NVOG - Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. De NVOG heeft als missie om de beste zorg aan iedere vrouw in elke levensfase te leveren. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische, obstetrische, oncologische en voortplantingsgeneeskundige (sub)specialismen in het bijzonder. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van deze specialismen en hun beroepsbeoefenaren.

Hier vindt u algemene informatie over de NVOG, maar ook de mogelijkheden voor het aanmelden als NVOG-lid, meer informatie over verwante organisaties en het aanschrijven van onze leden.

Bekijk de website van NVOG >