Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies bij PTSS

bij posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

driedaagse cursus
Startdata
- (vol)
830.24.01
€ 860,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 16 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 30 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 13 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LWP Toegekend  
algemene kennis en vaardigheden 5 uren
diagnostiek 3 uren
interventie 12 uren
Register Vaktherapie Toegekend  
herregistratie 22 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Een posttraumatische stress stoornis (PTSS) heeft altijd gevolgen op het gebied van lichamelijkheid en bewegen. De lichamelijke integriteit is geschonden. Het contact met het lichaam als bron van informatie is verstoord doordat gevoelens van angst, onveiligheid, onmacht en agressie zich hebben vastgezet in het lichaam. Hierdoor kunnen beperkingen in beweging, expressie en contact ontstaan.

Deze cursus biedt via theorie en praktische oefeningen een kennismaking met dit model van traumabehandeling. Deelnemers krijgen oog voor de bewegings- en lichaamsgerichte aspecten van PTSS en zijn in staat enkele van deze interventies in de eigen methode van te integreren.

bewegings- en lichaamsgeoriënteerd model van traumabehandeling

Deze cursus biedt via theorie en praktische oefeningen een kennismaking met een model van traumabehandeling, waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen. In de oefeningen zetten deelnemers de eigen lichamelijkheid in: de therapeut is immers altijd zelf lichamelijk aanwezig en sluit vanuit de eigen bewuste lichamelijke ervaring aan bij de cliënt. Deelnemers leren beweging en lichamelijkheid als aangrijpingspunt voor traumabehandeling te hanteren en aspecten van deze benadering te integreren in de eigen hulpverleningspraktijk.

doelgroep en doelstelling

Deze cursus biedt via theorie en praktische oefeningen een kennismaking met een model van traumabehandeling, waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen. In de oefeningen zetten deelnemers de eigen lichamelijkheid in: de therapeut is immers altijd zelf lichamelijk aanwezig en sluit vanuit de eigen bewuste lichamelijke ervaring aan bij de cliënt. Deelnemers leren beweging en lichamelijkheid als aangrijpingspunt voor traumabehandeling te hanteren en aspecten van deze benadering te integreren in de eigen hulpverleningspraktijk.

De cursus is bedoeld voor hulpverleners die met getraumatiseerde cliënten werken, zoals eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en seksuologen. Ook verpleegkundigen specialist en zelfstandig werkende SPV-ers  en PMT-ers zijn welkom. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met bewegings- en lichaamsgeoriënteerde werkvormen.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers meer oog voor de bewegings- en lichaamsgeoriënteerde aspecten van PTSS. Ze zijn in staat enige bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies te integreren in de eigen methode van werken bij mensen met een trauma.

inhoud

De cursus is gericht op het verwerven van kennis en het kunnen inzetten van de juiste attitude en vaardigheden. Onder meer de volgende aspecten komen aan bod:

  • theoretische achtergrond;
  • aandacht voor eigen lichamelijkheid (d.m.v. praktijkoefeningen);
  • contextmanipulatie bij bewegings- en lichaamsgerichte interventies;
  • basale spanningsreducerende interventies: lichaamsbewustzijn, sensory awareness, expressie van emoties;
  • bewegings- en lichaamsgerichte interventies rond kernthema’s als grenzen, agressie, aanraken en aangeraakt worden, contact, veiligheid en intimiteit.

werkwijze

In drie dagen maakt de deelnemer zowel cognitief als aan den lijve kennis met de mogelijkheden van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies. In kleine groepen wordt geoefend met opdrachten, waardoor men specifieke ervaring op kan doen rond de thema’s van die dag. Tussen de cursusdagen wordt geoefend met opdrachten voor in de eigen praktijk. De cursus wordt afgesloten met een eindverslag en een videofragment van 5 minuten