Mevr. J. Hoevenaars (Judith)

Judith Hoevenaars is Gz-psycholoog en speltherapeut. Ze werkt bij Audiologisch Centrum Kentalis in Brabant, waar ze onderzoek doet naar kinderen van 2 tot 10 jaar met spraak-taalproblemen en doofblindheid. Sinds 2003 heeft ze zich in de Floortime methode verdiept. Dit begon met het vertalen van de Functional Emotional Assessment Scale (FEAS) en later deed ze Floortime-begeleiding binnen de instelling en bij ouders thuis. Sinds 2009 neemt ze deel aan de werkgroep FloorPlay en is ze hoofddocent aan de opleiding. Ze heeft in april 2016 de opleiding tot PlayProjectConsultant bij Rick Solomon in America afgerond.