Partnerrelatietherapie

met behulp van systeemtherapie 40-uurs specialistische cursus NVRG

zevendaagse cursus
Startdata
-
483.24.02
€ 2.160,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 03 oktober 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 17 oktober 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 24 oktober 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 07 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 14 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 28 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 12 december 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
? 40 uren
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Partner Relatie Therapie is onderdeel van het systemische gedachtengoed, want bij een PRT spreek je als therapeut met meerdere mensen in je kamer. Vroeger werd gesproken over ‘Huwelijkstherapie’, tegenwoordig spreken we met allerlei mensen in relatie(s) met elkaar. PRT gaat over gesprekken met dierbaren. Gesprekken, meestal in een dyade en met de therapeut erbij in een triade. Hoe doe je dat, spreken met mensen die soms erg dichtbij komen, omdat ze een leven hebben dat lijkt op dat van jou, de relatietherapeut?

PRT vraagt veel van ‘De Therapeut Zelf’, dit is immers het belangrijkste instrument in de therapiekamer en dus gaan we daar mee aan de slag naast de theorie. IN de theorie hebben we voor een aantal belangrijke perspectieven gekozen, die ons inziens de actuele ‘State of the Art’ vertegenwoordigen. We laten de EFT, het narratieve perspectief, de Gottman-methode en het ‘integratieve model’ passeren in onze lesdagen. Er zitten verschillen in de perspectieven en ook veel overeenkomsten. Die overeenkomsten vormen de hoofdroute in de cursus, daar komen wij telkens op terug. Vanuit de hoofdroute maken wij interessante reisjes via de zijwegen – de perspectieven.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor systeemtherapeuten in opleiding, die de Basiscursus Systeemtherapie afgerond hebben, psychotherapeuten, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, orthopedagogen en professionals  met een basiskennis van de systeemtherapie, die zich willen ontwikkelen als relatietherapeut.

doelstelling

Ons streven is dat cursisten na afloop van deze cursus relatiegesprekken durven en kunnen voeren op professioneel niveau. Dat wil zeggen, geënt op hedendaagse wetenschappelijke theorie, met enthousiasme en overtuiging. Wij willen cursisten zowel een gereedschapskist meegeven, waaruit zij kunnen putten als ook een duidelijk Zelf-beeld als relatietherapeut.

inhoud

  • Emotionally Focused Couple Therapy (Johnson)
  • Narratieve therapie (White, Epston, Madson)
  • De Gottman Methode (John en Julie Gottman)
  • Intergratieve model (o.a. Schnarch differentiatie, seksualiteit)

werkwijze

De literatuur wordt grotendeels behandeld door cursisten in kleine groepen en waar nodig toegelicht en aangevuld door de docenten.  De groepjes wisselen per lesdag om diversiteit te optimaliseren. Naast de voorgeschreven literatuur krijgen studenten tips om videomateriaal te bekijken en podcasts te beluisteren.  Studenten zal gevraagd worden eigen casuïstiek in te brengen, welke past in het thema van de dag, zodat daar mee geoefend kan worden in de vorm van rollenspelen in groepjes. Daarnaast zijn er in het programma  oefeningen opgenomen die gericht zijn op het Zelf van de therapeut. Omdat de groep ook het laboratorium is waarin geoefend kan worden zullen de docenten de veilige groepsdynamiek bewaken. Naast het aangeboden programma zal er op gestructureerde wijze tijd vrijgemaakt worden voor zaken waar cursisten zelf tegen aan lopen.

aan te schaffen literatuur

  • May Michielsen en Jan Lens (2022) ‘Relatietherapie: Een vak apart’. Uitgever Pelckmans België
  • Sue Johnson (2021) ‘Veilig Verbinden’. Uitgever Stichting EFT Nederland
  • Ellen Laan & Rik van Lunsen (2023) ‘De Waarheid over Seks’. Uitgever Arbeiderspers Nederland

facultatief

  • Karin Wagenaar (2015) ‘Relaties, hoe doe je dat?’ Uitgever Van Duuren Media
  • Sabine Vermeire-red. (2017) ‘Wegen naar Her-verbinding’ Uitgever Interactie Academie, België
  • Sue Johnson (2020) ‘De gehechtheidstheorie in de praktijk’. Uitgever Stichting EFT, Nederland

opleiding tot systeemtherapeut NVRG

De cursus is erkend als specialistische cursus van 40 uur door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en telt als zodanig mee binnen de opleiding tot systeemtherapeut. Toelatingseisen tot het lidmaatschap van de NVRG en overige informatie kunt u hier vinden.