Basisopleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay-begeleider

Startdata
- (vol)
1171.22.03
€ 1720.00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 08 september 2022 om 09:30
Vrijdag 09 september 2022 om 09:30
Maandag 03 oktober 2022 om 09:00
Vrijdag 07 oktober 2022 om 09:00
Vrijdag 04 november 2022 om 09:30
Vrijdag 18 november 2022 om 09:30
Vrijdag 02 december 2022 om 09:30
Vrijdag 09 december 2022 om 09:00
Maandag 12 december 2022 om 09:00
Vrijdag 27 januari 2023 om 09:00
Maandag 30 januari 2023 om 09:00
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 80 punten
registratie 21 punten
registratie 19 punten
herregistratie 40 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 80 punten
registratie 21 punten
registratie 19 punten
herregistratie 40 punten
ADAP - Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici toegekend 49 punten
DAIMH - Dutch Affiliate for Infant Mental Health in aanvraag 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De FloorPlay e-learning en praktijkdag online/offline moeten afgerond zijn voordat men met de basisopleiding FloorPlay start.

FloorPlay is een op interactie- en ontwikkeling gerichte behandelmethodiek voor jonge kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. De doelgroep van FloorPlay is breed, alle jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen of een bedreigde ontwikkeling, bijvoorbeeld samenhangend met een autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsstoornis of bredere ontwikkelingsproblematiek, kunnen profiteren van deze behandeling.

FloorPlay biedt daarnaast een ontwikkelingsgericht denkkader en gemeenschappelijke taal om transdisciplinair te werken en ingangen voor eventueel nadere diagnostiek en behandeling in kaart te brengen. Het DIR-model dat aan de basis ligt van elke behandeling kan helpen om informatie te ordenen en de focus van behandeling duidelijk te krijgen.

De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Binnen de basisopleiding FloorPlay leert de hulpverlener het DIR-model praktisch toe te passen en te vertalen naar een FloorPlay begeleidingsplan. Het accent ligt op het zelf toepassen van FloorPlay in interactie met kinderen met ontwikkelingsproblemen.

doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

Er is een vooropleiding op minimaal HBO- of WO-niveau vereist.

De FloorPlay e-learning en praktijkdag online/offline moeten afgerond zijn voordat men met de basisopleiding FloorPlay start.

opbouw opleiding

onderdeel 1: In de eerste 2 cursusdagen raak je vertrouwd met het DIR-model van Greenspan en het inschatten van de ontwikkeling op de mijlpalen en bedreigingen hierin aan de hand van diverse casussen. Je leert over de ontwikkelingsbehoeften van kinderen per fase en welke interactie dit vraagt. Je leert een begeleidingsplan opstellen met doelen en subdoelen en bijpassend spel.

onderdeel 2: 1 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast.

onderdeel 3: In deze 3 dagen wordt verdieping geboden met betrekking tot de ‘I’ van het DIR-model; met name op het sensorisch profiel, prikkelverwerkingsproblemen en mogelijkheden vanuit FloorPlay om hiermee om te gaan. Daarnaast is nadere aandacht voor de ‘R’ van het DIR-model en wordt het belang van de (directe) leefomgeving van het kind binnen FloorPlay belicht.

onderdeel 4: 2 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast. In een afsluitende toets laat de cursist zien dat zij/hij in staat is aan de hand van een casus de ontwikkeling op de mijlpalen te beschrijven en passende doelen en speltechnieken in te zetten.

verplicht aan te schaffen literatuur

Het handboek FloorPlay is uit! Dit boek is verplichte literatuur voor de FloorPlay opleiding. Het boek kost EUR 25,- en de verzendkosten zijn EUR 4,20 (voor 1 boek). Je dient dit boek zelf te bestellen via RINO amsterdam

registratie FloorPlay begeleider

Na afronding van de introductie FloorPlay en deze basisopleiding kan men zich registreren als FloorPlay begeleider.

register