Emotie Regulatie Training (ERT) bij mensen met een laag IQ

binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

Startdata
-
131.22.03
€ 310.00
Data en accreditaties
Data
Maandag 10 oktober 2022 om 09:30
Accreditaties
ABC1 - Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) toegekend 6 punten
Registerplein toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Oplopende spanning, uitgelaten blijdschap, ontploffingen van boosheid, passiviteit als gevolg van somberheid…. Emotie regulatie problemen komen veel voor, soms gerelateerd aan psychiatrische aandoeningen, soms als gevolg van ontoereikende coping. Veel trainingen die helpen om meer controle te krijgen over emoties zijn cognitief te moeilijk voor zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. In deze cursus maakt u kennis met een variant die ontwikkeld is voor gebruik bij clienten met een lager IQ. Zowel individueel als in groepen bruikbaar.

doelgroep

Basispsychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, begeleiders werkzaam binnen de GGZ of de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De module is ontwikkeld als behandelmodule en komt in het kader van een behandelcontact het meest tot zijn recht. De ervaring leert echter dat begeleiders elementen uit de module ook toe kunnen passen in hun dagelijks werk.

doelstelling

Achtergrond informatie over het werkboek Controle over Emoties, zodat u deze kunt gaan toepassen.

inhoud

U krijgt de beschikking over het werkboek. In de training nemen we de module door, krijgt u bij elke sessie achtergrondinformatie, tips, oefeningen en tips die u helpen om met de module te werken. De cursusdag fungeert als een levendige handleiding behorend bij de module. Aan het eind van de dag kunt u met de module aan de slag.

werkwijze

Na een korte inleiding over emotieregulatie nemen we het werkboek globaal door. We staan vooral stil bij mogelijkheden om de stof te gebruiken. Theorie en uitleg wordt afgewisseld met oefeningen, waarbij u ervaart hoe het is om met de module te werken.

literatuur

U ontvangt het werkboek Controle over Emoties.

Warm aanbevolen boekentip: Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ, Theorie en Praktijk. Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036827225. Deze totaal herziene uitgave verschijnt naar verwachting half januari 2022.

Overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving verstrekt.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.