Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

relatietherapie voor paren, vastgelopen in conflictpatronen

40-uurs specialistische cursus NVRG
022.21.02
€ 1.895,-

inclusief lunches

.
7 cursusdagen. De eerste 3 cursusdagen ONLINE van 12:30 tot 18:00 uur en laatste 4 cursusdagen OFFLINE van 10:30 tot 18:00 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatietherapie, ontworpen door Sue Johnson. Het is bedoeld voor paren die verwijdering ervaren of vastlopen in een patroon van conflicten. Partners kunnen verstrikt raken in een patroon van negatieve reacties, die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. EFT helpt paren zich bewust te worden van de gevoelens en verlangens die onder dit patroon liggen, zodat dit doorbroken kan worden. De onderlinge verbondenheid wordt vergroot, zowel in de basis van de relatie als in het dagelijks leven. Partners leren om ruzies of vernietigende dialogen om te buigen naar gesprekken waar men steun kan vragen en bieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat EFT geschikt is voor paren van verschillende geaardheid, culturele achtergrond, in verschillende levensfasen en ook bij paren die te maken hebben met verlies, depressie en trauma.
In de EFT komen diverse perspectieven bij elkaar: de hechtingstheorie, het systemische of interpersoonlijke perspectief en het experiëntiële of intrapersoonlijke perspectief.
Uit wetenschappelijk onderzoek naar EFT blijkt dat:

  • EFT een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie heeft;
  • de stabiliteit van de resultaten sterk is (er is heel weinig terugval);
  • EFT effectief is bij diverse paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten;
  • EFT beter werkt dan andere relatie behandelmethodes.

    Deze specialistische basiscursus kan ingezet worden in de opleidingsroute van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

doelgroep

GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, psychiaters en hbo-ers die werken met paren. Daarnaast staat de cursus open voor hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ op het gebied van de systeemtherapie en het onderwerp van deze specialistische cursus op hun werk in praktijk kunnen brengen. De cursus is door de NVRG erkend als specialistische cursus voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut en is tevens geschikt voor herregistratie van hen die reeds erkend zijn door de NVRG.

doelstelling

Cursisten leren complexe partnerrelatieproblematiek in het licht van de hechtingstheorie te begrijpen en leren vaardigheden om volgens het model van EFT te kunnen werken.
EFT heeft als doel het vergroten van de mogelijke reacties op elkaar, het reorganiseren van de emotionele reacties, het veranderen van de interactionele posities ten opzichte van elkaar en het creëren van een veilige binding tussen de partners.

werkwijze

Iedere cursusdag staat een deel van het therapieproces centraal, zodat aan het eind van de cursus alle stappen behandeld zijn.
EFT is een methode die van de therapeut een actieve, emotionele beschikbaarheid vergt. Vandaar dat iedere bijeenkomst begint met een persoonlijke oefening waarin aandacht wordt besteed aan de therapeutvariabelen.
De cursisten zullen actief eigen casusmateriaal inbrengen op videoband of geluidstape. In vaste subgroepen zal dit beluisterd en geanalyseerd worden om 'hands on' feedback te krijgen.
Cursisten creëren door de vaste subgroepen de opstap naar een intervisieverband, dat na beëindiging van de cursus benut kan worden. Bij het aanleren van een nieuw model is gebleken dat het hebben van een steungroep helpt om binnen het model te blijven werken.

toetsing

Cursisten schrijven aan het einde van de cursus een werkstuk waarin ze hun geleerde vaardigheden en inzichten koppelen aan de casus die ze in de cursus hebben ingebracht.

toelichting accreditatie

De cursus is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als 40-uurs specialistische cursus. De cursus is niet erkend voor de opleidingsroute van de International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT).

aan te schaffen literatuur

  • Handboek: S.M. Johnson (2004) Veilig verbinden, Emotionally Focused Therapy in de Praktijk. 2010, Stichting EFT Nederland, Utrecht. ISBN: 978 9081616911
  • Werkboek: S.M. Johnson, et al. (2005). Becoming an Emotionally focused Couple Therapist: The Workbook. New York: Routledge, Taylor & Francis. ISBN:0415947472.

Accreditaties

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend39 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend40 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend40 uren
Register Vaktherapietoegekend44 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Lia Felix is sinds 2001 psychiater. Ze heeft in 2004 de systeemopleiding afgerond en heeft sinds 2006 haar eigen praktijk in het Lorentzhuis als relatie en gezinstherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact