Vereniging EMDR Nederland

VENEye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.  

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt eind 2021 6.000 leden en is daarmee meteen één van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

Bekijk de website van VEN >

Geaccrediteerde cursussen