Basisopleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay-begeleider

5 lesdagen van 9:30 - 16:30 uur | 3 online supervisiesessies van 9:00 - 12:30 uur
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 1171

Interesselijst

cursusprijs: € 1785,00

De FloorPlay e-learning en praktijkdag online/offline moeten afgerond zijn voordat men met de basisopleiding FloorPlay start.

FloorPlay is een op interactie- en ontwikkeling gerichte behandelmethodiek voor jonge kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. De doelgroep van FloorPlay is breed, alle jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen of een bedreigde ontwikkeling, bijvoorbeeld samenhangend met een autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsstoornis of bredere ontwikkelingsproblematiek, kunnen profiteren van deze behandeling.

FloorPlay biedt daarnaast een ontwikkelingsgericht denkkader en gemeenschappelijke taal om transdisciplinair te werken en ingangen voor eventueel nadere diagnostiek en behandeling in kaart te brengen. Het DIR-model dat aan de basis ligt van elke behandeling kan helpen om informatie te ordenen en de focus van behandeling duidelijk te krijgen.

De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Binnen de basisopleiding FloorPlay leert de hulpverlener het DIR-model praktisch toe te passen en te vertalen naar een FloorPlay begeleidingsplan. Het accent ligt op het zelf toepassen van FloorPlay in interactie met kinderen met ontwikkelingsproblemen.

doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

Er is een vooropleiding op minimaal HBO- of WO-niveau vereist.

De FloorPlay e-learning en praktijkdag online/offline moeten afgerond zijn voordat men met de basisopleiding FloorPlay start.

opbouw opleiding

onderdeel 1: In de eerste 2 cursusdagen raak je vertrouwd met het DIR-model van Greenspan en het inschatten van de ontwikkeling op de mijlpalen en bedreigingen hierin aan de hand van diverse casussen. Je leert over de ontwikkelingsbehoeften van kinderen per fase en welke interactie dit vraagt. Je leert een begeleidingsplan opstellen met doelen en subdoelen en bijpassend spel.

onderdeel 2: 1 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast.

onderdeel 3: In deze 3 dagen wordt verdieping geboden met betrekking tot de ‘I’ van het DIR-model; met name op het sensorisch profiel, prikkelverwerkingsproblemen en mogelijkheden vanuit FloorPlay om hiermee om te gaan. Daarnaast is nadere aandacht voor de ‘R’ van het DIR-model en wordt het belang van de (directe) leefomgeving van het kind binnen FloorPlay belicht.

onderdeel 4: 2 maal groepssupervisie waarbij elke cursist een eigen casus inbrengt via videobeelden. Het gaat hierbij om een video-opname waarbij de cursist zelf in interactie met een kind FloorPlay toepast. In een afsluitende toets laat de cursist zien dat zij/hij in staat is aan de hand van een casus de ontwikkeling op de mijlpalen te beschrijven en passende doelen en speltechnieken in te zetten.

verplicht aan te schaffen literatuur

Het handboek FloorPlay is uit! Dit boek is verplichte literatuur voor de FloorPlay opleiding. Het boek kost EUR 25,50- en de verzendkosten zijn EUR 4,85 (voor 1 boek). Je dient dit boek zelf te bestellen via RINO amsterdam

inhalen les/supervisie

Om het certificaat van deze module te krijgen is het noodzakelijk dat je 90% van de lessen hebt gevolgd én alle supervisiebijeenkomsten. Mocht je onverhoopt toch een onderdeel gemist hebben, dan moet dit worden ingehaald. Afhankelijk van het aantal uren én het onderdeel dat je hebt gemist, krijg je een opdracht of moet je les inhalen. Hier zijn kosten aan verbonden.

registratie FloorPlay begeleider

Na afronding van de introductie FloorPlay en deze basisopleiding kan men zich registreren als FloorPlay begeleider.

register

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten