Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

tweedaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 568

Interesselijst

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.

Met behulp van eigen casuïstiek en gebruik makend van veel praktische oefeningen, leren de deelnemers in deze cursus de basistechnieken van cognitieve therapie toe te passen bij depressieve en/of suïcidale jongeren.
Na afloop van deze cursus is de deelnemer in staat om de wanhoop bespreekbaar te maken en depressie en suïcidaliteit in te schatten met behulp van schema's en meetinstrumenten.

doelgroep

Klinisch psychologen, K&J psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, gedragstherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, kinderpsychiaters, huisartsen, POH-GGZ, schoolpsychologen.

doelstelling

Na afloop van deze cursus is de cursist in staat om de suïcidale wanhoop bespreekbaar te maken en depressie en suïcidaliteit in te schatten. Men heeft geleerd om basistechnieken van cognitieve therapie, diagnostiek, en systeem behandeling toe te passen bij depressieve suïcidale jongeren.

verantwoording

Deze cursus is de eerste cursus die op specialistisch niveau gegeven wordt aan klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en orthopedagogen. De cursus sluit aan bij de nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (Van Hemert e.a., 2012). In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het betrekken van het familiesysteem.

inhoud

 • diagnostiek van depressieve en suïcidale klachten, meetinstrumenten;
 • inschatting van suïcidaliteit;
 • bejegening van adolescenten met depressieve klachten en suïcidaliteit;
 • risicovol gedrag en zelf-destructieve gedrag;
 • recente wetenschappelijke ontwikkelingen;
 • behandeling van depressieve klachten en suïcidaliteit met cognitieve gedragstherapie en systemische benadering;
 • e-mental health benaderingen;
 • behandeling van gezinnen met suïcidale jongeren

werkwijze

Korte inleidingen en vooral veel praktische oefeningen in diagnostiek en behandeling, gebruik makend van eigen casuïstiek van de deelnemers.

aan te schaffen literatuur

 • Meerdinkveldboom, J., Rood, I. en Kerkhof A. (2019, herziene druk). Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren: Individuele en gezinsbehandeling. ISBN 9789024402861
 • Ad Kerkhof en Bregje van Spijker Piekeren over zelfdoding: een zelfhulpboek (2012), Uitgeverij Amsterdam Boom, ISBN 9789461056931

  Bijvoorbeeld te bestellen bij Boom uitgevers Amsterdam
  Als u al in het bezit bent van het boek #Piekeren van Ad Kerkhof (ISBN 9789085064695) kan dat ook volstaan

andere cursussen over dit onderwerp: