Mevr. E.A. Aldenkamp (Erica)

Erica Aldenkamp is GZ psycholoog, EMDR Practitioner, inhoudelijke manager. Ze heeft jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (de Banjaard in Den Haag en Centrum Kristal in Leiden en Gouda). Momenteel is zij eigenaar van www.poli-plus.nl.

Wat is uw drijfveer bij het werken in de GGZ?

Psychiatrische problematiek komt bij de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking veel vaker voor dan bij normaal begaafden. Het is schrijnend om te zien hoe weinig goede psychiatrische zorg voor deze groep beschikbaar is. Mijn drijfveer is om eraan bij te dragen dat deze doelgroep net als u en ik beschikking krijgt over goede psychiatrische zorg.

En waarom bij de RINO?

Deze groep patiënten vinden we zowel terug in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als binnen de GGZ. De doelgroep valt tussen het wal en het schip. De RINO biedt de kans om beide groepen te bereiken.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

Bezuinigingen in de zorg maken het aanbod voor deze groep steeds beperkter. Het is van groot belang om meteen goede behandeling dan wel begeleiding te bieden.