Mevr. A.M. Fleming post MSc. (Annemarieke)

Annemarieke Fleming heeft klinische psychologie gestudeerd (2001) en behaalde daarnaast haar doctoraal engelse letterkunde, inclusief onderwijskunde en vakdidactiek (2000, cum laude). Bij de RINO heeft ze verschillende nascholingen gevolgd die relevant zijn in het werken met mensen met chronische pijn: het nieuwe gevolgenmodel; EMDR basis- en vervolgcursus; ACT; oplossingsgerichte en Ericksoniaanse therapie; motivationele gespreksvoering.

Sinds 2007 is Annemarieke werkzaam in het Cluster Pijn & Gedrag bij Reade, Amsterdam. Daarvoor was zij van 2002 tot 2007 werkzaam bij het Spine & Joint Centre te Rotterdam, eveneens met de populatie chronische-pijn patiënten. In 2001 heeft zij in de chronische psychiatrie gewerkt. Vanaf 2010 geeft zij les aan de RINO, en sinds 2018 is zij binnen de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog werkzaam als jaargroepopleider en hoofddocent Psyche & Soma. In 2021 werd zij geïnstalleerd als bestuurslid bij NALK (voorheen NOLK).

Naast het lesgeven bij de RINO houdt Annemarieke zich bezig met verschillende andere onderwijskundige activiteiten. Zo is zij cursusleider en thema-expert Psychosomatiek bij het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI), en geeft zij presentaties, workshops en webinars op het gebied van chronische pijn, SOLK / ALK, zelfmanagement en therapietrouw in binnen- en buitenland. O.a. workshop congres NALK 2021; plenaire lezing Medilex congres SOLK 2020; plenaire lezing MLDV-congres Antwerpen 2019; workshop lymfoedeemcongres Chicago 2019; huisartsenopleiding UMC / locatie AMC 2018/19/20; workshop NHG-congres 2018; plenaire lezing symposium Ergotherapie Nederland 2018; workshop ‘Opbouw van reserves’ NOLK congres 2017; organisatie en presentatie Reade-symposium ‘Pijn & het brein’ 2016; presentaties NVFL 2017 tot heden; lezingen en workshops MEDI 2015 tot heden; plenaire lezing NOLK-ledendag 2014.

titels van relevant eigen werk:

  • Annemarieke Fleming (2022). Je vermoeidheid te lijf na covid en kanker en bij chronische aandoeningen. Uitgeverij Fontaine, ISBN 978 94 6404 146 0
  • Annemarieke Fleming (2021). ‘Psychosociale factoren’, ‘Zelfmanagement bij oedeem’, en ‘Lifestyle interventie’. In DeVoogdt et al. (red.) Oedeem en oedeemtherapie. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036825894;
  • Annemarieke Fleming & Yanda van Rood (2020). ‘Het gevolgenmodel: een diagnostisch klacht-gericht model’. In Pool et al. (red.) Handboek Psychologische Interventies bij mensen met Somatische Aandoeningen. Van Gorcum. ISBN 9789023255314;
  • Bertsch et al (2020). ‘Lipoedema – myths and facts, Part 5. European Best Practice of Lipoedema – Summary of the European Lipoedema Forum consensus’. In Phlebologie 49: 1–20;
  • Annemarieke Fleming (2019). ‘Energiereserves opbouwen bij chronische pijn.’ In Cardinaels et al. (red) Ruimte maken voor lichaam en geest in therapie. Acco. ISBN 9789463792868;
  • Annemarieke Fleming (2019). ‘Het chemobrein’: cognitieve en lichamelijke vermoeidheid na kanker. In O2 – oedeem & oncologie, jaargang 22 # 4, pp. 31-31.;
  • Annemarieke Fleming en Joke Vollebregt (2016). Pijn & het brein: de rol van de hersenen bij ‘onverklaarde’ chronische klachten. Uitgeverij Prometheus (14e druk 2021). ISBN 9789035144279;
  • Annemarieke Fleming (2003): doctoraalscriptie psychologie - 2e prijs Faculteit Psychologie en Pedagogiek 2001 - als hoofdstuk 5 opgenomen in Jos Eggers’ proefschrift Construct validity of the Dutch MMPI-2: Clinical studies on the assessment of psychopathology and personality. ISBN 9080794511;
  • Schrijverschap op ander gebied onder pseudoniem (poëzie, uitgeverij Nieuw Amsterdam).