Affectfobietherapie - vervolg

behandelen naar het model van McCullough

cursus van negen dagen
196.19.01
Nader te bepalen
€ 2.395,-

inclusief lunches

.
9 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Affectfobietherapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis. In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De therapie gebruikt als psychodynamisch werkmodel Malans conflict- en personendriehoek en heeft drie doelen: herstructurering van de afweer, van het gevoel en van het zelfbeeld en het beeld van de ander.

AFT is gebaseerd op de aanname dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens: een affectfobie. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een affectfobie of angst voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak of de bron van de symptomen.

McCullough, de grondlegger van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en de daarmee geassocieerde angst - in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie. De therapeut kan deze fobie behandelen als een externe fobie met behulp van de gedragstherapeutische techniek systematische desensitisatie (exposure, responspreventie en angstregulatie).

doelgroep

De cursus is ontwikkeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en GZ- psychologen, die de basiscursus van minimaal 18 uur in de Affectfobie Therapie met positief resultaat hebben gevolgd

opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit twee delen: cursus en individuele supervisie

 1. 9 tweewekelijkse bijeenkomsten van 09.30–16.30 uur.
  a. In het ochtendprogramma wordt na een korte recapitulatie van het AFT model uitgebreid aandacht besteed aan ondermeer:
  • Niveaus van de afweer
  • Ontwikkeling van het zelfbeeld en beeld van de ander
  • Schuld en schaamte gevoelens
  • Doodsangst
  • Gewaarwording van angst
  Deze thema’s worden theoretisch uitgediept. Daarnaast worden de daarbij passende therapeutische technieken intensief geoefend.

b. In het middagdeel vinden onder leiding van de docenten groepssupervisies plaats. Daarin brengen de deelnemers gefilmde sessies van door hen uitgevoerde AFT behandelingen in.

De deelnemers houden gedurende de cursus een logboek bij waarin zij hun vorderingen aantekenen.
2. Naast dit cursorisch programma volgen de deelnemers 15 uur individuele supervisie.

Toetsing: aan het eind van de cursus presenteert de cursist een videofragment van een AFT behandeling, en een theoretisch technische reflectie op ditfragment.

alvast iets lezen?

Lees het artikel over Affectfobie dat Quin van Dam en Marc Hamburger in 2014 publiceerden.

accreditatie door de NvPP

Accreditatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NvPP), die verschillende kortdurende psychodynamische methodieken heeft erkend. Na positieve afronding van de vervolgopleding en de supervisie kan de cursist toegelaten worden tot het register AFT van de NVPP.

aan te schaffen literatuur

 • Dam, Quin van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe uitgevers: Amsterdam
 • McCullough Vaillant , L. Changing Character. Short-term anxiety regulating psychotherapy for restructuring defenses. Uitg. Basic books, New York, 1997

Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie

zie ook AFT in groepstherapie->/1056.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend54 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend40 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. Q.D. van Dam (Quin) - docenten - 1383433440

Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij heeft een eigen praktijk in Leiden.

Lees verder
Mw. drs. R.E.W. Quadvlieg (Ruth) - docenten - 42348310

Ruth Quadvlieg is gz-psycholoog en psychotherapeut. Ze is integratief opgeleid en werkt zowel gedragstherapeutisch, cliëntgericht als psychodynamisch. Sinds 2017 is zij tevens Supervisor NVP.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact