Systeemtherapie: inleiding

Contextueel en multicultureel

Startdata
-
451.22.02
€ 2450.00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 09 september 2022 om 10:00
Zaterdag 10 september 2022 om 10:00
Vrijdag 23 september 2022 om 10:00
Vrijdag 07 oktober 2022 om 10:00
Vrijdag 04 november 2022 om 10:00
Vrijdag 18 november 2022 om 10:00
Vrijdag 02 december 2022 om 10:00
Vrijdag 16 december 2022 om 10:00
Vrijdag 13 januari 2023 om 10:00
Vrijdag 27 januari 2023 om 10:00
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog in aanvraag 88 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog in aanvraag 0 ?
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog in aanvraag 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Veel hulpverleners zien door de veelheid van systeemtheoretische stromingen door de bomen het bos niet meer. In deze cursus maakt men kennis met algemene onderliggende principes in de systeemtherapie, met extra nadruk op multiculturele aspecten én op de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie.

opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG en docententeam

De cursus wordt in samenwerking met Ineke Rood, gegeven door verschillende NVRG erkende docenten, die elk hun eigen expertise hebben op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden.

Deze inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie vormt samen met de 60-uurs verdiepingscursus de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie.

doelgroep

Hulpverleners in de (A)GGZ en aangrenzende terreinen, (gezondheidszorg)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrische verpleegkundigen (VO), artsen en maatschappelijk werkers (VO).

Zie de website van de NVRG voor de vooropleidingseisen (en uitzonderingen) voor deze cursus.

doelstelling

Kennismaken met de belangrijkste begrippen uit de systeemtheorie. Vertrouwd raken met methoden en technieken uit verschillende stromingen en het leren hanteren hiervan in gesprekken met gezinnen en paren.

Speciale aandacht zal geschonken worden aan de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie, aan de verschillende opvoedstijlen in de diverse culturen en de betekenis daarvan voor de hulpverlening.

inhoud

  • Geschiedenis van de systeemtherapie, basisbegrippen, het 'normale' gezin in verschillende culturen;
  • De beginfase van een systeemtherapie. Hoe komt de aanmelding tot stand en wat voor gevolgen heeft dit voor de hulp?
  • Het taxatieproces, probleemdefiniëring, de interactie rondom de klacht, structuuranalyse, communicatie, relatiedefiniëring, het inventariseren van de krachten en hulpbronnen in het systeem, de mate van differentiatie en het intergenerationele proces (genogrammen);
  • Strategievorming t.a.v. verandering;
  • Kortdurende systeemtherapeutische behandelvormen;
  • Gender, ethniciteit en (seksuele) identiteit als relevante context.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en praktische oefeningen, ook aan de hand van eigen casuïstiek.

aan te schaffen literatuur

A. Savenije, M.J. van Lawick en E.T.M. Reijmers (2014). Handboek Systeemtherapie. Uitgeverij: de Tijdstroom; druk/editie: 2. ISBN 9789058982575
N. Jessurun, R. Warring (2e druk/2018). Verschillen Omarmen - Transcultureel systemisch werken. Uitgever: Coutinho b.v. ISBN: 9789046906231

opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus vormt samen met de Verdiepingscursus systeemtheoretische psychotherapie de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijkt u s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.