Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Schematherapie en vaktherapie 2

Vierdaagse vervolgcursus

826.22.01
€ 955,-

inclusief lunch

.
4 dagen vervolgcursus
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Je bent vaktherapeut en in je dagelijkse praktijk ben je gewend om vanuit een casusconceptualisatie doelgericht aan de slag te gaan. Toch zijn er cliënten waarbij je het gevoel hebt de mist in te gaan. Je merkt bijvoorbeeld dat je in hun vermijding meegaat of dat iemand jou bovenmatig kan raken en bezig blijft houden.

Werken binnen de schematherapie vraagt van de vaktherapeut constante reflectie op het therapeutisch handelen. Deze vervolgcursus geeft verdieping voor wie de basiscursus (vaktherapie en schematherapie bij RINO Amsterdam of een andere basiscursus schematherapie) heeft gevolgd en in zijn vaktherapeutische praktijk actief werkt met schematherapie.

Centrale focus in deze cursus is de rescripting als kerninterventie. Hoe kan binnen het werken met het medium een affectbrug gerealiseerd worden en hoe maak je een arrangement voor een stoelentechniek? Hoe kan je imaginatie koppelen aan het experiëntiële werken in het medium? Hoe houd je je interventies lichaamsgericht?
We ontleden de rescripting en gebruiken deze als leidraad voor de fasering van de behandeling. Aanvullend op de schematherapie maken we ook gebruik van het gedachtegoed vanuit Pessotherapie, zoals de visie op ideale ouders.

Vanuit de positieve psychologie leggen we de klemtoon op het versterken van de krachtige kanten van cliënten en het opbouwen van de Gezonde volwassene.
Verder ligt de aandacht op vroegkinderlijke traumatisering en hoe het lichaamsgerichte werken in alle vaktherapieën hierbij een bijdrage kan leveren tot herstel.

Omdat schema’s en modi zich niet alleen afspelen in de binnenwereld van de cliënt, maar ook doorwerken in de therapeutische relatie, wordt de schematherapeut geconfronteerd met de noodzaak om zicht te krijgen op eigen schema’s en modi (tegenoverdracht). Daarom heeft deze training ook een superviserend karakter waarbij cursisten vanuit het perspectief van hun eigen modiconstellatie naar hun rol als therapeut kijken. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen waar we regelmatig de rol van cliënt op ons nemen. Het idee daarachter is dat als de therapeut voor zijn eigen behoeften kan zorgen in de interactie, hij dat ook door kan geven aan de cliënt.

doelgroep

Vaktherapeuten die werken met schematherapie en de cursus Vaktherapie en schematherapie hebben gevolgd of een andere geaccrediteerde basiscursus kunnen aantonen.

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over verdiepende kennis en interventiemogelijkheden ten aanzien van schematherapie en hebben de deelnemers inzicht verkregen in hun eigen schema’s en voorkeuren van interventies. De deelnemers hebben kennis opgedaan over rescripting en traumaverwerking binnen de schematherapie. De deelnemers zijn in staat stapsgewijs en fasegericht schematherapeutisch te interveniëren binnen hun eigen werk als vaktherapeut

Literatuur

Nederlandse versie van Heath, G. & Startup, H. (red). (2020). Creative methods in schema therapy. Advances and innovation in Clinical Practice. New York: Routledge. (is in vertaling bij BSL)

vervolgcursus

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus Schematherapie en Vaktherapie

Accreditaties

Register Schematherapiein aanvraag
Register Vaktherapietoegekend44 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. G. Günther (Greta) - docenten - 1224776097

Greta Günther is geregistreerd Beeldend therapeut bij PTC De Viersprong. Senior schematherapeutisch werker en supervisor voor vaktherapie en schematherapie bij de Viersprong academie. Mede-auteur Handboek klinische schematherapie

Lees verder
Mw. drs. A.M.T.S. Claassen (Anne-Marie) - docenten - 93275331

Anne-Marie Claassen is psychotherapeut/programmamanager van de Schematherapiezorglijn op de Boerhaven, Mediant. Zij is als regiebehandelaar verbonden aan de kliniek voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact