Dhr. R. Vuijk (Richard)

Richard Vuijk is klinisch psycholoog. Vanuit zijn eigen praktijk AutismeSpectrumNederland verzorgt hij scholing, supervisie en consultatie op het gebied van autismespectrumstoornissen aan o.a. ggz-organisaties en hulpverleners. Als docent is hij werkzaam bij RINO amsterdam, de RINO Groep Utrecht en Parnassia Bavo Academie.

Hij is daarnaast werkzaam bij de SARR Expertisecentrum Autisme, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen (ASS) en op het gebied van vroege ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en verstandelijke beperking, bij volwassenen.

Richard kreeg op het internationale schematherapiecongres 2018 de Jeffrey Young Investigator Award 2018.. Dit heeft hij gekregen voor High Research Standards met betrekking tot het onderzoek naar schematherapie bij volwassenen met autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis.

Waar haalt u de meeste inspiratie uit als hulpverlener?

Het mooiste in mijn vak als hulpverlener vind ik dat ik in contact mag gaan met mensen die op een bepaald moment van hun leven zijn vastgelopen, die jou toegang geven tot hun diepste emotionele kwetsbaarheid. Dat kan alleen in een 'echt' en 'authentiek' contact. Juist in het 'echte' contact van mens tot mens merk ik dat de cliënt weer een perspectief geboden kan worden, dat zijn bestaan er toe doet, dat er een luisterend oor voor hem is.

Ik werk vanuit een cliëntgerichte visie, gebruikmakend van principes van de cognitieve gedragstherapie en denkend vanuit een positief en oplossingsgericht therapeutisch kader. Mijn motto is altijd: de cliënt is meer dan alleen DSM en psychopathologie!

Waarom geeft u graag les?

Het is enorm dankbaar werk om kennis te mogen delen met anderen waardoor het vervolgens mogelijk wordt voor die ander om daarmee verder te komen in het werk met de cliënt/patiënt. Het overdragen van kennis houdt mijzelf alert en up-to-date in kennis en kunde.

De meeste voldoening haal ik uit het contact maken met de groep waaraan je op dat moment les geeft: aansluiten, volgen, invoegen, het zien van de mogelijkheden en de kennis en kunde van de ander.

De RINO is voor mij een organisatie die goed zorgt voor mij als docent inzake organiseren, plannen, administratieve ondersteuning. Daarnaast heb ik zelf de opleiding tot GZ-psycholoog en tot klinisch psycholoog bij de RINO gevolgd en ken daarmee dus ook de positie van de opleideling.

Wat is het belangrijkste om mee te geven aan cursisten?

Ik geef de cursisten graag een stuk van mijn enthousiasme mee voor het vak en ik wil hen graag laten ervaren dat het enorm leuk, boeiend en inspirerend kan zijn om les te krijgen en daarvan te genieten.

In welk specialisme zou u uzelf graag nog verder verdiepen?

Ik mag mij graag blijven verdiepen in de ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen: niet alleen het autismespectrum, maar zeker ook ADHD en verstandelijke beperking hebben mijn grote interesse. Teveel om op te noemen wat ik hierin nog graag in opleiding en cursus zie terugkomen!