De CAMS-procedure bij suïciderisico

Collaborative Assessment & Management of Suicidality

1 dag fysiek
2x 0,5 dagen online
Startdata
-
1187.24.01
€ 550,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 20 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 18 oktober 2024 van 09:30 tot 12:30
Vrijdag 22 november 2024 van 09:30 tot 12:30
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
? 8 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De Collaborative Assessment & Management of Suicidality (CAMS) procedure is een therapeutisch klinisch raamwerk dat kan worden toegepast bij klinische en ambulante patiënten met (chronisch) suïcidaal gedrag. De procedure is ontwikkeld in de Verenigde Staten door professor David Jobes, hoogleraar psychologie aan de Catholic University of America in Washington DC en door Remco de Winter en Marieke de Groot vertaald in het Nederlands. Sinds 2018 is de procedure opgenomen in de Generieke Module Suïcidaal Gedrag.

De methode past goed bij de veranderingen in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg op het gebied van de herstelgerichte zorg en de positie van de patiënt waarin shared decision making de standaard is. In de CAMS-procedure gaan behandelaar en patiënt een ‘echte alliantie’ aan; dit is de voorwaarde om bij de start van de behandeling de drijfveren van het suïcidale gedrag te inventariseren. De patiënt en de behandelaar stellen vervolgens samen een stabilisatie- en behandelplan op. Het suïcidale gedrag wordt behandeld door de onderliggende drijfveren van het suïcidale gedrag te behandelen. De kracht van de CAMS-procedure is de behandeling-op-maat; de procedure omvat dus geen strikt protocol.

Inhoud

  • Inleiding suïcidaal gedrag en het suïcidale proces
  • Verklaringsmodel suïcidaal gedrag
  • de CAMS methode

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kan/heb je:

  • Suïcidaal gedrag taxeren
  • Een globale visie ontwikkelen rondom de etiologie van suïcidaal gedrag
  • Globale kennis over de CAMS methode

Werkwijze

Tijdens de eerste cursusdag op locatie wordt er, na een korte theoretische inleiding, geoefend in risicotaxatie en met de CAMS methode zelf. Twee weken later kan je tijdens de online terugkommiddag reflecteren op de toepassing van de opgedane kennis in de praktijk met de docent en medecursisten.

Doelgroep

Ervaren GZ-psychologen, psychotherapeuten BIG, Verpleegkundig Specialisten en psychiaters die werken met (chronisch) suïcidale cliënten.

Literatuur

Het is van belang om voor de cursus het volgende te hebben gelezen: