Systeemtherapie: inleiding

Contextueel en multicultureel

60-uurs cursus NVRG
Startdata
- (gestart)
451.23.02
€ 2.450,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 15 september 2023 van 10:00 tot 17:00
Zaterdag 16 september 2023 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 29 september 2023 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 13 oktober 2023 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 10 november 2023 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 24 november 2023 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 08 december 2023 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 22 december 2023 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 12 januari 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 26 januari 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 88 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
behandeling 43 punten
diagnostiek 22 punten
extra literatuur 14 punten
herregistratie 65 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
behandeling 43 punten
diagnostiek 22 punten
extra literatuur 14 punten
herregistratie 65 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
-
451.24.01
€ 2.450,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 09 februari 2024 van 10:00 tot 17:00
Zaterdag 10 februari 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 01 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 15 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 29 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 12 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 26 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 17 mei 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 31 mei 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 14 juni 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 88 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
behandeling 43 punten
diagnostiek 22 punten
extra literatuur 14 punten
herregistratie 65 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
behandeling 43 punten
diagnostiek 22 punten
extra literatuur 14 punten
herregistratie 65 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Het STAP-budget is enkel in te zetten voor de uitvoering 451.23.02, want per 1 januari 2024 stopt de subsidieregeling.

Veel hulpverleners zien door de veelheid van systeemtheoretische stromingen door de bomen het bos niet meer. In deze cursus maak je kennis met algemene onderliggende principes in de systeemtherapie, met extra nadruk op multiculturele aspecten én op de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie.

Doelgroep/toelatingseisen (conform de NVRG)

Je hebt minimaal zowel een afgeronde bachelor- als masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelingspsychologie 
 • Psychopathologie 
 • Gespreksvaardigheden

Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector, en werkt minimaal 2 dagdelen per week met gezinssystemen. Zie de website van de NVRG voor de aanvullende opleidingsvoorwaarden voor deze cursus.

Inhoud

 • Geschiedenis van de systeemtherapie, basisbegrippen, het 'normale' gezin in verschillende culturen;
 • De beginfase van een systeemtherapie. Hoe komt de aanmelding tot stand en wat voor gevolgen heeft dit voor de hulp?
 • Het taxatieproces, probleemdefiniëring, de interactie rondom de klacht, structuuranalyse, communicatie, relatiedefiniëring, het inventariseren van de krachten en hulpbronnen in het systeem, de mate van differentiatie en het intergenerationele proces (genogrammen);
 • Strategievorming t.a.v. verandering;
 • Kortdurende systeemtherapeutische behandelvormen;
 • Gender, ethniciteit en (seksuele) identiteit als relevante context.

Doelstelling

 • Kennismaken met de belangrijkste begrippen uit de systeemtheorie.
 • Vertrouwd raken met methoden en technieken uit verschillende stromingen en het leren hanteren hiervan in gesprekken met gezinnen en paren.
 • Speciale aandacht zal geschonken worden aan de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie, aan de verschillende opvoedstijlen in de diverse culturen en de betekenis daarvan voor de hulpverlening.

Opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG en docententeam

De cursus wordt gegeven door verschillende NVRG erkende docenten, die elk hun eigen expertise hebben op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden. Elke lesdag wordt verzorgd door twee docenten. Dit zorgt voor betere en intensievere begeleiding in de les en meer invalshoeken en ervaring. Hiermee wordt hoge kwaliteit en de beste leerervaring nagestreefd.

Deze inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie vormt samen met de 60-uurs verdiepingscursus de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie.

Toelatingsprocedure

Bij aanmelding zal je gevraagd worden een C.V. en korte motivatie te mailen, waarin je toelicht waarom je deze opleiding wilt doen. Ook vragen we je aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen van de NVRG en stel je jouw diploma’s en certificaten ter beschikking. Mocht de NVRG voor jou een specifieke uitzondering maken (of loopt een aanvraag daarvan nog), dan stuur je een schriftelijke bevestiging daarvan mee.

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en praktische oefeningen, ook aan de hand van eigen casuïstiek.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:

 • A. Savenije, M.J. van Lawick en E.T.M. Reijmers (2014). Handboek Systeemtherapie. Uitgeverij: de Tijdstroom; druk/editie: 2. ISBN 9789058982575
 • N. Jessurun, R. Warring (2e druk/2018). Verschillen Omarmen - Transcultureel systemisch werken. Uitgever: Coutinho b.v. ISBN: 9789046906231

Opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus vormt samen met de Verdiepingscursus systeemtheoretische psychotherapie de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijk s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.