ICF Coach opleiding

De modulaire opleidingsroute ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Deze erkende coachopleiding is door de International Coaching Federation (ICF) geaccrediteerd: een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief het examen) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF certificatie als Professional Certified Coach (PCC). Dit is het tweede niveau van certificatie van de ICF en geldt wereldwijd als keurmerk voor professioneel coachen.

Het RINO certificaat is natuurlijk op zich al een document waarmee je kunt laten zien dat je een professionele coach opleiding hebt gevolgd. Wanneer je na afronding van ons programma ook de PCC certificatie bij de ICF wilt behalen, dan moet je nog een schriftelijke kennistoets bij de ICF doen. Ook dien je zelf 500 cliëntenuren aan te kunnen tonen. Deze laatste tellen vanaf de start van je eerste erkende coachopleiding. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan je bij de ICF je certificering als PCC aanvragen.
 

ICF Coach opleiding bij RINO amsterdam

De opleidingsroute tot professional certified coach start met de 12-daagse opleiding Coachen als professie I. Dit is een gecertificeerde coaching opleiding en biedt verdieping voor iedereen die al ervaring heeft met gespreksvoering en dit verder wil uitbreiden met professionele coachcompetenties. Nadat je Coachen als professie I succesvol hebt afgerond, kun je door met de 6-daagse leergang Coachen als professie II. Deze twee leergangen vormen samen het RINO Senior Certified Coach programma. Het is tenslotte ook mogelijk om na Coachen als Professie I het RINO Senior Certified Coach programma middels enkele losse modules te volgen. Meer hierover lees je onder ‘vervolgcursussen’ bij de opleidingsroute op deze pagina.

Het is mogelijk om de twee leergangen direct na elkaar te volgen. Echter kiezen sommige deelnemers ervoor om na het volgen van Coachen als professie I ervaring op te doen en om hun cliëntenuren op te bouwen. Het certificaat van de opleiding blijft in de tussentijd gewoon geldig.


ICF Coach opleiding: doelstelling

Na het afronden van de geaccrediteerde coach opleiding van RINO amsterdam zijn deelnemers in staat om onder andere een coachproces van begin tot eind vorm te geven,

de kerncompetenties voor coaches toe te passen en om bewust om te gaan met de eigen rol in coachrelaties. Ook wordt er geleerd om effectief op diversiteit in te spelen en om zorgvuldig onderscheid te maken tussen supervisie, consultatie, psychotherapie en coaching. 


Overgangsregeling

Heb je al eerder de erkende coachopleiding Coachen als professie I gevolgd? Dan is er een overgangsregeling. Op basis van een persoonlijk studieadvies kun je de aanvullende onderdelen alsnog volgen en daarna examen doen. Vul om een studieadvies of examen aan te vragen het formulier in.

 

Kosten

De actuele kosten van ICF Coach opleiding staan vermeld in de de cursusbeschrijving hieronder. Wanneer je alle opleidingsonderdelen bij de RINO volgt, is deelname aan het examen gratis. Heb je vrijstellingen voor eerder verworven competenties (EVC’s)? Dan betaal je naar rato een deel van de examenkosten zelf.

 

Opleiding tot professional certified coach volgen?

Schrijf jezelf online in voor onze professionele coach opleiding en zet de stap richting het belangrijke certificaat. Meer informatie over de opleiding tot RINO Senior Certified Coach vind je op de pagina Coach & Organisatieadviseur.

 

De opleidingsroute RINO Senior Certified Coach bestaat uit de volgende modules:

De meeste cursisten starten de route tot RINO Senior Certified Coach met de gecertificeerde opleiding Coachen als professie I. Na voltooiing van deze opleiding en het online ACC examen van het ICF, kun je je registreren bij de ICF als ACC (Associate Certified Coach).

Coachen als professie I

verdiepende opleiding coaching

6 donderdagen van 09.30 - 20.00 uur en 6 aansluitende vrijdagen van 09.00 - 16.30 uur.
De leergang Coachen als Professie is toegesneden op organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-managers, reïntegratieadviseurs en andere ervaren coaches
-
302.22.01
€ 6550.00

Na de geaccrediteerde opleiding Coachen als professie I volg je een drietal cursussen, in volgorde naar keuze

3 modules in 1

Coachen als professie II

onderdeel van de RINO Senior Certified Coach opleiding

Deze zesdaagse leergang is onderdeel van het ICF geaccrediteerde programma [RINO Senior Certified Coach](/coach-organisatieadviseur en bouwt voort op Coachen als professie I

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.
of de losse modules 2, 3 en 4

Positieve Psychologie

toepassing bij coaching en begeleiding

Dag 1 offline onderwijs Leidseplein van 09.30 - 16.30 uur, dagen 2 en 3 online onderwijs ZOOM van 09.30 - 12.30 uur.
Na afloop van de cursus zijn deelnemers op de hoogte van a) de uitgangspunten en onderbouwing van de positieve psychologie en b) et gebruik van de concepten en technieken in de eigen praktijk
-
326.22.01
€ 700.00

Het traject wordt afgesloten met een individueel examen. Wil je je bij de ICF als PCC laten registreren? Zorg dan dat je 750 uren gecoacht hebt, de zogenaamde 'vlieguren' en dat je 2 aanbevelingsbrieven hebt.