DAIMH - Dutch Association for Infant Mental Health

DAIMH - Dutch Association for Infant Mental Health

DAIMHDAIMH staat voor Dutch Association for Infant Mental Health. De vereniging DAIMH is een platform voor iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van 0 tot 6 jarigen en hun ouders. De DAIMH is onderdeel van een internationaal netwerk: de WAIMH (World Association for Infant Mental Health).

De DAIMH stimuleert de uitwisseling tussen de verschillende disciplines in dit werkveld en bevordert en erkent opleidingen op het gebied van de Infant Mental Health.

De DAIMH beheert een register van leden en specialisten op haar werkgebied.

Bekijk de website van DAIMH >

Geaccrediteerde cursussen