Mevr. drs. S. Janus (Sanne)

Sanne Janus is Gz-psycholoog en vervolgens heeft zij de antroposofische psychotherapie opleiding gedaan. Sanne is sinds 2015 hoofddocent bij de GZ-opleiding met differentiatie Ouderen. De afgelopen 15 jaar is zij werkzaam geweest in de zorg voor ouderen, zowel in de eerste lijn als in kleinschalige woongroepen. Ze werkt daarnaast sinds 2008 zelfstandig in een eigen praktijk en geeft supervisie. 

Wat geeft u de meeste voldoening bij het werk als hulpverlener?

Ik heb een speciale affiniteit met de levensloop en de laatste levensfase. Waar doen we het op wanneer we fysiek en cognitief minder sterk worden? Hoe verhouden we ons tot onze sterfelijkheid en welk licht werpt dat op de betekenis van het geleefde leven? Hoe kunnen we zo goed mogelijk blijven leven met de gevolgen van een degeneratief beeld? Als behandelaar haal ik veel voldoening uit de opbouw en de diepgang van de relatie in het individuele gesprek. Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om onderdeel te zijn van een grote organisatie die in al zijn facetten gericht is op het optimaliseren van de zorgverlening. De ontmoeting met de teams en mijn directe collega's in het behandelproces heb ik als heel waardevol ervaren. Ik heb het geluk gehad me als psycholoog te kunnen ontwikkelen in een oprechte en geïnspireerde organisatie, waar een sterke pioniersgeest heerste. Psychologen waren in alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd en er was (vanuit alle vakgroepen) veel aandacht voor kwaliteit van leven. 

Wat wilt u graag overbrengen als docent?

Het is ontzettend leuk om met jonge ambitieuze professionals te werken. Ons werkveld is sterk in ontwikkeling en er komt vaak zowel een enorme complexiteit als een enorme hoeveelheid mogelijkheden op je af als startende psycholoog. Het is belangrijk je daartoe te leren verhouden, als mens en als deskundige. Om binnen de toenemende administratieve druk de hoofdzaken te blijven zien en vooral de ruimte te nemen om geïnspireerd te blijven vind ik belangrijk om over te dragen. Daarnaast heb ik veel van mijn huidige mogelijkheden en plezier in het werk te danken aan de Gz-opleiding, het is dus een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren. 

Welke tendens ziet u in uw vakgebied?

Ik verwacht dat de sector nog aan veel veranderingen onderhevig zal zijn, belangrijke thema's daarin voor ons zijn de verdere professionalisering en zelfbewustwording van de ouderen psycholoog en het benutten van de mogelijkheden op het gebied van behandeling. Ik kan me voorstellen dat de vraag naar individuele behandeling steeds meer toe zal nemen.  Bovendien krijgen we na de zogenaamde stille generatie nu langzaam de flower power generatie te zien in de ouderenzorg, ik ben benieuwd wat zij als vraag meebrengen. Wellicht tijd om de bingo en André Rieu definitief in te ruilen voor de wifi toegangscode en de Stones?