Dhr. E.F.J. Versteeg (Eric)

Eric Versteeg is klinisch psycholoog met bijna 30 jaar werkervaring als diagnosticus en behandelaar, opgedaan in diverse functies bij tal van GGZ-instellingen en in een eigen praktijk. Een uitgebreid werkverleden ligt bij UMC Amsterdam locatie AMC, afdeling psychiatrie. Momenteel werkt hij als ZZPer en geeft hij supervisie, trainingen en cursussen (www.psychodiagnostiek.eu). Daarnaast is hij sinds 15 jaar verbonden aan RINO amsterdam als docent voor de GZ- en KP-opleiding en als docent bij Nascholing & Opleidingen met verdiepende trainingen en cursussen.

Wat was en is je drijfveer voor het werken in de GGZ? Vanaf het begin van mijn studie psychologie wist ik al dat ik zou gaan kiezen voor de klinische psychologie, komende vanuit een vorig beroepsleven als consultant in de profit-sector. Toen en ook nu wil ik elke persoon die zich aan mij voor psychologisch onderzoek presenteert zo goed mogelijk begrijpen in zijn totale functioneren. Omdat elke mens uniek is én blijft, is dit nooit eenvoudig om te doen. Goede diagnostiek doen (n=1!), en alle opgedane kennis en ervaring delen met anderen is nog altijd een grote passie.

En waarom bij RINO? Als docent heb ik bij RINO amsterdam alle ruimte gekregen om ook naar eigen inzicht cursussen en specifieke trainingen te ontwikkelen en op die manier te kunnen bijdragen aan zowel onderwijs als nascholing.

Hoe ziet jouw vakgebied er in de toekomst uit? De DSM staat op de helling: professionals in de GGZ krijgen meer en meer een veranderende kijk op de mens en zijn disfunctioneren en dus is ook de werkwijze aan de poort in beweging. Er is een trend om minder prominent enkel te willen classificeren en meer een bredere benadering in de vorm van functionele en integratieve diagnostiek als uitgangspunt te nemen. Dit alles ingebed in nieuwe wetenschappelijk getoetste modellen. Kortom, de komende jaren zullen we hoogstwaarschijnlijk anders gaan werken in de GGZ als het diagnostiek betreft.