Mevr. drs. R.E.W. Quadvlieg (Ruth)

Ruth Quadvlieg is gz-psycholoog en psychotherapeut. Ze is integratief opgeleid en werkt zowel gedragstherapeutisch, cliëntgericht als psychodynamisch. Sinds 2017 is zij tevens Supervisor NVP. Zij werkt overwegend in haar eigen praktijk in Leiden en sinds 2015 is zij als docent actief bij RINO Amsterdam, waar ze het vak Kortdurend Psychodynamische Psychotherapie, inmiddels Affectfobietherapie (AFT) onderwijst, in de diverse GZ-opleidingen, inleidende cursus AFT en vervolgcurus AFT.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan in uw werk?

Wat ik belangrijk vind in mijn werk, is echtheid of authentieke betrokkenheid. Mijn werkwijze is om een echt contact aan te gaan en een veilig en onderzoekend klimaat te creëren, waarin mensen in contact kunnen komen met hun binnenwereld. Ik vind het mooi als mensen gaan leren opmerken, verwoorden en onderzoeken wat ze voelen en komen tot zelfontplooiing. Waar ik waarde aan hecht is het samen begrip en mededogen gaan krijgen voor het ontstaan en blijven bestaan van klachten en patronen. Compassie met jezelf en hierdoor ook met je medemens. Verder heb ik ervaren dat het betrekken van het lichaam en lichamelijke informatie een waardevolle aanvulling en veelal zelf een ingang vormt, in het werken met gevoelens.

Waar haalt u de meeste voldoening uit bij het lesgeven?

Vanuit mijn eigen ervaring als cursist/opleideling, heb ik geleerd, hoe belangrijk het is om de gelegenheid te krijgen om zelf iets nieuws te ervaren. Door het zelf te ‘voelen’ in plaats van alleen maar ‘weten’, kun je de boodschap krachtig overbrengen. Belangrijk vind ik het scheppen van een veilig leerklimaat, waarbij de verschillende kwaliteiten van de cursisten worden aangesproken. Wanneer het lukt om cursisten te laten oefenen/experimenteren en ervaren wat effectief is, contact te maken met gevoelens van de cliënt en met hun eigen gevoelens, en van hieruit echt contact maken met hun cliënt, geeft dat zeker voldoening. Tijdens mijn eigen opleiding werd ik enthousiast van het principe ‘practice what you preach’. Dit blijkt als docenten ook zijn en doen wat ze inhoudelijk overbrengen: congruentie. Dat probeer ik zelf ook zo goed als mogelijk te zijn en heb ik gevonden in het behandelmodel van Mc Cullough. Verder helpt het lesgeven me ook verder in mijn professionele ontwikkeling; het zorgt ervoor dat ik me blijf verdiepen in vakliteratuur en de wetenschappelijke stand van zaken, en om deze op een toegankelijke manier uit te leggen. Kritische of nieuwsgierige vragen, houden mij alert en zetten ook aan tot zelfreflectie. Het overbrengen van vaardigheden, vraagt vaak een creatieve of beeldende aanpak, waar ik veel plezier aan beleef. Sinds ik de supervisoren-opleiding NVP heb gedaan, zorg ik er tevens voor dat alle leerstijlen aan hun trekken komen door van veel verschillende actieve werkvormen gebruik te maken.