Partnerrelatietherapie

met behulp van systeemtherapie

40-uurs specialistische cursus NVRG
483.19.01
€ 1.695,-
Inclusief aanvullende literatuur.
7 donderdagen van 10.00 - 17.00 uur. De data zijn nog niet bekend. U kunt u alvast onder voorbehoud inschrijven.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus richt zich op de toepassing en verdieping van de systeemtherapie bij paren. Het betreft hier een brede cursus waarbij diverse theorieën en methoden binnen de partner-relatietherapie aan bod komen. In de cursus wordt aandacht besteed aan twee verschillende hoofdgroepen waarin partner-relatieproblemen zich voordoen. 1. Symmetrische relaties: relaties die worden gekenmerkt door veel conflict. 2 Complementaire relaties: zogenaamde “dokter-patiënt relaties”. Voor beide soorten komen specifieke methodes aan de orde.

Deze vervolgcursus past in de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor psychotherapeuten, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, maatschappelijk werkers VO en psychiaters met een basiskennis van de systeemtherapie. De cursus richt zich zowel op diegenen die partner-relatietherapieën uitvoeren als op andere hulpverleners die gesprekken met paren hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld ook therapeuten die in de kinder- en jeugdhulpverlening ouderbegeleiding doen profiteren van de cursus.

doelstelling

De cursist maakt kennis met verschillende theorieën over de achtergronden en dynamiek van de partner-relatie. Naar aanleiding hiervan leert de cursist op een goede manier positie te kiezen binnen de driehoek therapeut en partners. De cursist leert partners hun problemen in een interactioneel kader te plaatsen: “niet de persoon maar de relatie is het probleem”. Hiernaast leert de cursist partners een gesprek in de steigers te zetten waarin partners in staat worden gesteld weer in elkaars wereld rond te lopen en zo de mogelijkheid ontstaat voor een omgeving van begrip, waardering en genegenheid.

inhoud

emotionally Focused Couple Therapy (Johnson);
sound Marital House methode (Gottman);
narratieve partnerrelatie therapie;
stem geven aan verborgen angsten en verlangens;
seksuele problemen in de relatie;
een derde in de relatie;
geweld in relaties;
het betrekken van partners bij individuele therapieën.

werkwijze

Naast literatuurbehandeling en toelichting door de docent zal vooral gewerkt worden aan de hand van eigen casuïstiek. Per thema kunnen casussen van cursisten op diverse manieren nader worden uitgewerkt. Centraal staat hierin videomateriaal dat cursisten van hun eigen behandelingen meenemen. Ook is er aandacht voor wat cursisten in hun eigen relaties ervaren en hoe dit meespeelt in de uitvoering van de hulpverlening. Maar bovenal wil de cursus vooral een op de praktijk gerichte cursus zijn waar naast het aangeboden programma ook veel ruimte zal worden ingeruimd voor zaken waar cursisten zelf tegen aan lopen.

opleiding tot systeemtherapeut

De cursus is erkend als specialistische cursus van 40 uur door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en telt als zodanig mee binnen de opleiding tot systeemtherapeut. Toelatingseisen tot het lidmaatschap van de NVRG en overige informatie kunt u vinden onder de volgende link: route tot lidmaatschap van de NVRG.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend42 uren
behandeling 32 uren
diagnostiek 5 uren
overig 5 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend40 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend? uren
Registerpleintoegekend8,9 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. J.J.C. Schuurman (Hans) - docenten - 1948650244

Hans Schuurman heeft als vrijgevestigd psychotherapeut een eigen praktijk voor systeemtherapie in Hoorn. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring opgedaan in zowel de volwassen- als in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact