Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 274

Oplossingsgerichte therapie met ouderen

complexe hulpvragen en comorbiditeit

19 Okt 2018 - 02 Nov 2018
(tweedaagse cursus)
Deze cursus is reeds gestart.

Na afloop van deze cursus hebben de cursisten ervaring met het protocol voor oplossingsgerichte therapie, ook in de toepassing bij cliënten met complexe hulpvragen. Cursisten (her)kennen de verschillende samenwerkingsrelaties en weten hier passende interventies bij te kiezen. Men heeft handvatten...

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
08 Mrt 2019

Ouderen en Autismespectrumstoornis (ASS)

herkenning, diagnostiek en bejegening

22 Okt 2018 - 22 Okt 2018
(eendaagse nazomerRINO workshop)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

na de workshop zijn de kenmerken van autismespectrumstoornis bekend en kan de differentiaal diagnose autismespectrumstoornis bij ouderen gehanteerd worden. Daarnaast is de kennis over de diagnostiek en bejegening.

Stress en ademhaling op het werk

Voor professionals in de GGZ

24 Okt 2018 - 24 Okt 2018
(een NazomerRINO workshop van een halve dag)

Na afloop van de workshop weet je wat je lichaam en brein nodig hebben voor een juiste omgang met stress en hoe je met ademhaling je brein kunt beïnvloeden. De workshop vergroot je herstelvermogen en vitaliteit.

Cultuursensitief werken

met het Culturele Interview en het Cultural Formulation Interview

25 Okt 2018 - 25 Okt 2018
(eendaagse NazomerRINO worksop)

In de huidige Nederlandse samenleving krijg je als zorgprofessional in toenemende mate te maken met cliënten, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan jij.

DC: 0 – 5™ training

RINO Amsterdam en RINO Vlaanderen organiseren de officiële Zero to Three...

25 Okt 2018 - 27 Okt 2018
(driedaagse cursus)

De driedaagse training omvat de tweedaagse geautoriseerde training voor professionals, op het gebied van de DC 0 - 5, zoals ontwikkeld door Amerikaanse en internationale experts.

De bedrieglijke verleiding van de seksuele bevrijding

over seks als bron en als spiegel van (zelf)vervreemding én (zelf)bevestiging...

26 Okt 2018 - 26 Okt 2018
(eendaagse NAzomerworkshop)

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers een beeld van: hoe zij maatschappelijke en culturele mythes kunnen herkennen en ontmaskeren zonder er nieuwe voor in de plaats te zetten; hun eigen blinde vlekken t.o.v. de heersende moraal, normen en waarden; het belang van een positieve grondhouding...

Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP)

an integrative trauma treatment

26 Okt 2018 - 27 Okt 2018
(two-day workshop)

Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP) is an evidence based treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD). Get acquainted with all five elements of the BEPP protocol: psychoeducation, imaginal exposure to the traumatic event, writing assignments, the domain of meaning and integration, and the...

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

signalering en eenvoudige interventies

29 Okt 2018 - 29 Okt 2018
(eendaagse cursus)

Iedereen krijgt in zijn of haar praktijk te maken met problematisch middelengebruik of verslaving. Vanwege een nog steeds heersend stigma en gevoelens van schaamte rond dit onderwerp is de kans groot dat dit niet direct vanuit de cliënt gerapporteerd wordt. Door vroegtijdig middelengebruik te signaleren...

Try to ACT!

Acceptance and Commitment Therapy voor vaktherapeuten

29 Okt 2018 - 03 Dec 2018
(driedaagse cursus)
Deze cursus is volgeboekt.

Driedaagse cursus in het gebruik van Acceptance Commitment Therapy als referentiekader voor vaktherapeuten van divers ‘pluimage’

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
02 Apr 2019
29 Okt 2018 - 29 Okt 2018
(eendaagse cursus)
Inschrijven onder voorbehoud

Het doel van de cursus is om vertrouwd te raken met de door Kristal ontwikkelde module Emotie Regulatie Training (ERT). De nadruk ligt op het aanreiken van een set concrete vaardigheden. Deze module is specifiek bestemd voor cliënten die op zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt niveau functioneren....

Overige startdata
20 Mei 2019
Contact