Affectfobietherapie - vervolg

behandelen naar het model van McCullough

cursus van negen dagen
196.19.01
Nader te bepalen
€ 2.395,-

inclusief lunches

.
9 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Cliënten die last hebben van een externe fobie vermijden situaties in de buitenwereld om hun angst te verminderen. Bij een affectfobie of interne fobie vermijdt de cliënt het ervaren van gevoelens, om zo de angst te verminderen. Dit conflict rond het beleven van gevoelens vormt de basis van veel psychische stoornissen.

McCullough en haar onderzoeksgroep in Harvard hebben met twee ‘randomized controlled trials’ (RCT’s) aangetoond dat affectfobie therapie een effectieve behandelvorm is. Met name cliënten met cluster-C problematiek kunnen goed profiteren van deze therapievorm. Affectfobie therapie is een evidence-based, persoonsgerichte psychodynamische therapievorm, waaraan enkele gedragstherapeutische technieken zijn toegevoegd.

In deze opleiding leren de deelnemers de verschillende klachten te herkennen waarbij affectfobie kan helpen. Ook wordt aandacht besteed aan het formuleren van een focus in de beginfase van een behandeling. Deze focus dient aan te sluiten bij de bewuste beleving van klachten en problemen (bijvoorbeeld een steeds terugkerend conflict in het contact met anderen, anderen moeilijk vertrouwen en het contact niet aangaan, of problemen rond verlies en rouwverwerking).

De opleiding is toegankelijk voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en GZ-psychologen, die al enige kennis opgedaan hebben rond de methodiek van McCullough. Van deelnemers wordt inbreng van eigen casuïstiek verwacht, onder andere gefilmde sessies van behandelingen die zij in eigen praktijk hebben verricht. Deze worden gescoord met behulp van de Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS), dat zich baseert op het herstructureren van de afweer, het herstructureren van het affect en zelf/ander herstructurering.

Na afronding van de opleiding kan men registerlid worden van de Nederlandse vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NvPP).

doelgroep

De cursus is ontwikkeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en GZ- psychologen, die de basiscursus van minimaal 18 uur in de Affectfobie Therapie met positief resultaat hebben gevolgd

opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit twee delen: cursus en individuele supervisie

 1. 9 tweewekelijkse bijeenkomsten van 09.30–16.30 uur.
  a. In het ochtendprogramma wordt na een korte recapitulatie van het AFT model uitgebreid aandacht besteed aan ondermeer:
  • Niveaus van de afweer
  • Ontwikkeling van het zelfbeeld en beeld van de ander
  • Schuld en schaamte gevoelens
  • Doodsangst
  • Gewaarwording van angst
  Deze thema’s worden theoretisch uitgediept. Daarnaast worden de daarbij passende therapeutische technieken intensief geoefend.

b. In het middagdeel vinden onder leiding van de docenten groepssupervisies plaats. Daarin brengen de deelnemers gefilmde sessies van door hen uitgevoerde AFT behandelingen in.

De deelnemers houden gedurende de cursus een logboek bij waarin zij hun vorderingen aantekenen.
2. Naast dit cursorisch programma volgen de deelnemers 15 uur individuele supervisie.

Toetsing: aan het eind van de cursus presenteert de cursist een videofragment van een AFT behandeling, en een theoretisch technische reflectie op ditfragment.

alvast iets lezen?

Lees het artikel over Affectfobie dat Quin van Dam en Marc Hamburger in 2014 publiceerden.

accreditatie door de NvPP

Accreditatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NvPP), die verschillende kortdurende psychodynamische methodieken heeft erkend. Na positieve afronding van de vervolgopleding en de supervisie kan de cursist toegelaten worden tot het register AFT van de NVPP.

aan te schaffen literatuur

 • Dam, Quin van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe uitgevers: Amsterdam
 • McCullough Vaillant , L. Changing Character. Short-term anxiety regulating psychotherapy for restructuring defenses. Uitg. Basic books, New York, 1997

Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie

zie ook AFT in groepstherapie->/1056.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend54 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend40 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. Q.D. van Dam (Quin) - docenten - 386072806

Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij heeft een eigen praktijk in Leiden.

Lees verder
Mw. drs. R.E.W. Quadvlieg (Ruth) - docenten - 446437892

Ruth Quadvlieg is gz-psycholoog en psychotherapeut. Ze is integratief opgeleid en werkt zowel gedragstherapeutisch, cliëntgericht als psychodynamisch. Sinds 2017 is zij tevens Supervisor NVP.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact