NVRS - Nederlands Register voor Seksuologie

nrvsDe Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) is een stichting die een onafhankelijk en openbaar register houdt voor Seksuologen NVVS, Consulenten Seksuele Gezondheid NVVS, degenen met een Aantekening Seksuologie NVVS en Supervisoren NVVS, die aantoonbaar hun vakkennis en –kunde op peil houden. In Nederland zijn ruim 270 seksuologen actief en geregistreerd. Zij volgen bij- en nascholing, werken volgens richtlijnen en doen mee aan intervisie en supervisie. Kijk bij reglementen voor een volledig overzicht van de registratie-eisen.

Bekijk de website van NRVS >