Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Emotie Regulatie Training (ERT)

binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

eendaagse cursus
131.22.02
€ 225,-

inclusief lunch

.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Oplopende spanning, uitgelaten blijdschap, ontploffingen van boosheid, passiviteit als gevolg van somberheid…. Emotieregulatieproblemen komen veel voor, soms gerelateerd aan psychiatrische aandoeningen, soms als gevolg van ontoereikende coping. In deze eendaagse cursus maak je kennis met een variant van bestaande emotieregulatie trainingen die ontwikkeld is voor gebruik bij volwassen patiënten met een lager IQ. De module is zowel individueel als in groepen toepasbaar.

doelgroep

(GZ) psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, vaktherapeuten, begeleiders werkzaam binnen de GGZ of de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De module is ontwikkeld als behandelmodule en komt in het kader van een behandelcontact het meest tot zijn recht. De ervaring leert echter dat begeleiders elementen uit de module ook toe kunnen passen in hun dagelijks werk.

doelstelling

Achtergrondinformatie en praktische tips om de module 'Je emoties de baas 2.0' te gebruiken.

inhoud

Je krijgt de beschikking over het werkboek ‘Je emoties de baas 2.0’ en de bijbehorende korte handleiding. In de training nemen we de module door, krijg je bij elk hoofdstuk achtergrondinformatie, praktische tips en oefeningen die je helpen om met de module te werken. Aan het eind van de dag kun je met de module aan de slag.

werkwijze

Na een korte inleiding over emotieregulatie nemen we het werkboek globaal door. We staan vooral stil bij mogelijkheden om de stof te gebruiken in jouw eigen setting. Theorie en uitleg wordt afgewisseld met oefeningen, waarbij je ervaart hoe het is om met de module te werken. Cursisten wordt gevraagd om een eigen casus voor te bereiden, die gedurende de dag meeloopt bij de oefeningen.

literatuur

Je ontvangt het werkboek Controle over Emoties 2.0 en de bijbehorende korte handleiding.
Warm aanbevolen boekentip:
Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ, Theorie en Praktijk.
Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; : https://www.bsl.nl/shop/behandeling-van-patienten-met-een-laag-iq-in-de-ggz-9789036827225
Overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving verstrekt.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van jouw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen. De training is ook incompany verkrijgbaar.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend6 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend6 punten
K&J NIPtoegekend3 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 punten
Register Vaktherapietoegekend6 punten
Registerpleintoegekend
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend6 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)toegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. A. van den Brink (Annemarie) - docenten - 469497199

Annemarie van den Brink is als GZ-psycholoog gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen bij patiënten met een laag IQ. Zij is gecertificeerd als EMDR Practitioner (V.E.N.) en heeft diverse nascholingstrajecten gevolgd, waaronder de uitgebreide opleiding DGT bij Dialexis Haar huidige specialisatie ligt op het terrein van de persoonlijkheidsstoornissen en traumabehandeling bij patiënten met een laag IQ.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact