Mevr. B.W.M. van Minderhout (Mirella)

Drs. Mirella van Minderhout werkt vanuit Bureau MIND (https://www.bureaumind.nl/). Zij startte haar loopbaan als leerkracht. Ze wilde nagaan hoe het onderwijs verder geoptimaliseerd kon worden en studeerde af in Onderwijskunde en Orthopedagogiek. Ze werkte jarenlang als senior onderwijsadviseur bij de onderwijsbegeleidingsdienst CED-groep in Rotterdam. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs. Zij heeft de interventie LLInC rond professionele opvoed relatie in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam ontwikkelt en zet dit uit in Nederland en Vlaanderen. Ze verzorgt post-academisch onderwijs bij onder meer RINO amsterdam, Radboud universiteit, de Jeugdzorg Academie en de GZ-opleiding. Ook is ze landelijk betrokken bij diverse projecten[bvm1]  om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen.

Post-academische beroepsregistraties van Mirella van Minderhout:

  • Registratie NVO-Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Registratie NVO-onderwijskundige
  • Registratie Cognitief gedragstherapeut (VGCt)
  • Supervisor NIP K&J psycholoog; NVO-Orthopedagoog-Generalist
  • Lid ISPA; International School Psychology Association
  • Geregistreerd CRKBO docent

Waar haalt u de meeste voldoening uit in uw werk?

Het motiveert mij als vastgelopen situaties met weinig perspectief weer vlot getrokken kunnen worden door goede gesprekken, gedegen diagnostiek, begeleiding op werkbare factoren en met name reflectie op eigen handelen van ouders en professionals, psychologen, orthopedagogen en leraren. 

Ik ben trots op mijn vak als het lukt om inzicht te geven in de inzet van het eigen handelen als instrument tot gedragsstimulering en -veranderingen bij kinderen en volwassenen. Want hierdoor kan op een oplossingsgerichte werkwijze bij de cliënt grip vergroot worden op situaties. En dit heeft weer een direct effect op een positieve competentiebeleving, wat de motor is achter het interactief handelen en de bron van ontwikkeling voor de persoon zelf en degene met wie hij of zij omgaat.

Waarom geeft u graag les?

Ik geniet van de interactie met de cursisten. Samen het vak en je competenties verbeteren aan de hand van kennisoverdracht, uitwisseling, inspiratie en ervaringsgericht leren, leidt tot het verder ontwikkelingen van je vaardigheden als psycholoog/orthopedagoog.

De hoofdingrediënten van een goed cursusaanbod zijn voor mij het dusdanig overbrengen van ervaringen en kennis die effectief toepasbaar is in de dagelijkse beroepspraktijk. Hierbij sta ik voor teach-what-you-preach. Een lach van herkenning en schittering in de ogen zijn een teken dat de cursisten een vertaling kunnen maken naar hun eigen werksituatie en het aanbod kunnen gebruiken ter verbetering van hun werk.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit?

Als trainer in onderwijs en jeugdzorg zie ik inmiddels een positieve verschuiving plaatsvinden van het spreken over enkel beperkende kindfactoren naar meer de onderwijsbehoeften van kinderen en de haalbaarheid daarvan in de context waarin zij leven. Daarmee wordt de focus verlegd van beperkingen naar mogelijkheden en van kind als ingang naar de opvoedprofessionals en ouders als instrument tot het beïnvloeden van gedrag.

In welk specialisme zou u uzelf nog graag verder bekwamen?

Ik heb zelf de idealen om bepaalde cognitief gedragtherapeutische technieken om te zetten voor het handelen binnen het onderwijs. Naar mijn idee liggen daar kansen en mogelijkheden waardoor de kennis vanuit de GGZ en cognitieve gedragstherapie vermengd kunnen worden met de kennis en kunde in het onderwijs. Twee werelden die veel van elkaar kunnen leren. Mijn functioneren op de grens en binnen beide gebieden biedt mij veel inspiratie en inzicht om hier de krachten te bundelen.