SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

SKJSKJ is hét onafhankelijk beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals.

De Jeugdwet bepaalt dat jeugdhulpverleners die risicovolle en complexe handelingen verrichten, moeten worden geregistreerd. SKJ toetst of professionals voldoen aan de gestelde eisen en beoordeelt of geregistreerde professionals na vijf jaar in aanmerking komen voor herregistratie. Daarnaast onderhoudt SKJ een stelsel van collegiaal toezicht, waaronder tuchtrecht.

Bekijk de website van SKJ >