Mevr. A.M.T.S. Claassen (Anne-Marie)

Anne-Marie Claassen is psychotherapeut/programmamanager van de Schematherapiezorglijn op de Boerhaven, Mediant. Zij is als regiebehandelaar verbonden aan de kliniek voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Anne-Marie is supervisor NVP en supervisor Schematherapie. Zij is gespecialiseerd in het trainen van multidisciplinaire teams binnen het kader van samenhangend behandelen.Zij geeft les in Schematherapie en groepsprocessen. Zij is hoofdredacteur van het praktijkgerichte vaktijdschrift PsyXpert.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer de managers aan scholing doen dit effect heeft op het werkplezier van de werknemers én het behandelresultaat van patiënten. Vanuit dit statement ben ik blij dat de RINO hier ook aandacht voor heeft.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan?

Ik houd me veel bezig met de vraag: 'Wat werkt er in de psychotherapie?' Het is een wetenschappelijk vak en dat wil ik zowel in mijn werk als in mijn cursussen overbrengen. Met name het werken met groepen heeft mijn interesse. Zowel met patiënten als met teams. En dan blijkt vaak dat ogenschijnlijk simpele dingen als verbondenheid en cohesie elementen zijn waar hard aan gewerkt moet worden. Wanneer dit lukt is de voldoening niet alleen voor mij, maar ook voor de groep!

Waarom geeft u graag les bij de RINO?

De GGZ staat erg onder druk door bezuinigingen en hogere standaardisering van kwaliteit. Om dit bij te houden is goede scholing nodig, juist ook voor de managers. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de managers aan scholing doen dit effect heeft op het werkplezier van de werknemers én het behandelresultaat van patiënten. Vanuit dit statement ben ik blij dat de RINO hier ook aandacht voor heeft.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

De GGZ wordt harder en er zal meer van de patiënt zelf verwacht worden. Maar dat is nu juist het probleem van de meeste patiënten die gebruik moeten maken van de GGZ. Het vergt van de professional een hoge kwaliteit (en snelheid) van diagnostiek en behandeling.

Waar zou u zich in willen specialiseren?

Ik zou mij verder willen specialiseren in het model van samenhangend behandelen. Heeft visie-vorming op methode, mensen en middelen door het multidisciplinaire team effect op de behandelresultaten van de patiënten? Wanneer dit effect ook wetenschappelijk bewezen is, is er weer een kans voor het groepsgerichte werken in de GGZ.

publicaties

  • Claassen, A., Hopeloos en Ongemotiveerd; de ondermijnende persoonlijkheidsstoornis. In E. Muste, K. Cornelissen & S. Hartman, (Red.), Persoonlijkheidsproblemen Beleving en Behandeling (pp. 131-138). Amsterdam: Boom, (2007/2008).
  • Muste, E., Weertman, A. & Claassen, A. (red.) Handboek Klinische Schematherapie. Bohn Stafleu van Loghem, Houten 2009
  • Muste, E., Weertman, A. & Claassen, A. (red.) Werkboek Klinische Schematherapie. Bohn Stafleu van Loghem, Houten 2009.
  • Claassen, A. Limited reparenting binnen de klinische schematherapie. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie, 5 (3), 35-42, (2010).
  • Claassen, A. De groep in extreme omstandigheden. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 4, pp. 28-35, (2011).
  • In proces: A. Claassen en C. Janzing. Samenhangend Behandelen.