Affectfobietherapie - inleiding

Kortdurende integratieve psychotherapie volgens het model van McCullough

vierdaagse cursus
498.19.01
€ 945,-

Inclusief lunches

.
4 dagen van 9:30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een therapeut heeft in de behandeling met veel keuzemomenten te maken, zoals: wat laat ik liggen en waar ga ik op door? Het formuleren van een kernconflict geeft leidraad en systematiek in de behandeling. In deze cursus wordt gewerkt met het integratieve therapiemodel van Leigh McCullough dat voortborduurt op de driehoeken van Malan. Deze methode is vooral geschikt voor cliënten met cluster C problematiek. Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers klachten vertalen in een innerlijk conflict en zijn in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van affectbewerking en angstregulering hanteren en de methode om innerlijke beelden te herstructureren.

In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model. McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en de daarmee geassocieerde angst - in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie. AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens: een affectfobie. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een diepliggende angst of affectfobie voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak of de bron van de symptomen.

de methode

De methodiek van AFT wordt gekenmerkt door de hantering van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers klachten vertalen in een innerlijk conflict en zijn in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van affectbewerking en angstregulering hanteren en de methode om innerlijke beelden te herstructureren.

inhoud

 • inleiding in de theorie van McCullough en van Malan;
 • affectfobie, focus op affect, emoties en gevoelens, angstregulatie;
 • doelen van de behandeling;
 • herformuleren van de conflictdriehoek als een affectfobie;
 • formuleren van het kernconflict;
 • herkennen en opgeven van de afweer;
 • contact krijgen met de afgeweerde gevoelens en gevoelens tot uitdrukking brengen;
 • opbouwen van gevoel van eigenwaarde;
 • vergroten van de ontvankelijkheid voor eigen wensen en die van anderen.

inhoud

 • inleiding in de theorie van McCullough;
 • affectfobie, focus op affect, emoties en gevoelens;
 • angstregulatie;
 • doelen van de behandeling;
 • herformuleren van de conflictdriehoek als een affectfobie;
 • de driehoeken van Malan;
 • indicatiecriteria voor behandeling volgens model McCullough;
 • formuleren van het kernconflict;
 • herkennen en opgeven van de afweer (defense recognition en relinquishing);
 • contact krijgen met de afgeweerde gevoelens (affect experiencing) en gevoelens tot uitdrukking brengen( affect expression);
 • opbouwen van gevoel van eigenwaarde (restructuring);
 • vergroten van de ontvankelijkheid voor eigen wensen en die van anderen.

werkwijze en toets

Theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. De eindtoets bestaat uit een casusbeschrijving met een uitgewerkte conflict- en personendriehoek.

aan te schaffen literatuur

 • Dam, Quin van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe Uitgevers: Amsterdam.

om alvast te lezen

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag? uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag? uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Contact