Wetenschap in Opleiding (WiO)

kritisch begrijpen en beoordelen

12-uurs cursus NVRG
450.19.01
€ 415,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
2 vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO Amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Overige startdata
01 Nov 2019

De module Wetenschap in Opleiding (WiO) is er op gericht opleidelingen relevante begrippen en vaardigheden te leren (cq. deze op te frissen) die nodig zijn om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. Dit dient toegespitst te zijn op de Relatie- en Gezinstherapie en vertaald te kunnen worden naar de klinische praktijk. Eindtermen: het op de hoogte zijn van de basisideeën en uitgangspunten van het wetenschappelijk onderzoek.
Het kunnen begrijpen van en kritisch kunnen oordelen.

doel van de cursus

De module Wetenschap in Opleiding (WiO) is er op gericht opleidelingen relevante begrippen en vaardigheden te leren (cq. deze op te frissen) die nodig zijn om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. Dit dient toegespitst te zijn op de Relatie- en Gezinstherapie en vertaald te kunnen worden naar de klinische praktijk. Eindtermen: Het op de hoogte zijn van de basisideeën en uitgangspunten van het wetenschappelijk onderzoek.
Het kunnen begrijpen van en kritisch kunnen oordelen over publicaties die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Relatie- en Gezinstherapie.

literatuur

Voor elke bijeenkomst wordt literatuur gelezen. De cursisten dienen te beschikken over de volgende boeken:

Zuuren, F. J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie.
Amsterdam: VU University Press.
ISBN 978 90 8659 426 9

Savenije, A, Lawick, J. van, Reijmers, E. (redactie) (2014, 2e druk). Handboek systeemtherapie.
Uitgever: Uitgeverij de Tijdstroom
ISBN: 9789058982575

globale opzet van de module

De structuur van elke bijeenkomst is als volgt: bespreken van de literatuur;
bespreken van uitgevoerde praktische opdrachten;
praktische oefeningen;
bespreken van huiswerkopdrachten. Deze opdrachten bestaan uit: te lezen literatuur en uit te voeren praktische opdrachten

N.B.

12-urig onderdeel van de basisopleiding tot Systeemtherapeut NVRG. De basisopleiding beslaat incl.dit onderdeel 132 uur.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend12 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend8 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend12 uren
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)toegekend11 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dr. Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog BIG / psychotherapeut BIG.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Trefwoorden

    Contact