Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Workshop supervisie en werkbegeleiding

van GZ-psychologen in opleiding

eendaagse online workshop
866.21.10
€ 275,-

eendaagse online workshop van 9.30 - 16.30 uur

Als je een GZ-psycholoog in opleiding bij RINO amsterdam begeleid, kan je kosteloos deelnemen. Geef dit aan in het notitieveld bij de aanmelding.

.
eendaagse online workshop van 9.30 - 16.30 uur
Deze cursus is volgeboekt.

Online | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is vol. Er staan andere data gepland, waarop mogelijk wel plek beschikbaar is.

Overige startdata
26 Jan 2022
15 Mrt 2022

Je bent goed in je vak en je werkt al een tijdje in een GGZ-instelling. Logisch dat je gevraagd wordt om GZ-psychologen in opleiding te begeleiden. Het is leuk om je ervaring en kennis over te dragen, maar heb je voldoende gereedschap?

In deze workshop wordt een model voor werkbegeleiding en supervisie gepresenteerd dat behulpzaam is bij het structureren van het begeleidingsproces. Aan de hand van het model wordt geoefend met begeleidingsvaardigheden.

doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor diegenen die supervisie of werkbegeleiding (gaan) geven aan GZ-psychologen-in-opleiding. Ook mensen die supervisie of werkbegeleiding (gaan) geven aan orthopedagogen generalist i.o. of psychologen K&J NIP i.o. zijn welkom bij deze cursus.

doelstelling

Na afloop van de workshop is men in staat om:

 • de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren en de eigen rol te bepalen;
 • met de opleideling een helder doel af te stemmen;
 • de leerdoelen te laten aansluiten op de fase en de context van de leerroute;
 • het leerproces planmatig aan te pakken en bij te stellen;
 • interventies tijdens het leergesprek systematisch toe te passen in aansluiting op verschillende leerdomeinen;
 • de leerstijl van de supervisant te traceren en daarmee rekening te houden;
 • om te gaan met stagnering;
 • om te gaan met ethische dilemma's

inhoud

 • reflectie op eigen leerervaringen;
 • competentieprofiel begeleider;
 • toetsen en beoordelen;
 • verschil en overeenkomst tussen supervisie en werkbegeleiding: rolbepaling en verantwoordelijkheden;
 • eerste gesprek en minicontracten;
 • leerstijlen en leercirkel;
 • leerdomeinen en leerinterventies: een integratief leermodel;
 • de structuur van een werkbegeleidingsgesprek en een supervisiegesprek;
 • contextuele factoren;
 • paralelprocessen en lastige situaties;

accreditatie

Deze scholing: Workshop Supervisie en Werkbegeleiding kunnen de deelnemers zelf in hun herregistratiedossier vermelden. De scholing kan toegevoegd worden onder het kopje andere bij- en nascholing. Na het toezenden van het certificaat aan de FGzP en een programma overzicht wordt de scholing beoordeeld door de commissie.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend6 uren
K&J - NIPtoegekend3 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend6 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. M.W. Koementas - de Vos MSc (Marjolein) - docenten - 1173777275

Marjolein Koementas - de Vos MSc werkt sinds 2015 als klinisch psycholoog en psychotherapeut en per 1 december 2020 als plaatsvervangend hoofdopleider GZ-opleiding. Ze is daarnaast VGCt supervisor, groepstherapeut-NVGP, leadexpert Diagnostiek en promovenda.

Lees verder
Dhr. drs. N.A.M. Perquin (Niek) - docenten - 1440744388

Niek Perquin geeft als docent les in de opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog en Psychotherapeut. Hij geeft nascholingscursussen over supervisie en werkbegeleiding en heeft een eigen opleidingspraktijk als leersupervisor. Hij is klinisch psycholoog en was als Hoofdopleider van de GZ-opleidingen Ouderen en Kinder & Jeugd verbonden in dienst van de RINO amsterdam. Hij is supervisor bij de VcGP en leersupervisor bij de NVP.

Lees verder

Maryke Wolters-Geerdink is klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Lees verder
Mw. drs. J.H.M. van den Broek (Josien) - docenten - 1404111123

Josien van den Broek is werkzaam in de ouderenzorg als GZ-psycholoog/psychotherapeut en praktijkopleider voor het circuit Ouderen van Parnassia.
Ze werkte tien jaar als verpleeghuispsycholoog en daarna bij een DOC-team (Dementie Onderzoeks- en Casemanagementteam).

Lees verder

Sanne Janus is Gz-psycholoog en vervolgens heeft zij de antroposofische psychotherapie opleiding gedaan. Sanne is sinds 2015 hoofddocent bij de GZ-opleiding met differentiatie Ouderen. De afgelopen 15 jaar is zij werkzaam geweest in de zorg voor ouderen, zowel in de eerste lijn als in kleinschalige woongroepen. Ze werkt daarnaast sinds 2008 zelfstandig in een eigen praktijk en geeft supervisie. 

Lees verder
Mw. drs. L.J.J.M. Geertjens (Lidwien) - docenten - 1010646828

Mw. drs L.J.J.M. Geertjens is Klinisch psycholoog, psychotherapeut en leersupervisor.

Lees verder

Drs. Judith Yntema is GZ-psycholoog, cognitief gedrags- en EMDR-therapeut en sinds 2003 werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie bij de Forensische Zorgspecialisten, bij polikliniek de Waag in de zorglijn ‘huiselijk geweld’.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact