Dhr. W. de Haas (Willem)

Willem de Haas is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is opgeleid als groepspsychotherapeut, Pesso-psychotherapeut en individueel psychotherapeut (psychodynamisch, MBT en EMDR). Willem de Haas heeft vele jaren ervaring als behandelaar en teamleider in de GGz en is tegenwoordig werkzaam in zijn eigen psychotherapiepraktijk in Haren (Gn) en in zijn eigen trainings en adviesbureau de Haas Groepsdynamica. Dit bureau is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met groepen, teams en intercollegiale samenwerking, en biedt training en coaching voor teamvragen, groepsprocessen en groepspsychotherapie in alle GGz beroepsopleidingen en voor ziekenhuisorganisaties door het hele land. Meer informatie:
www.dehaasgroepsdynamica.nl

Waar haalt u uw inspiratie vandaan in uw werk?

Mijn missie en passie is "verbinden". Het is niet verwonderlijk dat ik jaren als groepstherapeut en teamleider heb gewerkt, en nu mijn beroep maak van het doceren en superviseren van dat vak en erover publiceer. Mijn andere grote affiniteit is de diepte-psychologie. De menselijke binnenwereld en de gelaagdheid daarin hebben mijn grote belangstelling. Het gedrag van mensen verraadt die binnenwereld en daarmee werken doe ik in mijn beroep als psychotherapeut. En deze twee affiniteiten probeer ik ook weer te combineren. Zo kijk ik in mijn werk als teamcoach niet alleen naar de relaties in het team maar ook naar de diepteprocessen bij het team en de teamleden zelf. Het domein waarin ik het meeste thuis ben is de gezondheidszorg. Teams en professionals uit bijv de GGz, de verslavingszorg, de revalidatie zijn mij zeer vertrouwd. Maar ook profs uit het onderwijs, justitie en bedrijfsleven behoren tot mijn klantenkring.

Waarom geeft u graag les?

Onderwijs (training en supervisie) is een belangrijk deel van mijn dagelijks werk. Deze activiteiten zijn gericht op mijn specialiteiten: groepsbehandeling, groepsdynamica en het organiseren en leiden van teams. Als hoofddocent geef ik cursussen aan Gz psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in opleiding. Jonge professionals de fijne kneepjes van het vak overbrengen geeft mij altijd veel voldoening. In mijn trainingen probeer ik de theorie daarom zeer praktisch en concreet te maken en vervolgens heel veel praktische vaardigheden te oefenen.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

Ik hoop mijn cursus Leiding geven aan een Behandelteam nog nuttiger te kunnen maken voor de aspirant teamleider, behandelcocordinator of manager dank zij nieuwe kennis en ervaring. Teamwork is nog lang niet uit ontwikkeld en het is mijn hoop dat er meer onderzoek komt waardoor teams effectiever en de samenwerking prettiger kunnen worden. Die kennis kunnen we in een volgende cursus doorgeven.

Publicaties

  • Boek: Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg (2013 4e druk). Boom/Nelissen Amsterdam
  • Diverse artkelen over groepsdynamiek, groepspsychotherapie en teams in het tijdschrift Groepen van de Ned ver voor Groepsdynamica en groepspsychotherapie Meer info zie: De haas groepsdynamica