Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt

update en state-of-the-art

Cursus georganiseerd door Psyflix en RINO amsterdam
Docenten: Erik ten Broeke en Steven Meijer

Startdata
-
1506.24.01
€ 610,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 16 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 23 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 12 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Deze tweedaagse masterclass gaat over het optimale gebruik van Functieanalyse en Betekenisanalyse (FABA) bij het opstellen van een behandelplan in het kader van Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (G)CGt. Naast een bespreking van de meest recente ontwikkelingen bij het gebruik van FABA wordt stilgestaan bij de selectie van specifieke interventies in relatie tot de opgestelde analyses. 

Doelgroep 
De masterclass is bedoeld voor academisch geschoolde cognitief gedragstherapeuten (i.o.) die hun bestaande kennis van het gebruik van FABA willen verdiepen en uitbreiden. Vanwege het compacte en informatiedichte karakter van de cursusdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij actieve kennis hebben van en ervaring hebben met het gebruik van (de basis van) FABA. De cursus is niet geschikt voor een eerste kennismaking met FABA en minder geschikt voor mensen die weggezakte kennis willen ophalen. 

Doelstelling
Na afloop van de cursus kan/weet de cursist/is de cursist zich bewust van:

1. De state-of-the-art van het gebruik van functieanalyse en betekenisanalyse (FABA)
2. De wijze waarop FABA wordt verbonden met het behandelplan
3. De wijze waarop FABA richting kan geven aan de selectie en (optimale) uitvoering van specifieke interventies

Inhoud 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Het conceptuele kader van FABA
2. De 'taal' en 'grammatica' van FABA
3. Het opstellen van FA en BA (hoofddeel)
4. De verbinding tussen FABA, behandelplan en interventies

Mooie aanvulling op de masterclass: schriftelijke feedback
Bij aanmelding kun je aangegeven of je individuele schriftelijke feedback van de docenten wilt ontvangen op een casusconceptualisatie op basis van FABA en een daarop gebaseerd behandelplan. Je levert beide volgens een bepaald format aan. De kosten voor deze feedback bedragen €137,50 (boven op de cursusprijs). Desgewenst kun je hiernaast (tegen kostprijs) een face-to-face afspraak maken met (een van) de docenten. 

Werkvormen 
•    Presentaties 
•    Discussie
•    Oefening 

Wijze van toetsing 

  • Oefeningen gedurende de cursus
  • Gerichte vragen aan cursisten n.a.v. de gelezen literatuur

Literatuur 
Het is belangrijk dat je bekend bent met de inhoud van Handboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014) met name hoofdstukken 7, 9 en 10. Dit boek behoeft niet vooraf opnieuw gelezen te worden. 

Voorafgaand aan de cursus wordt de literatuur in de online leeromgeving beschikbaar gemaakt: previews van de eind 2024 te verschijnen revisie van het Handboek (Korrelboom, Ten Broeke en Van Dijk). 

Accreditatie
Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPt en bij de VGCT. De accreditatiepunten voor de VGCT kunnen alleen meetellen voor de herregistratie en niet voor de opleidelingen (cgt i.o.).