Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 288

Workshop supervisie en werkbegeleiding

van GZ-psychologen in opleiding

29 Jun 2018 - 29 Jun 2018
(eendaagse workshop)
Inschrijven onder voorbehoud

In deze workshop wordt een model gepresenteerd dat behulpzaam is bij het ordenen van het supervisie/werkbegeleidingsproces.

Overige startdata
14 Sep 2018
29 Jan 2019
31 Aug 2018

Psychiatrie en verstandelijke beperking

basiscursus voor de VGzorg en maatschappelijk werk

29 Jun 2018 - 29 Jun 2018
(eendaagse cursus)

U krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening.

Weerstand en het dilemma van verandering

ongewenst obstakel of kernpunt van de behandeling

06 Jul 2018 - 06 Jul 2018
(eendaagse cursus)

Weerstand tegen verandering als kernpunt van de behandeling.

Overige startdata
23 Mei 2019
09 Jul 2018 - 09 Jul 2018
(eendaagse zomerRINO workshop)

Met deze workshop willen auteurs Gerda Brouwer en Susanne Donders hulpverleners die met nieuwe ouderparen werken bewust maken van de kwetsbaarheid van de partnerrelatie in deze fase.

Narratieve hulpverlening

taal, metaforen en verhaal

09 Jul 2018 - 10 Jul 2018
(tweedaagse zomerRINO workshop)

Na afloop van deze tweedaagse workshop staat men meer stil bij de taal van de cliënt. Men is in staat om vanuit die taal aan te sluiten bij de cliënt door gebruik te maken van beeldend taalgebruik.

Kijken bij de kinderrechter

de rechten van het kind in theorie en praktijk

09 Jul 2018 - 09 Jul 2018
(zomerRINOworkshop van een halve dag)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Hebt u in uw hulpverleningspraktijk te maken met echtscheidingszaken, omgangsrechtzaken, jeugdstrafrechtzaken of andere zaken waarbij juridische interventies een rol spelen, kom dan naar deze boeiende middag en neem een ‘Kijkje bij de kinderrechter’.

Tegen de zon in kijken

doodsangst en hoe die te overwinnen

10 Jul 2018 - 10 Jul 2018
(eendaagse nazomerRINO workshop)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Tegen de zon in kijken; doodsangst en hoe die te overwinnen

Basiscursus psychopathologie

herkennen van en omgang met verschillende stoornissen

11 Jul 2018 - 11 Jul 2018
(e-learning en eendaagse training)
Inschrijven onder voorbehoud

Na afloop van de training weten de deelnemers hoe de DSM is opgebouwd en wat de beperkingen en mogelijkheden van het systeem zijn. Zij kennen de belangrijkste kenmerken van psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, stoornissen in het middelengebruik en persoonlijkheidsstoornissen...

Overige startdata
10 Sep 2018

Transdiagnostische factoren en vaktherapie

een veelbelovende ontwikkeling voor de GGZ

11 Jul 2018 - 11 Jul 2018
(eendaagse zomerRINO workshop)

In deze workshop willen de docenten samen met de deelnemers onderzoeken in hoeverre de transdiagnostische benadering binnen vakherapie bruikbaar is en voor de toekomst wellicht een veelbelovend model is.

12 Jul 2018 - 13 Jul 2018
(tweedaagse zomerRINO workshop)

Na afloop van de workshop kunnen deelnemers gericht aan de slag met affaires/ontrouw binnen partnerrelatietherapie. Tevens is er zicht op hoe (veranderde)seksualiteit duidelijk plek kan krijgen bij deze problematiek.

Contact