Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Basis opleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay-begeleider

opleiding van 5 cursusdagen en 3 bijeenkomsten online groepssupervisie
1171.22.01
Inschrijven als belangstellende voor 2022 is mogelijk onder voorbehoud van data. Deze inschrijving biedt geen garantie voor deelname!
€ 1.720,-

inclusief lunch, exclusief handboek FloorPlay

.
3 lesdagen van 9.30.16.30 uur en 3 online supervisiesessies van 9.00 - 12.30 uur

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

FloorPlay is een op interactie- en ontwikkeling gerichte behandelmethodiek voor jonge kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. De doelgroep van FloorPlay is breed, alle jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen of een bedreigde ontwikkeling, bijvoorbeeld samenhangend met een autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsstoornis of bredere ontwikkelingsproblematiek, kunnen profiteren van deze behandeling.

FloorPlay biedt daarnaast een ontwikkelingsgericht denkkader en gemeenschappelijke taal om transdisciplinair te werken en ingangen voor eventueel nadere diagnostiek en behandeling in kaart te brengen. Het DIR-model dat aan de basis ligt van elke behandeling kan helpen om informatie te ordenen en de focus van behandeling duidelijk te krijgen.

De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Binnen de basisopleiding FloorPlay leert de hulpverlener het DIR-model praktisch toe te passen en te vertalen naar een FloorPlay begeleidingsplan. Het accent ligt op het zelf toepassen van FloorPlay in interactie met kinderen met ontwikkelingsproblemen.

doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

Er is een vooropleiding op minimaal HBO- of WO-niveau vereist.

De FloorPlay introductie: online module en de FloorPlay introductiedag moeten afgerond zijn voordat men met de basisopleiding FloorPlay start.

opbouw opleiding

onderdeel 1: In de eerste 2 cursusdagen raak je vertrouwd met het DIR-model van Greenspan en het inschatten van de ontwikkeling op de mijlpalen en bedreigingen hierin aan de hand van diverse casussen. Je leert over de ontwikkelingsbehoeften van kinderen per fase en welke interactie dit vraagt. Je leert een begeleidingsplan opstellen met doelen en subdoelen en bijpassend spel.

onderdeel 2: 1 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast.

onderdeel 3: In deze 3 dagen wordt verdieping geboden met betrekking tot de ‘I’ van het DIR-model; met name op het sensorisch profiel, prikkelverwerkingsproblemen en mogelijkheden vanuit FloorPlay om hiermee om te gaan. Daarnaast is nadere aandacht voor de ‘R’ van het DIR-model en wordt het belang van de (directe) leefomgeving van het kind binnen FloorPlay belicht.

onderdeel 4: 2 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast.
In een afsluitende toets laat de cursist zien dat zij/hij in staat is aan de hand van een casus de ontwikkeling op de mijlpalen te beschrijven en passende doelen en speltechnieken in te zetten.

verplicht aan te schaffen literatuur

Het handboek FloorPlay is uit! Dit boek is verplichte literatuur voor de FloorPlay opleiding. Het boek kost EUR 25,- en de verzendkosten zijn EUR 4,20 (voor 1 boek). Je dient dit boek zelf te bestellen via RINO amsterdam

registratie FloorPlay begeleider

Na afronding van de introductie FloorPlay en deze basisopleiding kan men zich registreren als FloorPlay begeleider.

register

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend40 punten
K&J NIPtoegekend40 punten
behandeling 21 punten
diagnostiek 19 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend40 punten
behandeling 21 punten
diagnostiek 19 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend40 punten
Register Vaktherapietoegekend59 punten
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend49 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 894808543

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder
Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 750711790

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder
Mw. drs. J. Hoevenaars (Judith) - docenten - 1471055999

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact