Mevr. N. van Kollenburg (Natasja)

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist. Momenteel werkt ze op freelance basis als FloorPlay-specialist. Ze geeft les binnen de opleiding FloorPlay van de RINO Amsterdam en neemt deel aan de werkgroep FloorPlay binnen de RINO. Daarnaast begeleidt ze ouders en professionals in het toepassen van FloorPlay. Van augustus 2008 tot april 2016 heeft zij gewerkt als behandelcoördinator en GZ-psycholoog binnen de Vroegbehandeling (kinderen van 0-6 jaar en hun ouders) van Kentalis (instelling voor mensen met een communicatieve beperking). Daar heeft zij gewerkt met kinderen van 2-6 jaar met spraak-taalproblemen, (vermoeden van) ASS en bijkomende ontwikkelingsproblemen. Daarvoor heeft zij 11 jaar als kinder- en jeugdpsycholoog gewerkt binnen een orthopedagogische instelling voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

waarom werkt u bij de GGZ?

Van jongsafaan heb ik een speciale interesse in de mens; wat zit er achter gedrag dat iemand laat zien, wat beweegt de ander, wat gebeurt er in het sociale contact? Als kind observeerde ik al graag en tekende ik vooral mensen. Mijn passie ligt in het werken in contact met de ander. In contact kan je de ander ontmoeten en vindt uitwisseling plaats, kan tot inzicht gekomen worden en kan verandering plaats vinden. Ik werk vooral graag samen met ouders en kind(eren) en belangrijke anderen in hun sociale netwerk. Ouders/verzorgers spelen een enorm belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind. Door ouders inzicht te geven en sterker te maken in interactie met hun kind, kan het kind (weer) groeien. Daarom past FloorPlay ook zo goed bij mij. Het is een speelse methode waarbij je ouders helpt het contact met hun kind te verbeteren en het kind middels speelse interactie te stimuleren in de ontwikkeling. Het is geweldig om te zien hoe ouders en kind hierin groeien en echt plezier hebben met elkaar. Soms ervaren ouders door middel van de FloorPlay voor het eerst echt contact met hun kind (bijvoorbeeld als hun kind autisme heeft). Wat ik ook zo sterk en inspirerend vind aan FloorPlay is dat het gebaseerd is op een integratief ontwikkelingsmodel (het D.I.R.-model van Greenspan) waarbij rekening wordt gehouden met het unieke biologische profiel van het kind en de ouder, de wijze waarop jonge kinderen zich stapsgewijs ontwikkelen (waarbij alle ontwikkelingsgebieden (cognitief, emotioneel, talig, etc.) met elkaar samen hangen) en met het belang van de relatie met de ouders en omgeving. De ontwikkeling van een mens is zo complex dat van belang is met al deze factoren rekening te houden. FloorPlay helpt ons om goed naar de ontwikkeling van jonge kinderen te kijken en die te begrijpen in relatie tot de ouders, omgeving en het individuele (neuro)biologische profiel. Het kan daarmee ook een gemeenschappelijk kader bieden voor verschillende professionals die betrokken zijn bij de hulp aan kind en ouders.

Waarom geeft u graag les? En waarom bij de RINO?

Ik ervaar het lesgeven als zeer inspirerend door de uitwisseling die plaats vindt welke voor cursisten maar ook voor mezelf tot nieuwe inzichten kan leiden. Elke groep cursisten is weer anders, waardoor je steeds weer afstemt op de vragen, behoeften en thema's die er zijn. Dat houdt het levendig en inspirerend. Ik ervaar de RINO Amsterdam als een erg prettige, open en gastvrije organisatie, waar belang wordt gehecht aan kwaliteit en ontwikkeling vanuit een duidelijke visie.