Schematherapie en vaktherapie

basiscursus

vierdaagse cursus
825.19.01
€ 850,-

inclusief lunches

.
vier woensdagen van 9:30 - 16:30

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Nader te bepalen

Vaktherapeuten krijgen steeds meer te maken met behandelingen die gebaseerd zijn op schematherapie. In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens de principes van de schematherapie en uitgedaagd om op basis van dit therapeutische kader vaktherapeutische interventies toe te passen. De cursus besteedt aandacht aan de verschillen en raakvlakken tussen de twee therapievormen. Ook worden werkmodellen om schemagericht te werken geïntroduceerd, bijvoorbeeld het modusmodel binnen dramatherapie en groepsgerichte schematherapie binnen de psychomotorische therapie (PMT).
Deze cursus voldoet aan de eisen voor de basiscursus van het register schematherapeutisch werker bij het Register voor Schematherapie.

docenten

 • Greta Günther, geregistreerd Beeldend therapeut, PTC De Viersprong. Trainer (vaktherapie en schematherapie) bij de Viersprong academie. Mede-auteur Handboek klinische schematherapie.
 • Elsa van den Broek, Dramatherapeut (MDth) /Junior Onderzoeker, Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel.
 • Eric van der Meijden, psychomotorisch therapeut, Scelta Apeldoorn. Daarnaast werkzaam in eigen praktijk Belloods als pessotherapeut.
 • Carolijne Klunne, klinisch psycholoog/psychotherapeut en senior schematherapeut. Werkzaam in een eigen praktijk en als gastdocent schematherapie bij RINO Zuid.

doelgroep

Vaktherapeuten.

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over basiskennis ten aanzien van de schematherapie en hebben de deelnemers kennis opgedaan over en geëxperimenteerd met werkmodellen om schematherapeutisch werken te combineren en te integreren met hun eigen vaktherapie.

inhoud

 • uitgangspunten, visie en theorie schematherapie;
 • plaatsbepaling schematherapie ten opzichte van vaktherapie;
 • overeenkomsten schemadomeinen en basisbehoeften (volgens Pesso);
 • de logica van het modusmodel en deplaats van de schema’s daarbinnen;
 • directe en indirecte inzet van vaktherapeutische technieken binnen de schematherapie;
 • gebruik schemagerichte experiëntiële technieken (imaginatie, historisch rollenspel, psychodrama);
 • introductie van werkmodellen voor vaktherapeuten om schemagericht in de groep te behandelen.

werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met oefenrondes. In de oefenrondes worden vaktherapeutische situaties gebruikt om schemagericht werken te vertalen naar de vaktherapie. Daarnaast worden vaktherapeutische technieken en methodieken geïntegreerd en gecombineerd met schemagericht werken.

Accreditaties

Register Schematherapietoegekend25 uren
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend36 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. G. Günther (Greta) - docenten - 1549824165

Greta Günther is geregistreerd Beeldend therapeut bij PTC De Viersprong. Senior schematherapeutisch werker en supervisor voor vaktherapie en schematherapie bij de Viersprong academie. Mede-auteur Handboek klinische schematherapie

Lees verder

Carolijne Klunne is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut.

Lees verder

Eric van der Meijden. Psychomotorisch Therapeut bij Scelta expertise centrum voor persoonlijkheidsproblematiek onderdeel van GGNet. Werkzaam in eigen praktijk o.a. als Pessotherapeut.

Lees verder
Mw. E.P.A. van den Broek (Elsa) - docenten - 458342090

Elsa van den Broek MDth is senior geregistreerd dramatherapeut (register Vaktherapie) en supervisor schematherapeutisch werker (Register Schematherapie). Zij werkt als dramatherapeut bij FPC de Rooyse Wissel en tevens is zij docent Dramatherapie aan de Hogeschool Arnhem & Nijmegen (CTO).

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact