Burn-out begrijpen, voorkomen en behandelen in het samenspel van organisatie en individu

transactionele analyse bij burn-out

tweedaagse cursus
Startdata
-
1484.24.01
€ 625,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 07 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ Aangevraagd  
NOBCO - Nederlandse Orde van Beroepscoaches Aangevraagd  
Registerplein Toegekend  
herregistratie 23 punten
RINO Amsterdam

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Burn-out lijkt laatste decennia steeds vaker voor te komen. Veelal wordt de oorzaak in het individu gezocht: dat moet minder perfectionistisch zijn of assertiever. Maar het is steeds de werkomgeving waar de burn-out ontstaat.

Het model van de Transactionele Analyse biedt een taal en instrumenten om burn-out te begrijpen, voorkomen en behandelen. Begrenzen is hierbij het toverwoord. Organisatie en individu sámen hebben de oplossing in handen!

Veel benaderingen van burn-out richten zich ófwel op het individu, ófwel op de organisatie. Echter: het gaat vooral om de wisselwerking. Mensen met een werkstijl waarin ze erg hun best doen of graag aardig gevonden worden, werken vaak in organisaties waar deze stijl gestimuleerd wordt en nee zeggen geen optie lijkt. Zo wordt ongezond gedrag van het individu in die organisatie niet afgeremd, maar juist aangemoedigd, met alle negatieve gevolgen van dien.

In deze 2-daagse cursus, gegeven door een organisatiedeskundige (Marian Timmermans) en een psychiater (Moniek Thunnissen) onderzoeken we hoe deze wisselwerking er precies uitziet op organisatie- en op individueel niveau. Via oefeningen en het bespreken van casuïstiek wordt in de praktijk geleerd hoe hulpverleners deze visie kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. De cursus versterkt zowel de rol van behandelaar, als het contact met (bestuurders, leidinggevenden of HR-adviseurs van) organisaties.

doelgroep: Individuele hulpverleners zoals psychologen, coaches, POH-GGZ en al diegenen, die veel te maken krijgen met cliënten met burn-out klachten.

doelstelling:

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers:

 • kennis van de kwetsbaarheden van organisatie en individu als het gaat om burn-out;
 • inzicht in de manier waarop organisatie en individu op een negatieve manier elkaar opjutten;
 • geleerd wat het belang is van begrenzen, en hoe je dat concreet doet: als hulpverlener zelf in je eigen leef- en werksituatie, en hoe je dat overbrengt aan cliënten;
 • geleerd hoe je (in organisaties) moedige gesprekken kan voeren met gebruik maken van concepten uit de Transactionele Analyse.  

inhoud:

dag 1:

 • kenmerken van organisaties die kwetsbaar zijn voor burn-out, zoals te veel werk, gebrek aan controle, conflicterende waarden, onduidelijke grenzen, slechte emotieregulatie en tekortschietend leiderschap;
 • individuele kwetsbaarheid voor burn-out: werkstijlen en vroege besluiten, gebrek aan hechting en vertrouwen;
 • hoe werken individu en organisatie op elkaar in: de scriptcirkels.

dag 2:

Interventies gericht op het vestigen en handhaven van gezonde grenzen door middel van moedige gesprekken met daarin:

 • helder contracteren, vooral op psychologisch niveau;
 • balans tussen de ego toestanden en rolbewustzijn;
 • gezonde werkstijlen en het model van de drenkeling;
 • van dramadriehoek naar de winnaarsdriehoek.

werkwijze:
Na het aanbieden van theorie vindt steeds toepassing plaats op de eigen casuïstiek van de deelnemers. Daarnaast kent de cursus een klassikale ervaringsoefening en oefeningen met praktijksituaties (met casuïstiek van de deelnemers) in kleine groepen.

aan te schaffen literatuur:
Timmermans, M. & Thunnissen, M. (2023). Transactionele Analyse bij burn-out. Voor organisatie en individu. Boom.

zie ook: Werken in de therapeutische relatie met Transactionele Analyse (TA)