Leergang Professioneel Coachen

Onderdeel Coachen als Professie

twaalfdaagse opleiding
Startdata
-
302.24.01
€ 7.900,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 05 september 2024 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 06 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 10 oktober 2024 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 11 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 28 november 2024 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 29 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 19 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 20 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 23 januari 2025 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 24 januari 2025 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 06 maart 2025 van 09:30 tot 20:30
Vrijdag 07 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

ICF level 1

"Voordat je allerlei specifieke methodes leert, moet je eerst een goede coach zijn. Dat is de basis. Dit kenmerkt de opleiding van RINO amsterdam: je leert het vak van coach aan de hand van de kerncompetenties en ontwikkelt jezelf als het belangrijkste instrument,” aldus Annemarie van der Meer, ICF Master Certified Coach, trainer en facilitator. Wil je ook erkend coach worden? 

Wanneer je als coach aan de slag wilt gaan, word je al snel geconfronteerd met enkele uitdagingen. Je wilt je cliënten bekwaam en ethisch juist begeleiden, blijven leren en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Je wilt jezelf onderscheiden en profileren als professional. Je wilt over een netwerk beschikken waar je met vragen en dilemma’s terecht kunt. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?

Onze Leergang Professioneel Coachen geeft zowel beginnende als gevorderde coaches de nodige vakkennis en oefening, praktische handvatten en bewustwording van de eigen rol om het gehele coachproces van begin tot eind succesvol en verantwoord vorm te kunnen geven. Na afronding van de leergang voldoe je aan de opleidingseisen voor een ICF-certificering tot Associate Certified Coach en kan je jezelf zo in binnen- en buitenland onderscheiden als professioneel coach.

“Door de opleiding begrijp ik beter wat de rol van een coach inhoudt. Met die kennis kan ik iemand beter in zijn kracht zetten en diegene effectiever helpen om de eigen problemen op te lossen. Ik heb geleerd om actief te luisteren en bij de coachee te blijven.”

- Yoel, alumus Professioneel Coachen

De leergang bestaat uit zes tweedaagse modules. Referentiekader is de internationale kennis en know-how van coaching, aangevuld met verdiepende inzichten uit de psychotherapie, psychologie en neurowetenschap. We werken intensief met kleine groepen, twee kerndocenten die altijd aanwezig zijn en enkele gastdocenten voor specifieke thema’s. 

Doelgroep

Mensen voor wie gespreksvoering al enkele jaren een belangrijk onderdeel van hun rol uitmaakt en die hun ervaring willen onderbouwen en uitbreiden met professionele coachcompetenties. Denk aan coaches met een eigen praktijk, interne coaches in een organisatie, leiders die coachvaardigheden inzetten, HR- en MD-professionals, organisatieadviseurs, A&O-psychologen, (bedrijfs)artsen of psychiaters. Deelnemers zeggen bij aanmelding vaak: “Ik coach wel, maar doe het intuïtief. Ik wil er een goede theoretische onderbouwing bij hebben". Of: “Ik wil graag feedback op mijn manier van coachen; ik wil mezelf in deze rol blijven ontwikkelen".

We willen voorafgaand aan de opleiding graag een kort, online kennismakingsgesprek met je plannen om wederzijdse verwachtingen af te kunnen stemmen.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om:

 • Een coachproces van begin tot eind vorm te geven;
 • De 8 kerncompetenties voor coaches, zoals geformuleerd door de International Coaching Federation, toe te passen;
 •     Bewust om te gaan met je eigen rol in coachrelaties – je hebt jezelf als belangrijkste instrument in de coaching leren kennen.
 • De context van de werksituatie, organisatie en cultuur in het proces te betrekken;
 • Een scala aan interventiemethodieken te benutten;
 • Zorgvuldig onderscheid te maken tussen supervisie, consultatie, psychotherapie en coaching;
 • (Nog) meer plezier te beleven aan het voeren van coachgesprekken;
 • Meer zelfvertrouwen als coach te ervaren en uit te stralen.

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende elementen:

 • Zes tweedaagse modules live op locatie. De eerste dag van 09:30 uur – 19:30 uur gevolgd door een gezamenlijk diner. De tweede dag van 09:00 uur – 16:30 uur;
 • Peer2peer coaching tussen de modules. Als deelnemer ben je coach voor een van je mededeelnemers en coachee van een andere mededeelnemer;
 • Intervisie. Deze vindt in kleine groepen plaats tijdens de modules;
 • Mentorcoaching. Dit is een coach-the-coach door een ICF gecertificeerde coach, in dit geval een van de hoofddocenten. Je krijgt feedback op je coaching, tops en tips. Je krijgt naast de groepsmentorcoaching ook drie uur individuele mentorcoaching. Een uur daarvan vindt online plaats tussen de modules;
 • Literatuur. Het boek ‘De 8 coachcompetenties: gids voor de professionele coach’ van Annemarie van der Meer & Marianne van der Pool is verplichte literatuur. Je krijgt dit boek bij de opleiding. Verder verstrekken we je een lijst met tips en aanbevelingen voor goede coachliteratuur.

Centraal staan de 8 ICF kerncompetenties voor coaches – zij vormen de rode draad. Tijdens iedere module oefenen we daarmee en brengen de docenten modellen, technieken, kennis en know-how. Daarnaast kent iedere module specifieke aandachtspunten. En vanaf de derde module is er elke keer een gastdocent die in een bijdrage van een halve dag een thema verdiept. Hier in een aantal trefwoorden de specifieke aandachtpunten per module:

1.    Leggen van een fundament: de competenties, mindset, gespreksstructuur en ethiek. Creëren van een opleidingsgroep met een sfeer van veiligheid en openheid.
2.    De oplossingsgerichte benadering (solution-focused approach). Theoretische achtergrond, methoden en technieken.
3.    Systeemdenken als instrument voor coaches. Het driegesprek van coach – coachee – opdrachtgever/leidinggevende. 
4.    De coachingsrelatie.
5.    Coaching in een interculturele context.
6.    Coaching in organisaties, als interne of externe coach. De coach als regisseur van het proces; het proces van begin tot eind met de verschillende fasen, stakeholders en dilemma’s. 

Verder komen verdiepende onderwerpen aan bod, zoals o.a. werken met overdracht en tegenoverdracht in coaching, positieve psychologie, hoe herken je verschijnselen als trauma, stress en burn-out en wat kan je daarmee wel en niet als coach, growth mindset. Alles wordt steeds gerelateerd aan de 8 kerncompetenties voor coaches.

De beide kerndocenten, Annemarie van der Meer en Jetske van Heusden, zijn tijdens de gehele opleiding aanwezig.

Werkwijze

We combineren theorie, interactie, demo’s van coachgesprekken en veel oefenen. De groepsgrootte is maximaal 14, zodat je als deelnemer ruim individuele aandacht krijgt bij het oefenen en bij je vragen. We rekenen erop dat je bereid bent om eigen coachonderwerpen in te brengen en je door mededeelnemers te laten coachen. Dat biedt de beste oefensituatie en je leert ook veel van het gecoacht worden.

Locatie

De leergang vindt plaats in Ouderkerk aan de Amstel in The Waverly House, een heerlijke en inspirerende locatie, gelegen aan de Waver op 15 minuten van Schiphol, 10 minuten van de A2 en A9, 20 minuten van Amsterdam en 40 minuten Utrecht. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij ‘The Waverly House’ te overnachten.

Toelichting

Heb je vragen of wil je nog enige inhoudelijke toelichting van de docenten, mail dan je naam en contactgegevens naar one@rino.nl

Certificaat en accreditatie

De Leergang Professioneel Coachen is onderdeel van het opleidingsprogramma Coachen als Professie. Je kunt de leergang ook als op zichzelf staande opleiding volgen. ICF logo

Er zijn drie manieren waarop je de opleiding kunt afsluiten:
1.    Je wilt de opleiding gebruiken om je ICF-certificering tot Associate Certified Coach (ACC) te halen. Wij toetsen dan aan het eind namens ICF je coaching. Dit is de ‘proeve van bekwaamheid voor ACC’ (zie uitleg hieronder). Wanneer je deze behaalt, krijg je van ons het geaccrediteerde ICF Level 1 certificaat. Hiermee voldoe je aan de opleidingseisen voor ACC.
2.    Je wilt na de Leergang Professioneel Coachen meteen door met het tweede deel van het opleidingsprogramma, te weten ‘Professioneel Coachen: Next Level’. Wellicht om in één keer voor een ICF-certificering tot Professional Certified Coach (PCC) te gaan. Je doet dan nu niet de proeve van bekwaamheid voor ACC en krijgt een Rino-certificaat als bewijs dat je dit eerste deel van het opleidingsprogramma hebt gevolgd. 
3.    Je hebt voldoende aan deze leergang en het is voor jou niet belangrijk om vervolgens ook een ICF-certificering te behalen. Er hoeft dan geen toetsing door ons namens ICF van je coaching plaats te vinden. Je doet dus niet de proeve van bekwaamheid voor ACC aan het eind. Je krijgt een certificaat van  RINO amsterdam, waarmee je kunt aantonen dat je een gedegen coachopleiding hebt gevolgd.

Bij de opties 2 en 3 kan je er altijd later voor kiezen om de proeve van bekwaamheid voor ACC alsnog te doen, waarna je van ons een geaccrediteerd ICF Level 1 certificaat krijgt.

Proeve van bekwaamheid voor ACC

Aan het eind van de Leergang Professioneel Coachen kan je de proeve van bekwaamheid voor ACC doen. Dit houdt in dat je ons een audio opname van een coachgesprek van minimaal 30 en maximaal 60 minuten plus een transcript van dit gesprek stuurt. De docenten van de opleiding zijn tevens ICF-assessoren en beoordelen of je in je opname de ICF-coachcompetenties op minimaal ACC-niveau laat zien. Wanneer je voor deze proeve van bekwaamheid slaagt, dan krijg je een ICF-geaccrediteerd certificaat waarmee je voldoet aan de opleidingseisen voor Associate Certified Coach (ACC) bij ICF.

Wil je je certificering als ACC bij ICF aanvragen? Zorg dan dat je minimaal 100 uren coaching van cliënten kunt aantonen. Ook vraagt ICF je nog een kennistoets te doen. De docenten kunnen je precies vertellen hoe alles werkt en zijn te allen tijde een vraagbaak voor je.

Kosten

De kosten voor de leergang bedragen € 7.900,00. Dit is inclusief het dagarrangement op de locatie en het diner op de eerste avond van elke module. 

Daar de proeve van bekwaamheid facultatief is, zijn de kosten hiervoor niet in de opleidingsprijs inbegrepen. Deze bedragen € 200,00.

Toelichting

Heb je vragen of wil je nog enige inhoudelijke toelichting van de docenten, mail dan je naam en contactgegevens naar one@rino.nl