Dhr. M.G. Kat (Martin)

Martin Kat is (ouderen)psychiater-psychotherapeut Amsterdam. Consulent Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie bij het C.C.E., in het algemeen ziekenhuis, verpleeghuizen en eerste lijn

In zijn eigen praktijk behandelt hij zowel ouderen als jonger volwassenen vanuit een psychodynamisch en cognitief-gedragtherapeutisch denkkader. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund met medicatie. Hij heeft regelmatig consultatieoverleg met een aantal vrijgevestigde psychotherapeuten in Amsterdam.

De relatie tussen psychiatrische fenomenologie en (vroege) dementie heeft zijn speciale belangstelling, hier doet hij ook onderzoek naar. Hij is eveneens docent ouderenpsychiatrie aan meerdere instituten en redacteur/auteur op dit gebied. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 'The Neuropsychiatry of Dementia. Psychometrics, clinical implications and outcome'.

Waarom werkt u in de GGZ?

Mensen in psychische nood verdienen dezelfde zorg en behandeling als mensen met somatische aandoeningen. Daarom ben ik actief in de GGZ. De kwaliteit van een maatschappij is af te lezen aan de wijze waarop deze omgaat met zijn meest kwetsbaren. Ouderen kunnen in zeer kwetsbare situaties komen, zeker als zij ook nog eens gaan dementeren. Veel aandacht dient uit te gaan naar hen en naar hun partners of andere direct betrokkenen.

Waar haalt u de meeste voldoening uit bij het lesgeven?

Kennis en praktijkervaring overdragen vind ik een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik leer er nog dagelijks van, het houdt je scherp en het geeft voldoening. In mijn eigen opleiding leerde ik het meest van patiëntendemonstraties en opleiders die dagelijks in de praktijk werkzaam waren. Daarnaast was het belangrijk dat wetenschappelijke kennis werd geïntegreerd in dit klinisch denken. 'Turning research into practice' is hierbij een belangrijk motto.

Ik ben RINO-docent sinds 1992, een stevig verankerd instituut voor nascholing in het hartje van Amsterdam! Wat wil je als docent nog meer?

Welke ontwikkelingen verwacht u in uw vakgebied?

In mijn vakgebied is meer verdieping nodig. Ouderenpsychiatrie is nog een relatief jonge specialisatie. Psychische en psychiatrische stoornissen bij ouderen zijn vaak multifactorieel en vragen vaak een andere diagnostische en therapeutische attitude van professionals. Een kijk waarin recht wordt gedaan aan de verschillende kwetsbaarheden op psychisch, lichamelijk en sociaal terrein, is niet altijd eenvoudig maar wel nodig. Een cursus Algemene Ouderenpsychiatrie zou hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Publicaties

" Kat MG. Psychiatrische consultatie. In: Handboek Ouderenpsychiatrie (Mast van der R, Heeren T, Kat M, Stek M, Vandenbulcke M, Verhey F, red.). Utrecht, De Tijdstroom. 2010, 563-573. " Kat MG. Psychotische stoornissen. In: Psychiatrische functiestoornissen (Bakker T, Diesfeldt H, Sipsma D, red.). Assen, Van Gorcum. 2010, 83-98. " Kat MG, Heeren TJ. Het psychiatrisch onderzoek. In: Handboek Ouderenpsychiatrie (Mast van der R, Heeren T, Kat M, Stek M, Vandenbulcke M, Verhey F, red.). Utrecht, De Tijdstroom. 2010, 121-139. " Kat MG, Kerssens CJ, Köhler S en Meesters PD. Schizofrenie en verwante psychotische stoornissen. In: Handboek Ouderenpsychiatrie (Mast van der R, Heeren T, Kat M, Stek M, Vandenbulcke M, Verhey F, red.). Utrecht, De Tijdstroom. 2010, 407-420. " Kat MG, de Jonghe JF, Vreeswijk R, van der Ploeg T, van Gool WA, Eikelenboom P, Kalisvaart KJ. Mortality Associated with Delirium after Hip-surgery. A 2-year Prospective Cohort Study. (submitted) " Kat MG, Zuidema SU, van der Ploeg T, Kalisvaart KJ, van Gool WA, Eikelenboom P, de Jonghe JF. Reasons for psychiatric consultation referrals in Dutch nursing home patients with dementia: a comparison with normative data on prevalence of neuropsychiatric symptoms. Int J Geriatric Psychiatry. 2008;23(10):1014-1019. " Kat MG, Vreeswijk R, de Jonghe JF, van der Ploeg T, van Gool WA, Eikelenboom P, Kalisvaart KJ. Long-term cognitive outcome of delirium in elderly hip surgery patients. A prospective matched controlled study over two and a half years. Dement Geriatr Cogn Disord. 2008;26(1):1-8. " Kat MG, Verdonschot T.Cognitieve stoornissen. In: Psychiatrie voor verpleegkundigen (Clijsen M, Garenfeld W, Kuipers G, Van Loenen E, Van Piere M, red.). Maarssen, Elsevier. 2008, 373-413. " Kat MG, De Jonghe JF, Kalisvaart KJ, Dijkstra M, van Dis H, Vreeswijk R, Eikelenboom P, van der Ploeg T, van Gool WA. Early symptoms in the prodromal phase of delirium: a prospective cohort study in elderly patients undergoing hip surgery. Am J Geriatr Psychiatry. 2007;15(2):112-121. " Kat MG en Comijs H. Persoonlijkheid en dementia. In: Ouderen en persoonlijkheid (Mooi B, Comijs H, red.). Amsterdam, Harcourt. 2007, 143-154. " Kat MG, Dautzenberg PLJ, Wouters CJ, Jonghe de J, Kalisvaart CJ, Schols JMGA, Veer JK van der, Verhey FRJ, Verkaaik AJB. Medicamenteuze behandeling van gedrags- en psychiatrische problemen bij dementia (BPSD). Patient Care/Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie 2005;4(1):5-14. " Kat MG, De Jonghe JF, Kalisvaart KJ, Timmers JF, Jackson JC. Delirium-O-Meter: a nurses'rating scale for monitoring delirium severity in geriatric patients. Int J Geriatr Psychiatry. 2005;20(12):1158-1166. " Kat MG, Meiland FJ, van Tilburg W, Jonker C, Dröes RM. The emotional impact of psychiatric symptoms in dementia on partner caregivers: do caregiver, patient, and situation characteristics make a difference? Alzheimer Dis Assoc Disord. 2005;19(4):195-201. " Kat MG, Kalisvaart CJ, Boelaarts L, de Jonghe JF, Hovinga IM. Successful treatment of three elderly patients suffering from prolonged delirium using the cholinesterase inhibitor rivastigmine. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148(30):1501-1504. " Kat MG. Toch een plaats voor memantine? (ingezonden brief). Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde. 2003;27(2):24-25. " Kat MG, De Jonghe JF, Kalisvaart CJ, Boelaarts, L.Neuropsychiatric inventory questionnaire (NPI-Q): A validity study of the Dutch form. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2003;34(2):74-77. " Kat MG, De Jonghe JFM. Neuropsychiatrische stoornissen bij dementie, een lang vergeten hoofdstuk. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde. 2003;27(5):27-31. " Kat MG, De Jonghe JF, Goedhart AW, Ooms ME, Kalisvaart KJ, van Ewijk WM, Ribbe MW. Negative symptoms in Alzheimer's disease: a confirmatory factor analysis. Int J Geriatr Psychiatry. 2003;18(8):748-753. " Kat MG. Diagnosis of personality disorders (letter to the editor). Tijdschr Gerontol Geriatr. 2002;33(1):28-29. " Kat MG en Hoogendijk WJG. Psychopathologie. In: Handboek psychologie van de volwassen ontwikkeling en veroudering (Schroots JJF, red.). Assen, Koninklijke van Gorcum. 2002, 317-331. " Kat MG, de Jonghe JF, Aalten P, Kalisvaart CJ, Dröes RM, Verhey FR. Neuropsychiatric symptoms of dementia: psychometric aspects of the Dutch Neuropsychiatric Inventory (NPI). Tijdschr Gerontol Geriatr. 2002;33(4):150-155. " Kat MG. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen. In: Handboek Ouderenpsychiatrie (Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red.). Leusden, De Tijdstroom. 2001, 65-75. " Kat MG, Verheij FRJ. Dementie en amnestische stoornissen. In: Handboek Ouderenpsychiatrie (Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red.). Leusden, De Tijdstroom. 2001, 45-63. " Kat MG, Heeren TJ en Stek ML. Diagnostiek. In: Handboek Ouderenpsychiatrie (Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red.). Leusden, De Tijdstroom. 2001, 23-36. " Kat MG,Allewijn M. Consultatie: medicatie of psychosociale interventie? In: Gedrag van slag (Pot AM, Broek P, Kok R, red.). Houten, Bohn Stafleu Van Loghum. 2001, 97-105. " Kat MG, Van der Post L. Altijd is Kortjakje ziek. Omgaan met 'onbegrepen lichamelijke klachten'. Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie. 2000;6(14):12-14. " Kat MG. Reactie op 'De etiologie van depressie op oudere leeftijd: de vasculaire-depressiehypothese'en 'De invloed van wittestofafwijkingen op ouderdomsdepressies'. Korte bijdrage. Tijdschrift voor Psychiatrie 2000;42(12):965-966. " Kat MG. Ouderen. In: Spoedseisende psychiatrie (Achilles RA, Beerthuis RJ, Ewijk v WM, red.). Amsterdam, Synthesis. 1999, 157-167. " Kat MG, De Jonghe JFM. Normale en afwijkende gedragsveranderingen bij ouderen. Dossier Gerontologie. 1998;1(1):35-38. " Kat MG, Kalisvaart CJ.Revised guideline 'the diagnosis of dementia syndromes' (letter to the editor). Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142(36):2017-2018.
" Kat MG. Verpleeghuispsychiatrie: een verkenning. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde. 1997;21(2):6-8. " Kat MG,Jacquenoud E. The safety of fluvoxamine in very elderly patients with depression and somatic symptoms. Primary Care Psychiatry. 1997;3:175-181. " Kat MG. Behandeling depressieve patiënt door de huisarts. Algemeen psychiatrische principes en praktische overwegingen. Biohorma Special juni 1996:15-19. " Kat MG, De Jonghe JF. Factor structure and validity of the Dutch version of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI-D). J Am Geriatr Soc. 1996;44(7):888-889. " Kat MG,De Jonghe JF, Rottier WP, de Reus R. The Behavior Observation Scale for Intramural Psychogeriatrics and clinical diagnosis; a comparison with the BOP (Assessment Elderly Patients) and NOSIE-30. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1995;26(1):24-29. " Kat MG, Gilson F. Niemand is een klier voor zijn plezier. Overzicht verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie. 1995;2(7):14-17. " Kat MG, De Jonghe JFM. The genesis of phantom (deenervation) hallucinations: an hypothesis (letter to the editor). Int J Geriatric Psychiatry. 1995 vol.10:333-334. " Kat MG. Psychotherapeutiche aspekten van depressies bij ouderen. In: Depressie en stemmingsstoornissen bij ouderen (Ruijter de GN, red.). Amsterdam, Benecke. 1995, 51-60. " Kat MG, De Jonghe JF, de Reus R. Validity of the Behavior Observation Scale for Intramural Psychogeriatrics: a comparison with the BOP (Evaluation Scale Elderly Patients) and NOSIE-30 in a psychogeriatric assessment clinic for the elderly. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1994;25(3):110-116. " Kat MG, De Jonghe JF, Krijgsveld S, Staverman K, Lindeboom J. Differentiation between dementia and functional psychiatric disorders in a geriatric ward of a general psychiatric hospital using the 'Amsterdam Dementia-Screening Test'. Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138(33):1668-1673. " Kat MG. Therapeutische mogelijkheden bij ouderen met paranoïde en schizofrene psychosen. In: Achterdocht en Ouderdom (Verkaaik AJB, Robben PBM, red.). Nijkerk, Intro. 1992, 80-95.