Mevr. A. van den Brink (Annemarie)

Annemarie van den Brink is als GZ-psycholoog gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen bij patiënten met een laag IQ. Zij is gecertificeerd als EMDR Practitioner (V.E.N.) en heeft diverse nascholingstrajecten gevolgd, waaronder de uitgebreide opleiding DGT bij Dialexis Haar huidige specialisatie ligt op het terrein van de persoonlijkheidsstoornissen en traumabehandeling bij patiënten met een laag IQ. Tot de zomer van 2016 werkte zij bij Kristal (specialistisch centrum van Rivierduinen). Nu is zij zelfstandig gevestigd psycholoog. Behandeling van patiënten met een lager IQ doet zij met een aantal collega's binnen de Poli+ in Leiden.

Wat raakt u in de GGZ?

Ik krijg energie van het optrekken met mensen. Mensen met een wat lager IQ kunnen om allerlei redenen extra kwetsbaar zijn. Zij lopen grotere kans om psychiatrische klachten te krijgen. Reguliere behandelprotocollen zijn vaak te talig, te cognitief. Deze groep krijgt vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Dat raakt me. Met de nodige aanpassingen zijn veel klachten bij patiënten in deze doelgroep wel degelijk behandelbaar. Daarmee bezig zijn geeft me veel voldoening.

Wat is het belangrijkste wat u wilt mee geven aan cursisten?

Het belangrijkste dat ik mee wil geven aan cursisten is dat behandelen van psychiatrische stoornissen bij deze doelgroep haalbaar is, heel hard nodig is en bovendien ontzettend leuk is.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

Ik hoop dat er landelijk zorgprogramma's ontwikkeld zullen worden voor onderzoek en behandeling van psychiatrische stoornissen bij patiënten met een IQ < 85. Dat meer GGZ-instellingen zich bewust worden van de noodzaak en mogelijkheid om behandelingen zó aan te passen dat ze effectief worden voor deze grote groep patiënten. Dat binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking het bewustzijn groeit dat sommige klachten goed behandeld kunnen worden.

publicaties

  • Brink, A. van den; Freriks, F; Passenier, E. & Reidinga, G; Werkboek persoonlijkheidsstoornis; februari 2011; interne uitgave GGZ Rivierduinen, Centrum Kristal.
  • Brink, A. van den, Freriks, F, Os, H. van; Je emoties de baas; 2014; interne uitgave van GGZ Rivierduinen, Centrum Kristal.
  • Wieland J, vd Brink A, Zitman FG. The prevalence of personality disorders in psychiatric outpatients with borderline intellectual functioning: Comparison with outpatients from regular mental health care and outpatients with mild intellectual disabilities. Nordic Journal of Psychiatry 2015:69(8):599-604.
  • Aldenkamp, E.A, Brink, A. van den, Os, H. van (2015) Werkboek stabiliseren, samen balanceren. Interne uitgave van Poli+ (ww.poli-plus.nl).
  • Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den Stabiliserend EMDR-en bij kwetsbare patiënten; EMDR Magazine nr. 9 blz 10-14 (2015).
  • Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ; Bohn Stafleu van Loghum, verschijnt begin 2017. ISBN 9789036816571.