Basisopleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay-begeleider

Startdata
- (gestart)
1171.24.01
€ 1.840,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 01 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 02 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 04 maart 2024 van 13:00 tot 16:30
Vrijdag 08 maart 2024 van 09:00 tot 12:30
Maandag 11 maart 2024 van 09:00 tot 12:30
Woensdag 13 maart 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 22 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 05 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 12 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 03 juni 2024 van 13:00 tot 16:30
Woensdag 12 juni 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 14 juni 2024 van 09:00 tot 12:30
Maandag 01 juli 2024 van 13:00 tot 16:30
Woensdag 03 juli 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 05 juli 2024 van 09:00 tot 12:30
Accreditaties
DAIMH - Dutch Association for Infant Mental Health Toegekend  
herregistratie 30 punten
ADAP - Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici Toegekend  
herregistratie 46 punten
Register Vaktherapie Toegekend  
herregistratie 60 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
behandeling 15 punten
herregistratie 30 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 30 punten
behandeling 15 punten
- (gestart)
1171.24.02
€ 1.840,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 05 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 12 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 19 april 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 26 april 2024 van 09:00 tot 12:30
Woensdag 08 mei 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 17 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 24 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 07 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 02 juli 2024 van 09:00 tot 12:30
Woensdag 04 september 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 13 september 2024 van 09:00 tot 12:30
Dinsdag 08 oktober 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 11 oktober 2024 van 09:00 tot 12:30
Woensdag 16 oktober 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 18 oktober 2024 van 09:00 tot 12:30
Accreditaties
DAIMH - Dutch Association for Infant Mental Health Toegekend  
herregistratie 30 punten
ADAP - Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici Toegekend  
herregistratie 46 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
behandeling 15 punten
herregistratie 30 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 30 punten
behandeling 15 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De FloorPlay e-learning en praktijkdag online/offline moeten afgerond zijn voordat men met de basisopleiding FloorPlay start.

FloorPlay is een op interactie- en ontwikkeling gerichte behandelmethodiek voor jonge kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. De doelgroep van FloorPlay is breed, alle jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen of een bedreigde ontwikkeling, bijvoorbeeld samenhangend met een autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsstoornis of bredere ontwikkelingsproblematiek, kunnen profiteren van deze behandeling.

FloorPlay biedt daarnaast een ontwikkelingsgericht denkkader en gemeenschappelijke taal om transdisciplinair te werken en ingangen voor eventueel nadere diagnostiek en behandeling in kaart te brengen. Het DIR-model dat aan de basis ligt van elke behandeling kan helpen om informatie te ordenen en de focus van behandeling duidelijk te krijgen.

De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Binnen de basisopleiding FloorPlay leert de hulpverlener het DIR-model praktisch toe te passen en te vertalen naar een FloorPlay begeleidingsplan. Het accent ligt op het zelf toepassen van FloorPlay in interactie met kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

Er is een vooropleiding op minimaal HBO- of WO-niveau vereist.

De FloorPlay e-learning en praktijkdag online/offline moeten afgerond zijn voordat men met de basisopleiding FloorPlay start.

Opbouw opleiding

Onderdeel 1: In de eerste 2 cursusdagen raak je vertrouwd met het DIR-model van Greenspan en het inschatten van de ontwikkeling op de mijlpalen en bedreigingen hierin aan de hand van diverse casussen. Je leert over de ontwikkelingsbehoeften van kinderen per fase en welke interactie dit vraagt. Je leert een begeleidingsplan opstellen met doelen en subdoelen en bijpassend spel.

Onderdeel 2: 1 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast.

Onderdeel 3: In deze 3 dagen wordt verdieping geboden met betrekking tot de ‘I’ van het DIR-model; met name op het sensorisch profiel, prikkelverwerkingsproblemen en mogelijkheden vanuit FloorPlay om hiermee om te gaan. Daarnaast is nadere aandacht voor de ‘R’ van het DIR-model en wordt het belang van de (directe) leefomgeving van het kind binnen FloorPlay belicht.

Onderdeel 4: 2 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast. In een afsluitende toets laat de cursist zien dat zij/hij in staat is aan de hand van een casus de ontwikkeling op de mijlpalen te beschrijven en passende doelen en speltechnieken in te zetten.

Literatuur

Het handboek FloorPlay is uit! Dit boek is verplichte literatuur voor de FloorPlay opleiding. Het boek kost EUR 25,50 en de verzendkosten zijn EUR 4,85 (voor 1 boek). Je dient dit boek zelf te bestellen via RINO amsterdam

Inhalen les/supervisie

Om het certificaat van deze cursus te krijgen is het noodzakelijk dat je 90% van de lessen hebt gevolgd én alle supervisiebijeenkomsten. Mocht je vanwege onvoorziene omstandigheden toch (meer dan 3 uur van) 1 lesdag gemist hebben, dan is het mogelijk om de lesdag in te halen. Bij het missen van meer dan 1 lesdag is dit helaas niet mogelijk. Supervisiebijeenkomsten die gemist zijn of onvoldoende zijn voorbereid moeten ook worden ingehaald. Aan het inhalen van lesdagen en/of supervisie zijn kosten verbonden.

Data lesdagen en supervisiegroepen:

Vijf lesdagen van 9.30 - 16.30 uur op: 5 & 12 maart, 17 & 24 mei en 7 juni 2024. 
De online supervisiegroepjes staan gepland op:

  • Groep 1 – 19 april, 13 september en 18 oktober 2024 van 9.00 - 12.30 uur
  • Groep 2 – 8 mei, 4 september en 16 oktober 2024 van 9.00 - 12.30 uur
  • Groep 3 – 19 april, 13 september en 11 oktober 2024 van 13.00 - 16.30 uur
  • Groep 4 – 26 april, 2 juli en 8 oktober 2024 van 9.00 - 12.30 uur

Geef in je aanmelding meerdere keuzes aan!

Registratie FloorPlay begeleider

Na afronding van de introductie FloorPlay en deze basisopleiding kan men zich registreren als FloorPlay begeleider.

register