Vroeger en Verder

vaardigheidstraining en cognitieve therapie bij Complexe PTSS na misbruik of mishandeling

driedaagse cursus
467.20.01
€ 795,-

Inclusief lunches en cursusmateriaal

.
3 woensdagen, van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In 3 dagen leer jij als therapeut alles over de Stabilisatiecursus. De Stabilisatiecursus Complexe PTSS na misbruik of mishandeling is een cognitief gedragstherapeutische en psychoeducatieve groepsbehandeling voor vrouwen met een geschiedenis van seksueel misbruik of lichamelijk geweld.

De stabilisatiecursus is gericht op het onder controle krijgen van (complexe) posttraumatische stressklachten. Een Complexe PTSS is een PTSS – intrusies, vermijding en hyperarousal - gecompliceerd door symptomen als affectdysregulatie en dissociatieve fenomenen, verstoord zelfbeeld en interpersoonlijk functioneren, somatisatieklachten en zingevingsproblematiek. Er is sprake van veel comorbiditeit op zowel As I als II volgens de DSM-IV.

toelichting

Voor cliënten is de stabilisatiecursus een gesloten, gestructureerde cursus, die niet is gericht op de verwerking van het verleden, maar op het stabiliseren van de klachten. Er is vooral aandacht voor het leren omgaan met de gevolgen van de traumatische gebeurtenissen. Deelnemers krijgen tal van cognitief gedragstherapeutische technieken aangereikt om hun concentratie, slapen, ontspanning, omgaan met heftige gevoelens, zelfbeeld en zelfvertrouwen te verbeteren. Daardoor vermindert hun vermijdingsgedrag en kunnen zij hun kracht beter benutten.

doelgroep

Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. De Stabilisatiecursus wordt doorgaans door twee therapeuten begeleid. Het kan heel leerzaam zijn om als koppel deel te nemen. Het is van belang dat binnen het koppel zowel cognitief-gedragstherapeutische ervaring, als ervaring met de Complexe PTSS doelgroep, als ook ervaring met het werken in groepen aanwezig is. Ook is het nodig dat het koppel in staat is bij deze groep - die heftige (tegen)overdrachtsgevoelens kan oproepen - hierop te reflecteren en goed samen te werken.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om, met supervisie, de Stabilisatiecursus PTSS in hun eigen werksetting te geven.

inhoud

  • opzet en inhoud van de Stabilisatiecursus PTSS;
  • de gehanteerde methodieken: cognitieve gedragstherapie, psychoeducatie en aspecten van de Linehan training;
  • veranderen van gedrags- en denkpatronen;
  • ontspannings- en sensitiviteitsoefeningen;
  • het gebruik van huiswerkopdrachten;
  • van therapeut naar trainer;
  • groepsregels.

werkwijze

Er wordt achtergrondinformatie gegeven en verder overwegend geoefend met behulp van plenair rollenspel, waarbij deelnemers afwisselend rollen als groepsleider en cursist vervullen.

Accreditatie/erkenning

De Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma heeft deze cursus erkend m.i.v. 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2021. Cursisten die deze module met goed gevolg hebben doorlopen, worden geacht te hebben voldaan aan de voor module 5 van de opleiding tot Psychotraumatherapeut NtVP gestelde eisen.

Vroeger en Verder is erkend door Movisie als effectieve interventie en gecertificeerd door de NtVP.

aan te schaffen literatuur

Handboek en werkboek “Vroeger en verder” E. Dorrepaal, K. Thomaes, N. Draijer (2018)
Werkboek: ISBN 9789043036184 en Handboek: ISBN 9789043036177

NtVP route

Deze cursus is geaccrediteerd door de NtVP en past in de route (module 5) tot psychotraumatherapeut.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag? uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend18 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Register Vaktherapiein aanvraag? punten
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend18 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. G.C.C.M. Borst (Gertruud) - docenten - 224658386

Mw. drs. G.C.C.M. Borst is GZ-psycholoog/psychotherapeut, Seksuoloog, Systeemtherapeut bij GGZ PsyQ Beverwijk

Lees verder

Lida Langenacker is cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ inGeest

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact