Stress en veerkracht op school

Het ligt voor het oprapen, pak jij het op?

alleen incompany aan te vragen

Incompany | aanvraag via incompany@rino.nl

Ingrijpende gebeurtenissen in de thuis- of schoolsituatie, bijvoorbeeld geweld, het overlijden van een ouder of een ernstig ongeluk tijdens een excursie hebben effect op het welbevinden van kinderen en jongeren. Ook de coronacrisis, stress over schoolwerk en thema’s als het klimaat of dreiging van terrorisme doen iets met het welbevinden van kinderen en jongeren.

In deze cursus gaan we in op de (korte en lange termijn) effecten van ingrijpende gebeurtenissen en stress op het welbevinden van kinderen en jongeren. Veerkracht, natuurlijk herstel en coping staan centraal. Ook is er aandacht voor traumagerelateerde klachten. In het onderwijs geldt hierbij: normaliseren is de basis, signaleren en begeleiden of doorverwijzen is belangrijk. Hoe kunnen psychologen en orthopedagogen schoolteams hierin ondersteunen?

doelgroep

(School)psychologen, orthopedagogen, gedragswetenschappers die verbonden zijn aan of zich betrokken voelen bij het onderwijs.

doelstelling

Na deze cursus:

 • hebben de deelnemers inzicht in de (korte en lange termijn) effecten van ingrijpende gebeurtenissen en stress op het welbevinden van kinderen en jongeren.
 • zijn de deelnemers in staat om de begrippen stress en veerkracht uit te leggen in woorden en beelden die begrijpelijk zijn voor leerlingen, ouders en leraren.
 • zijn de deelnemers in staat om schoolteams te begeleiden in het begrijpen en ondersteunen van leerlingen met (chronische) stress.
 • weten de deelnemers wanneer doorverwijzing van leerlingen naar professionele hulp geïndiceerd is.
 • zijn de deelnemers in staat om het belang van aandacht voor het welbevinden van schoolteams onder de aandacht te brengen bij scholen.

inhoud

De eerste dag wordt opgebouwd rondom drie themablokken met afwisselend theorie en toepassing in de praktijk.

Blok 1: Stress en de gevolgen van stress Blok 2: Veerkracht en coping Blok 3: Traumagerelateerde klachten

Op de tweede dag staan signalering, verwijzing en interventie centraal. We beginnen met de ‘piramide van ondersteuning’. Van hieruit komen de volgende onderwerpen aan bod:

Fundament (sterke teams):

 • Waarom aandacht voor veerkracht bij schoolteams?
 • Aandacht voor veerkracht en welbevinden aankaarten in jouw school/organisatie

‘Groene’ interventies:

 • Gebruik maken van de ondersteuningsstructuur
 • Het belang van goed onderwijs, met aandacht voor welbevinden van leerlingen en traumasensitief onderwijs.
 • Helpen signaleren

‘Oranje’ interventies:

 • Ondersteuningsteam in school: mogelijkheden en grenzen
 • Screeningsonderzoek binnen de school en verwijzing.
 • Veerkracht versterkende activiteiten

‘Rode’ interventies

 • Welke behandelmogelijkheden zijn er?
 • Voorbeelden van behandeling en de rol van de school

Totaal aantal studiecontacturen: 12 Aantal uren in de cat. Diagnostiek: 5 Aantal uren in de cat. Behandeling: 5 Aantal uren in de cat. Overig: 2

Literatuur

Aan te schaffen/in bezit te hebben: Alisic, E. (2012). Kinderen ondersteunen na trauma. Amsterdam: Boom Uitgevers (bestellen, ook verkrijgbaar als e-book). (99 pagina’s).

Wordt beschikbaar gesteld: Zenere, F. (2004). How children cope with trauma and ongoing threat: The BASCI ph Model. Information for Parents and Teachers. Bethesda: National Association of School Psychologists.

Zundert, R. van (2016). Veerkracht op school. Tijdschrift voor positieve psychologie, april nr 2.

https://www.tijdschriftdepsycholoog.nl/wetenschap/psychologische-veerkracht/