Dhr. drs. P.B.M. Rijnders (Paul)

Paul Rijnders is klinisch psycholoog. Hij praktiseert, onderzoekt en doceert over kortdurende vormen van (gedrags)therapie. Hij is werkzaam bij Mentaal Beter Zeeuws Vlaanderen en bij het Zeeuw hand en polscentrum in Goes.

Hij heeft de opleidingen Psychoanalytische Psychotherapie, Gedragstherapie en Systeem theoretische Psychotherapie doorlopen.

Bij de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is hij supervisor en lid van het bestuur. Van daaruit is hij ook representant bij de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Hiernaast is hij lid van het bestuur van het Fonds Psychische gezondheid, evenals lid van de Redactieraad van Directieve Therapie (Dth).

Wat drijft u als hulpverlener?

Een primaire drijfveer was en is een neiging tot helpen en zorgen. Daarnaast boeit de complexiteit van het menselijk functioneren me: ik zie ieder mens in zijn/haar functioneren als de samenbundeling van genetische, historische, culturele en sociale factoren. Met de patiënt zoeken naar mogelijkheden om in die complexiteit adequaat te kunnen functioneren, vind ik telkens opnieuw een grote uitdaging.

Wat is het belangrijkste wat u wilt meegeven aan cursisten?

In de cursussen probeer ik jonge collega's te helpen hun analytisch, empathisch en technisch vermogen verder te ontwikkelen. Dit om zo goed mogelijk de menselijke complexiteit te overzien én dit overzicht zo aan hun patiënten over te dragen dat dezen daardoor adequater kunnen functioneren.

Waarom geeft u graag les?

Cursisten houden je bij de les en dwingen je om je uitgangspunten en hypotheses kritisch te bezien. Ik doe dit graag bij de RINO Noord-Holland Noord omdat het een goed gestroomlijnd instituut is met een breed netwerk.

Waarin zou u uzelf nog graag verder bekwamen in de toekomst?

Ruim de helft van de mensen met psychische klachten krijgt niet de hulp die ze nodig hebben, terwijl die in principe voorhanden is. De reden hiervoor is multifactorieel: een van de redenen van dit ondergebruik is dat de GGZ moeilijk bereikbaar is.

Bijdragen aan verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van de GGZ door haar laagdrempeliger, efficiënter en effectiever te maken is een van mijn drijfveren. Ik wil mij derhalve steeds verder bekwamen in het zoeken naar de combinatie van effectieve en efficiënte zorg.

Publicaties

  • Rijnders, P., & Heene, E., (2010). Naar een generalistische GGZ. (submitted).
  • Rijnders, P., & Heene, E. (2010). Kortdurende Psychologische Interventies voor de eerste lijn. Amsterdam: Boom testuitgevers.
  • Rijnders, P., Schacht, R., & Verbeerst ,L. (2008). Kortdurende interventies bij depressie. In: J. Huyser, e.a. (Red.), Handboek depressieve Stoornissen. Utrecht.: de Tijdstroom.
  • Schacht, R., De Raedt, R. ,& Rijnders, P. (2007). Evidence-based stepped care in de gedragstherapeutische praktijk. Gedragstherapie, 40, 85-110.
  • Rijnders, P. (2004). Overzicht, Inzicht en Uitzicht: een protocol voor kortdurende psychotherapie. Bohn Stafleu Van Loghum.