Schematherapie en vaktherapie 2

vervolgcursus

vierdaagse cursus
Startdata
-
826.24.01
€ 1.195,00
Data en accreditaties

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Data
Vrijdag 27 september 2024 van 09:30 tot 16:45
Vrijdag 11 oktober 2024 van 09:30 tot 16:45
Vrijdag 08 november 2024 van 09:30 tot 16:45
Vrijdag 13 december 2024 van 09:30 tot 16:45
Accreditaties
VSt - Vereniging voor Schematherapie Toegekend  
vervolg 25 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Je bent vaktherapeut en in je dagelijkse praktijk ben je gewend om vanuit een casusconceptualisatie doelgericht aan de slag te gaan. Toch zijn er cliënten waarbij je het gevoel hebt de mist in te gaan. Je merkt bijvoorbeeld dat je in hun vermijding meegaat of dat iemand jou bovenmatig kan raken en bezig blijft houden.

Werken binnen de schematherapie vraagt van de vaktherapeut constante reflectie op het therapeutisch handelen. Deze vervolgcursus geeft verdieping voor wie de basiscursus (vaktherapie en schematherapie bij RINO Amsterdam of een andere basiscursus schematherapie) heeft gevolgd en in zijn vaktherapeutische praktijk actief werkt met schematherapie.

Centrale focus in deze cursus is de rescripting als kerninterventie. Hoe kan binnen het werken met het medium een affectbrug gerealiseerd worden en hoe maak je een arrangement voor een stoelentechniek? Hoe kan je imaginatie koppelen aan het experiëntiële werken in het medium? Hoe houd je je interventies lichaamsgericht? We ontleden de rescripting en gebruiken deze als leidraad voor de fasering van de behandeling. Aanvullend op de schematherapie maken we ook gebruik van het gedachtegoed vanuit Pessotherapie, zoals de visie op ideale ouders.

Vanuit de positieve psychologie leggen we de klemtoon op het versterken van de krachtige kanten van cliënten en het opbouwen van de Gezonde volwassene. Verder ligt de aandacht op vroegkinderlijke traumatisering en hoe het lichaamsgerichte werken in alle vaktherapieën hierbij een bijdrage kan leveren tot herstel.

Omdat schema’s en modi zich niet alleen afspelen in de binnenwereld van de cliënt, maar ook doorwerken in de therapeutische relatie, wordt de schematherapeut geconfronteerd met de noodzaak om zicht te krijgen op eigen schema’s en modi (tegenoverdracht). Daarom heeft deze training ook een superviserend karakter waarbij cursisten vanuit het perspectief van hun eigen modiconstellatie naar hun rol als therapeut kijken. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen waar we regelmatig de rol van cliënt op ons nemen. Het idee daarachter is dat als de therapeut voor zijn eigen behoeften kan zorgen in de interactie, hij dat ook door kan geven aan de cliënt.

Doelgroep

Vaktherapeuten die werken met schematherapie en de cursus Vaktherapie en schematherapie hebben gevolgd of een andere geaccrediteerde basiscursus kunnen aantonen.

Doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over verdiepende kennis en interventiemogelijkheden ten aanzien van schematherapie en hebben de deelnemers inzicht verkregen in hun eigen schema’s en voorkeuren van interventies. De deelnemers hebben kennis opgedaan over rescripting en traumaverwerking binnen de schematherapie. De deelnemers zijn in staat stapsgewijs en fasegericht schematherapeutisch te interveniëren binnen hun eigen werk als vaktherapeut

Literatuur

  • Aan te schaffen literatuur: Heath, G. & Startup, H. (red). (2022). Creatieve technieken in schematherapie. Innovatie en nieuwe inzichten voor de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036827904

Vervolgcursus

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus Schematherapie en Vaktherapie