Dhr. drs. N.A.M. Perquin (Niek)

Niek Perquin geeft als docent les in de opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog en Psychotherapeut. Hij geeft nascholingscursussen over supervisie en werkbegeleiding en heeft een eigen opleidingspraktijk als leersupervisor. Hij is klinisch psycholoog/psychotherapeut en was als Hoofdopleider van de GZ-opleidingen Ouderen en Kind & Jeugd in dienst van de RINO amsterdam. Hij is supervisor bij de VcGP en leersupervisor bij de NVP.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan in uw werk?

Het is boeiend om steeds weer op zoek te gaan naar wat werkt bij die unieke cliënt of dat unieke cliëntsysteem. Ik vind het een uitdaging om de 'common factors' in de therapeutische relatie te combineren met het goed toepassen van richtlijnen. Ook vind ik de vertaling van de westerse hulpverleningsconcepten naar cliënten die in cultureel opzicht verder hiervan weg staan interessant.

Waar haalt u de meeste voldoening uit bij het lesgeven?

Belangrijk vind ik het scheppen van een goed leerklimaat, waarbij de kwaliteiten van de cursisten worden aangesproken. En waarbij alle leerstijlen aan hun trekken komen door van veel verschillende actieve werkvormen gebruik te maken.