkeld is voor gebruik bij clienten met een lager IQ. Zowel individueel als in groepen bruikbaar.

doelgroep

Basispsychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, begeleiders werkzaam binnen de GGZ of de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De module is ontwikkeld als behandelmodule en komt in het kader van een behandelcontact het meest tot zijn recht. De ervaring leert echter dat begeleiders elementen uit de module ook toe kunnen passen in hun dagelijks werk.

doelstelling

Achtergrond informatie over het werkboek Controle over Emoties, zodat u deze kunt gaan toepassen.

inhoud

U krijgt de beschikking over het werkboek. In de training nemen we de module door, krijgt u bij elke sessie achtergrondinformatie, tips, oefeningen en tips die u helpen om met de module te werken. De cursusdag fungeert als een levendige handleiding behorend bij de module. Aan het eind van de dag kunt u met de module aan de slag.

werkwijze

Na een korte inleiding over emotieregulatie nemen we het werkboek globaal door. We staan vooral stil bij mogelijkheden om de stof te gebruiken. Theorie en uitleg wordt afgewisseld met oefeningen, waarbij u ervaart hoe het is om met de module te werken.

literatuur

U ontvangt het werkboek Controle over Emoties.

Daarnaast raden wij u het volgende boek aan: Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ; Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036816571

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend6 punten
K&J NIPtoegekend3 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 punten
Register Vaktherapietoegekend6 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. A. van den Brink (Annemarie) - docenten - 1814080205

Annemarie van den Brink is als GZ-psycholoog gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen bij patiënten met een laag IQ. Zij is gecertificeerd als EMDR Practitioner (V.E.N.) en heeft diverse nascholingstrajecten gevolgd, waaronder de uitgebreide opleiding DGT bij Dialexis Haar huidige specialisatie ligt op het terrein van de persoonlijkheidsstoornissen en traumabehandeling bij patiënten met een laag IQ.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact