Systeemtherapie: inleiding

Contextueel en multicultureel

60-uurs cursus NVRG
Startdata
- (gestart)
451.24.01
€ 2.450,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 12 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Zaterdag 13 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 26 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 17 mei 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 31 mei 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 14 juni 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 28 juni 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 13 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 27 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 11 oktober 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 88 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
behandeling 43 punten
diagnostiek 22 punten
extra literatuur 14 punten
herregistratie 65 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
behandeling 43 punten
diagnostiek 22 punten
extra literatuur 14 punten
herregistratie 65 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Ben je gevallen voor de charmes van Systeemtherapie, maar weet je niet waar te beginnen? In deze cursus maak je kennis met de algemene onderliggende principes in de Systeemtherapie en de verschillende perspectieven waarvan uit gewerkt kan worden, met extra nadruk op transculturele aspecten die in alle systemen een rol spelen.

De opleiding Systeemtherapie van de RINO amsterdam onderscheidt zich van de andere opleidingen door de expliciete aandacht voor transculturaliteit in de brede zin (cultuur, klasse, gender, religie, seksualiteit etc). Er is bijzondere aandacht voor doelgroepen die onderbelicht worden in andere opleidingen, waaronder nieuwkomers, ouderen en mensen met een (licht verstandelijke) beperking. Ook worden de lessen bij ons verzorgd door een divers en zeer betrokken docententeam, met verschillende (geografische en beroepsmatige) achtergronden en specifieke specialismen. Allen systeemdenkers met een grote passie voor het vak en een rijke praktijkervaring. Dit zorgt voor veelstemmigheid in de lessen en geeft ruimte voor meerdere perspectieven. Ook wordt de diversiteit in de groep goed benut. Verder wordt door de eerdere cursisten aangegeven dat zij voor onze opleiding kozen omdat deze breder is opgezet, er veel focus ligt op veerkracht en het feit dat het een losse module is, wat flexibiliteit biedt. 

"Er is aandacht voor de verschillende werksettingen in de groep. Daardoor zie je dat iedereen de vertaling naar zijn werkplek heeft kunnen maken, ondanks alle grote verschillen in doelgroepen en contexten”

Er wordt aangesloten bij de meeste voorkomende problemen in relaties en gezinnen, zoals opvoedingsproblemen, multi-gestresseerde gezinnen, somatische en psychiatrische problemen en andere kwetsbaarheden, zoals verslavingsproblematiek, partner relatieproblemen, complexe scheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, huiselijk geweld, kindermishandeling en. De doelgroep betreft de hele levenscyclus: van voor conceptie tot na overlijden. Er is aandacht voor de complexiteit van samenwerking in de hulpverlening en de maatschappelijke context waarin wij bewegen. Het geleerde systemisch kader is toepasbaar op allerlei systemen, dus ook op teams en organisaties.

De theorie en praktijk worden geïntegreerd door de kennis en ervaring van de docenten, inbreng van deelnemers en praktijkopdrachten. Naast deskundigheidsbevordering biedt de cursus ruimte voor persoonlijke groei: een (start van een) persoonlijk ontwikkeltraject. Je onderzoekt je eigen socialisatie en systeem, waardoor het geleerde gaat leven.

docententeam

De hoofdopleiders van deze cursus zijn Mirjam Jansen (erkend opleider en supervisor NVRG) en Roxane Warring (co-auteur van de voorgeschreven literatuur). Daarnaast zijn er andere docenten verbonden aan de opleiding, om de diversiteit te waarborgen. De meeste docenten zijn ook betrokken bij het gehele opleidingstraject tot Systeemtherapeut NVRG. De docenten zijn bevlogen professionals met veel ervaring met de verschillende doelgroepen in diverse settings binnen de kind-, jeugd- en volwassenenzorg en de gespecialiseerde GGZ.

"De betrokkenheid van jullie als docenten is ongekend en heb ik niet eerder zo meegemaakt. Alle docenten staan echt naast het leerproces van de cursisten en de manier van feedback geven is positief, opbouwend, stimulerend. Dit geeft moed en kracht om goed te profiteren van de rollenspellen en het in de praktijk durven te brengen van het geleerde"

- oud cursist

doelgroep

Hulpverleners in de GGZ (jeugd, volwassenen en ouderen) en aangrenzende terreinen. Gezien de vooropleidingseisen van de NVRG zijn dit over het algemeen vaktherapeuten (master), psychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen. psychotherapeuten, sociaal psychiatrische verpleegkundigen (VO), SPV-ers, artsen en psychiaters.

doelstelling

Kennismaken met de belangrijkste begrippen uit de systeemtheorie. Vertrouwd raken met methoden en technieken uit verschillende stromingen en het leren hanteren hiervan in gesprekken met gezinnen en paren.

"De cursusdagen zijn fijn opgebouwd, met veel afwisseling om de stof eigen te maken. De cursus voelt in balans en gelaagd, met veel ruimte voor zelfonderzoek, in de veiligheid van de setting"

- oud cursist

inhoud

  • Geschiedenis van de systeemtherapie, basisbegrippen, het 'normale' gezin in verschillende culturen;
  • De beginfase van een systeemtherapie. Hoe komt de aanmelding tot stand en wat voor gevolgen heeft dit voor de hulp?
  • Het taxatieproces, probleemdefiniëring, de interactie rondom de klacht, structuuranalyse, communicatie, relatiedefiniëring, het inventariseren van de krachten en hulpbronnen in het systeem, de mate van differentiatie en het intergenerationele proces (genogrammen);
  • Gebruik maken van je innerlijk dialoog en self-disclosure helpend inzetten
  • Veranderingsprocessen op gang brengen
  • Cultuur, gender, ethniciteit, klasse, spiritualiteit, religie en (seksuele) identiteit als relevante context.

werkwijze

Literatuurstudie met openingen van de les door de cursisten zelf naar aanleiding van de literatuur. Korte theoretische toelichtingen door de docenten, met een vertaling naar de praktijk door praktische oefeningen, ook aan de hand van eigen casuïstiek. Er worden demonstraties getoond: live door docenten en op beeld van grondleggers van de systeemtherapie of bekende systeemtherapeuten.

erkenning & registratie NVRG

Deze inleidende cursus Systeemtheoretische psychotherapie vormt samen met de 60-uurs verdiepingscursus de basiscursus systeemtherapie, onderdeel van de de postmaster opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG. Voor meer informatie over de toelatingseisen tot een registratie van de NVRG, de opbouw van de gehele route en verdere informatie kan je hier terecht.

De module is ook beschikbaar voor deelnemers die zich willen verdiepen in het systemisch denken en het systemisch werken buiten de NVRG-registratie, maar wel een gerichte academische vooropleiding hebben. 

Dit inleidende blok van de theoretisch technische cursus (TTC ST) omvat in totaal 60 uur. Als je daarna besluit om door te gaan voor je registratie, volgen daarna nog een verdiepingscursus (60 uur), een wetenschappelijke module (12 uur), twee specialistische modules (van elk minimaal 40 uur), supervisie en leertherapie.

aan te schaffen literatuur

  • A. Savenije, M.J. van Lawick en E.T.M. Reijmers (2014). Handboek Systeemtherapie. Uitgeverij: de Tijdstroom; druk/editie: 2. ISBN 9789058982575
  • N. Jessurun, R. Warring (2e druk/2018). Verschillen Omarmen - Transcultureel systemisch werken. Uitgever: Coutinho b.v. ISBN: 9789046906231

overige informatie

Wil je meer weten over deze cursus of twijfel je en heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via one@rino.nl. De cursus kent een selectieprocedure; aan de hand van je cv en motivatie wordt bepaald of je toegelaten kan worden tot de cursus.