Wetenschap in Opleiding (WiO)

kritisch begrijpen en beoordelen
12-uurs cursus NVRG

Startdata
-
450.24.01
€ 450,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 01 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 15 maart 2024 van 09:00 tot 17:00
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
herregistratie 12 uren
-
450.24.02
€ 450,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 15 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 29 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
herregistratie 12 uren
Online | Onderwijs - | Zoom

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De module Wetenschap in Opleiding (WiO) is er op gericht opleidelingen relevante begrippen en vaardigheden te leren (cq. deze op te frissen) die nodig zijn om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. Dit dient toegespitst te zijn op de Relatie- en Gezinstherapie en vertaald te kunnen worden naar de klinische praktijk.

Eindtermen: het op de hoogte zijn van de basisideeën en uitgangspunten van het wetenschappelijk onderzoek. Het kunnen begrijpen van en kritisch kunnen oordelen.

Doelstelling

Het kunnen begrijpen van en kritisch kunnen oordelen over publicaties die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Relatie- en Gezinstherapie.

Literatuur

Voor elke bijeenkomst wordt literatuur gelezen. De cursisten dienen te beschikken over de volgende boeken:

  • Zuuren, F. J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie, Amsterdam: VU University Press, ISBN 978 90 8659 426 9.
  • Savenije, A, Lawick, J. van, Reijmers, E. (redactie) (2014, 2e druk). Handboek systeemtherapie, Uitgeverij de Tijdstroom, ISBN: 978 90 5898 257 5.

Globale opzet van de module

De structuur van elke bijeenkomst is als volgt: bespreken van de literatuur; bespreken van uitgevoerde praktische opdrachten; praktische oefeningen; bespreken van huiswerkopdrachten. Deze opdrachten bestaan uit: te lezen literatuur en uit te voeren praktische opdrachten

Onderdeel basisopleiding tot Systeemtherapeut NVRG

12-urig onderdeel van de basisopleiding tot Systeemtherapeut NVRG. De basisopleiding beslaat incl.dit onderdeel 132 uur.