Mevr. A.N. van Vaardegem (Lia)

Lia van Vaardegem is werkzaam als speltherapeut en psychomotorisch therapeut bij Sterk Huis, een jeugdzorginstelling met als specialisatie hechting en trauma. Eerder werkte zij bij GGz Breburg en heeft daar als FloorPlay-specialist de FloorPlay op de kaart mogen zetten. De FloorPlay methode (vanuit het D.I.R. model van Greenspan) is daarna verbonden gebleven in haar werk en haar kijk op de ontwikkeling van kinderen en ouders. In 2017 heeft Lia de opleiding tot docent pedagogiek afgerond en is zij betrokken bij opleidingen in het sociale domein. Nevenactiviteiten: Bij de NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten) is Lia actief geweest in het bestuur en heeft zij deelgenomen aan de projectgroep voor toetreding tot de FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen). Thansis zij lid van de externe klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming in de regio Amsterdam.

Waarom werkt u in de GGZ? Wat drijft u? Als kindertherapeut en FloorPlay-specialist wil ik ouders/ verzorgers en kinderen in hun kracht zetten, om de mogelijkheden die ze in zich hebben optimaal tot ontplooiing te laten komen.

Waarom geeft u graag les? Wat is het belangrijkste wat u wilt mee geven aan de cursisten? Mijn drijfveer om les te geven bij Spel en FloorPlay is, dat ik de kennis en ervaring die ik zelf heb opgedaan, wil doorgeven, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze prachtige methode. De FloorPlay met de onderbouwde basis van het D.I.R. model van Greenspan geeft de mensen die er mee werken een heldere tool in handen. Hiermee krijgen ouders/verzorger de kans om bij hun kind de ontwikkelingsmogelijkheden die het in zich heeft optimaal tot zijn recht te laten komen. Ik ben er in de loop van de jaren van overtuigd geraakt dat een vroege interventie zijn vruchten afwerpt voor de rest van de ontwikkeling en de vorming van de persoonlijkheid. Graag wil ik hier mijn steentje aan bijdragen.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit? We komen steeds meer te weten over de vroege ontwikkeling van kinderen. Hoe eerder ouders en kinderen geholpen kunnen worden des te betere kansen kinderen ze krijgen voor de toekomst.