Affectfobietherapie - inleiding

Kortdurende integratieve psychotherapie volgens het model van McCullough

vierdaagse cursus
498.18.01
€ 945,-
Inclusief lunches.
4 dagen van 9:30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
10 Mei 2019

Een therapeut heeft in de behandeling met veel keuzemomenten te maken, zoals: wat laat ik liggen en waar ga ik op door? Het formuleren van een kernconflict geeft leidraad en systematiek in de behandeling. In deze cursus wordt gewerkt met het model van Leigh McCullough dat voortborduurt op de driehoeken van Malan. De methode is psychodynamisch, maar maakt ook gebruik van technieken uit de gedrags- en de cognitieve therapie en uit de zelfpsychologie. Ook heeft de methode raakvlakken met de cliëntgerichte benadering vanwege de betrokken en empathische attitude van de therapeut. Het gaat hier dus om een integratief therapiemodel.

de methode

De methodiek van McCullough wordt gekenmerkt door het hanteren van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict dat ontstaat door een zich opdringend verborgen gevoel. Het gaat hierbij om een beleving of verlangen dat teveel angst oproept, waardoor vervolgens de afweer in stelling gebracht wordt. Het zichtbaar maken van en contact krijgen met de afgeweerde gevoelens en affecten staat centraal in deze benadering. Dit wordt bereikt door de angst te reguleren in plaats van deze te provoceren of te reduceren.
Verder wordt binnen dit model veel aandacht gegeven aan het vergroten van de ontvankelijkheid van de cliënt. McCullough stelt dat er vaak meer aandacht is voor de interventies van de therapeut dan voor de reactie van de cliënt op deze interventies. Met andere woorden: kan een cliënt zich open stellen en de interventies ontvangen?
Het gebrek aan ontvankelijkheid is een obstakel voor verandering omdat de mentale representaties over zichzelf en anderen niet gecorrigeerd kunnen worden.
Als er bij een cliënt sprake is van een redelijk geïntegreerde zelfbeleving kan men zich in de behandeling meteen richten op het bewerken van de weerstand, de angsten en de affecten. Wanneer het Zelf meer beschadigd is, zal de prioriteit in eerste instantie liggen bij het herstructureren van de innerlijke beelden van de cliënt.
Deze methode is vooral geschikt voor cliënten die beschikken over enige mate van ik-sterkte en psychologisch inzicht. Dit betreft meestal de mildere vormen van cluster C problematiek.

doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychiaters.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan. Zij kunnen klachten vertalen in een innerlijk conflict en zijn in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van affectbewerking en angstregulering hanteren. Verder zijn de cursisten in staat om de methodes toe te passen om de innerlijke beelden van de cliënt van zichzelf en anderen te herstructureren.

inhoud

inleiding in de theorie van McCullough;
affectfobie, focus op affect, emoties en gevoelens;
angstregulatie;
doelen van de behandeling;
herformuleren van de conflictdriehoek als een affectfobie;
de driehoeken van Malan;
indicatiecriteria voor behandeling volgens model McCullough;
formuleren van het kernconflict;
herkennen en opgeven van de afweer (defense recognition en relinquishing);
contact krijgen met de afgeweerde gevoelens (affect experiencing) en gevoelens tot uitdrukking brengen( affect expression);
opbouwen van gevoel van eigenwaarde (restructuring);
vergroten van de ontvankelijkheid voor eigen wensen en die van anderen.

werkwijze en toets

Korte theoretische inleidingen, demonstratie aan de hand van dvd’s waarop McCullough zelf aan het werk is, literatuurstudie en - bespreking, praktische oefeningen en rollenspel. De eindtoets bestaat uit een casusbeschrijving met een uitgewerkte conflictdriehoek.

aan te schaffen literatuur

Dam, Quin van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe Uitgevers: Amsterdam.

Alvast verder lezen?

Hier treft u het in 2014 verschenen artikel van Quin van Dam en Marc Hamburger over Affectfobie aan (pdf-document, 728 kb).

Affectfobie Therapie

Na deze cursus kunt u doorgaan met de opleiding Affectfobie Therapie. In deze opleiding staan de vaardigheden voor het behandelen van affectfobie volgens het model van McCullough centraal. De opleiding is door de NvPP geaccrediteerd .

docent

Tot en met voorjaar 2015 werd deze cursus gegeven door drs. Anneke Smits. Anneke wil minder les gaan geven. Dr. Quin van Dam is heel goed thuis in de theorie en praktijk van McCulloughs therapie en zal vanaf het najaar 2015 deze cursus geven.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend21 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. Q.D. van Dam (Quin) - docenten - 491414321

Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij heeft een eigen praktijk in Leiden.

Lees verder

Els Groot is opgeleid in EMDR, affectfobietherapie en MBT. Ze is als opleider betrokken bij de opleiding van psychotherapeuten en ben supervisor voor affectfobietherapie.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact