Laag IQ in de GGZ, theorie en praktijk

De opleidingsroute is een modulair scholingsaanbod van RINO amsterdam en Poli+. De cursussen in de opleidingsroute 'Een laag IQ in de GGZ gaan over een groep kwetsbare patiënten. Een groep, die soms onopgemerkt in zorg is binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Maar soms ook al op voorhand wordt doorverwezen naar specialistische centra. Het gaat om patiënten met psychische klachten en een laag IQ (zwakbegaafdheid en een licht verstandelijke beperking). Een aantal van hen zal hoog gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Een groot deel van hen kan effectief behandeld worden bij u in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Mits er aandacht is voor de gevolgen van het lage IQ voor communicatie, diagnostiek en behandeling. Niet Wat u doet zal anders zijn maar wel Hoe u het doet.

 

GGZ standaarden en Werkkaart

Wat kun je als professional doen wanneer je weet of een vermoeden hebt dat je patiënt zwakbegaafdheid heeft of een lichte verstandelijke beperking? Bij de GGZ-standaarden vind je de Generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid.

Op de werkkaart, die onderdeel is van deze generieke module, vind je tips over hoe je ZB/LVB kan herkennen en hoe je je communicatie eenvoudiger maakt.

 

Scholingsaanbod op maat?

De opleidingsroute vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen. Er zit een opbouw in de modules. De basiscursus legt het fundament voor de overige modules. De overige 4 cursussen bieden verdieping. Alle modules kunnen ook los gevolgd worden. Deze opleidingsroute kan ook als een op maat gemaakte incompany training worden ingezet. U kunt hiervoor contact opnemen met incompany@rino.nl

De leergang omvat 5 modules die ook los gevolgd kunnen worden:

  1. Basiscursus laag IQ in de GGZ; herkenning communicatie diagnostiek en behandeling
  2. Emotie Regulatie Training (ERT) binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ
  3. Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ
  4. Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ
  5. Schematherapie bij mensen met een laag IQ (Helpers en Helden)

 

Nieuw in het aanbod en alleen incompany aan te vragen en te volgen: Suïcide en suïcidepreventie

Suïcidaliteit en suïcidepreventie binnen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. In de cursus www.rino.nl/1015 wordt gesproken over suïcidaal gedrag in het algemeen en steeds verbijzonderd naar de groep mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.

Let op: deze cursus is op dit moment alleen als incompany cursus aan te vragen.

 

Boek: Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ (herziene editie 2022)

https://www.bsl.nl/shop/behandeling-van-patienten-met-een-laag-iq-in-de-ggz-9789036827225

Op de website van BSL kun je het 1e hoofdstuk inzien. Het boek is geschreven door de docenten van deze opleidingsroute, allen verbonden aan Poli+: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp en Annemarie van den Brink.

 

 

De opleidingsroute bestaat uit verschillende modules. Bekijk het overzicht en klik op de titel van de cursusmodule voor meer informatie. De module Laag IQ in de GGZ (module 1) kunt u zien als een basismodule en verschaft u de nodige achtergrond voor het volgen van de andere cursussen. U kunt alle modules afzonderlijk volgen maar ook aan elkaar koppelen.

Basiscursus Laag IQ in de GGZ: herkenning, communicatie, diagnostiek en behandeling

module 1, eendaagse cursus

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Aan het eind van de cursus ben je in staat om volwassen patiënten met een combinatie van psychiatrische problematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking) beter te herkennen en hun klachten te diagnosticeren en te behandelen/ te begeleiden. Aan het einde van de cursus heb je jouw vragen rondom jouw eigen casuïstiek beantwoord.
-
129.23.01
€ 310.00

Emotie Regulatie Training (ERT) bij mensen met een laag IQ

binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ, eendaagse (module 2)

Het doel van de cursus is om vertrouwd te raken met de door Kristal ontwikkelde module Emotie Regulatie Training (ERT). De nadruk ligt op het aanreiken van een set concrete vaardigheden. Deze module is specifiek bestemd voor cliënten die op zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt niveau functioneren. Aan het eind van de training bent u in staat om deze module zowel individueel als in groepsverband aan te bieden aan cliënten.
-
131.22.03
€ 310.00
-
131.23.01
€ 310.00

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ (module 3)

module 3, eendaagse cursus

Vanuit onze jarenlange ervaring met deze doelgroep, weten wij dat bij mensen met een verstandelijke beperking en PTSS de eerste fase van de trauma-behandeling (de zogenoemde stabilisatiefase) zorgvuldige aandacht behoeft. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de stabilisatiemodule. Aan het eind van de training bent u in staat te werken met de stabilisatiemodule.
-
133.22.02
€ 310.00
-
133.23.01
€ 310.00

Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Mijn client heeft een persoonlijkheidsstoornis en een laag IQ. Wat nu?

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur geen lunch
Het bewustzijn groeit dat het krijgen van een persoonlijkheidsstoornis niet is voorbehouden aan slimme mensen.
-
091.22.02
€ 310.00

Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Helpers en Helden

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Helpers en Helden is een aanpassing van reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een laag IQ en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelprogramma draagt bij aan het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem.
-
092.22.02
€ 335.00