RINO Senior Certified Coach ICF

De modulaire opleidingsroute ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF als een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief de proeve van bekwaamheid) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF-certificatie als Professional Certified Coach (PCC). Dit is het tweede niveau van certificatie van de ICF en geldt wereldwijd als keurmerk voor professioneel coachen.

Het RINO-certificaat is natuurlijk op zich al een document waarmee je kunt laten zien dat je een professionele coachopleiding hebt gevolgd. Wanneer je na afronding van ons programma ook de PCC-certificatie bij de ICF wilt behalen, dan moet je nog een schriftelijke kennistoets bij de ICF doen. Ook dien je zelf 500 cliëntenuren aan te kunnen tonen. Deze laatste tellen vanaf de start van je eerste erkende coachopleiding. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan je bij de ICF je certificering als PCC aanvragen.

ICF Coach opleiding bij RINO amsterdam

De opleidingsroute tot professional certified coach start met de 12-daagse opleiding Coachen als professie I. Dit is een gecertificeerde coaching opleiding en biedt verdieping voor iedereen die al ervaring heeft met gespreksvoering en dit verder wil uitbreiden met professionele coachcompetenties. Nadat je Coachen als professie I succesvol hebt afgerond, kun je door met de 6-daagse leergang Coachen als professie II. Deze twee leergangen vormen samen het RINO Senior Certified Coach programma. 

Je kunt de twee leergangen direct na elkaar te volgen. Sommige deelnemers kiezen er echter voor om na het volgen van Coachen als professie I eerst meer ervaring op te doen en hun cliëntenuren op te bouwen. Het certificaat van de opleiding blijft in de tussentijd gewoon geldig.

ICF Coach opleiding: doelstelling

Na het afronden van de geaccrediteerde coach opleiding van RINO amsterdam zijn deelnemers in staat om onder andere een coachproces van begin tot eind vorm te geven, de kerncompetenties voor coaches toe te passen en om bewust om te gaan met de eigen rol in coachrelaties. Ook wordt er geleerd om effectief op diversiteit in te spelen en om zorgvuldig onderscheid te maken tussen supervisie, consultatie, psychotherapie en coaching. 

Overgangsregeling

Heb je al eerder de erkende coachopleiding Coachen als professie I gevolgd? Dan is er een overgangsregeling. Op basis van een persoonlijk studieadvies kun je de aanvullende onderdelen alsnog volgen en daarna examen doen. Vul om een studieadvies of examen aan te vragen het formulier in.

Kosten

De actuele kosten van ICF Coach opleiding staan vermeld in de de cursusbeschrijving hieronder. Wanneer je alle opleidingsonderdelen bij de RINO volgt, is deelname aan het examen gratis. Heb je vrijstellingen voor eerder verworven competenties (EVC’s)? Dan betaal je naar rato een deel van de examenkosten zelf.

Opleiding tot professional certified coach volgen?

Schrijf jezelf online in voor onze professionele coach opleiding en zet de stap richting het belangrijke certificaat.

 

De opleidingsroute RINO Senior Certified Coach bestaat uit de volgende modules:

De meeste cursisten starten de route tot RINO Senior Certified Coach met de gecertificeerde opleiding Coachen als professie I. Na voltooiing van deze opleiding en het online ACC examen van het ICF, kun je je registreren bij de ICF als ACC (Associate Certified Coach).

Coachen als professie I

verdiepende opleiding coaching
12-daagse opleiding

6 donderdagen van 09.30 - 20.00 uur en 6 aansluitende vrijdagen van 09.00 - 16.30 uur.
De leergang Coachen als Professie is toegesneden op organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-managers, reïntegratieadviseurs en andere ervaren coaches
-
302.23.01
€ 6.750,00

Na de leergang Coachen als Professie I vervolg je het opleidingstraject met de leergang Coachen als Professie II

Het traject wordt afgesloten met een individuele proeve van bekwaamheid. Dit houdt in dat je ons een opname van een coachingsgesprek van minimaal 30 en maximaal 60 minuten plus een transcript van dit gesprek doet toekomen. De trainers van de opleiding zijn tevens ICF assessoren en beoordelen de opname a.d.h.v. de markers voor het PCC niveau van coaching.

De kosten voor deze proeve van bekwaamheid zijn eenmaal inbegrepen in de cursusprijs. Wanneer je onverhoopt de eerste keer niet slaagt, dan zijn de kosten voor een volgende keer € 340,00.

Wil je je certificatie als PCC bij ICF aanvragen? Zorg dan dat je minimaal 500 uren coaching van cliënten kunt aantonen.