Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ (module 3)

module 5

Startdata
-
133.22.02
€ 310.00
Data en accreditaties
Data
Maandag 10 oktober 2022 om 09:30
Accreditaties
BIG OG - Orthopedagoog generatlist toegekend 3 punten
registratie 2 punten
registratie 1 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 0 ?
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register in aanvraag 0 ?
BIG OG - Orthopedagoog generatlist toegekend 6 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 0 ?
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 3 punten
registratie 2 punten
registratie 1 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 6 punten
Registerplein toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een veel voorkomende psychiatrische diagnose bij mensen met een laag IQ (zwakbegaafdheid en lichte verstandelijke beperking). In deze cursus leert u meer over de herkenning, de diagnosestelling en over een passende behandelwijze bij deze patiëntengroep.

doelgroep

De training is bedoeld voor (GZ-)psychologen en EMDR therapeuten werkzaam binnen de GGZ of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en die zorg dragen voor mensen met complexe PTSS klachten.

doelstelling

Veel behandelaren voelen zich ondanks hun expertise op het gebied van behandeling en van trauma onbekwaam om juist de patiënten met een laag IQ (zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking) te behandelen zeker wanneer er sprake is van complexe PTSS.

In deze cursus laten we u zien dat u wel bekwaam bent om deze patiënten te behandelen. We bieden u meer handvaten zowel op het gebied van het lage IQ als t.a.v. de complexe PTSS.

Aan het eind van de training begrijpt u wat een complexe PTSS voor deze patiëntengroep betekent, heeft u aanwijzingen voor het diagnosticeren en behandelen. Als EMDR therapeut voelt u zich meer bekwaam om uw methode ook toe te passen voor deze patiënten. U weet hoe u het stabiliseren in kan bedden in uw traumabehandeling. Als GZ psycholoog weet u hoe u de sociotherapeuten/ begeleiders/ systeem kan betrekken en ondersteunen in de behandeling. U weet wanneer u van traumabehandeling moet overstappen of wanneer u de behandeling kan combineren met behandeling van de bijvoorbeeld interpersoonlijke persoonlijke problematiek, zelfbeeld of emotieregulatie. U hebt uw eigen casuïstiek kunnen toetsen aan de praktijk.

U voelt zich aan het einde bewust bekwaam om ook deze patiëntengroep te laten profiteren van uw expertise.

inhoud

Jarenlang was het driefase model bij complex trauma ( stabiliseren, verwerken, integreren) best practise bij de behandeling van Complexe PTSS. Steeds meer onderzoek toont dat dit model niet altijd op gaat, ook niet bij mensen met sterke PTSS symptomen en veel co morbiditeit. Meteen insteken op verwerken blijkt ook hierbij gewenste resultaten op te leveren. Ook toont steeds meer onderzoek aan dat PTSS klachten effectief behandeld kunnen worden bij patiënten met een laag IQ. Ondanks deze onderzoeken zien we in de praktijk nog veel ervaren (trauma) behandelaren juist bij deze kwetsbare patiënten aarzelen om behandeling gericht op verwerking aan te bieden. Dilemma´s liggen vaak en op het gebied van de complexiteit van de psychiatrie en op de combinatie met het laag IQ. Men biedt dan alleen stabilisatie aan. Onnodig lang lijden en verschuiving van de problematiek kan hiervan het gevolg zijn.

We staan eerst stil bij het specifieke patiënten profiel van de patiënten met een laag IQ en psychiatrische problematiek. Vervolgens gaan we nader in op PTSS en complexe PTSS. En de interferentie tussen beide elementen. We bieden handvaten voor de diagnostiek en vervolgens voor de behandeling. U wordt in deze cursusdag aan de hand van uw eigen casuïstiek meegenomen in een model waarin het stabiliseren en het verwerken niet na elkaar plaats vindt maar naast elkaar staat. En waarin u zowel gefocust zult zijn op geprotocolleerd werken als op maatwerk.

aanbevolen literatuur

Warm aanbevolen boekentip: Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ, Theorie en Praktijk. Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036827225. Deze totaal herziene uitgave verschijnt naar verwachting half januari 2022.

Overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving verstrekt.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.